SEKRETESSPOLICY

#YOURDATAISYOURS

Vi vet att du bryr dig om dina personuppgifter och hur de används, och vi vill att du ska lita på att Upfield använder dina personuppgifter med försiktighet. Denna Sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem.

När du läser vår Policy, kom ihåg att den gäller alla företag i Upfield-koncernen enligt definitionen nedan.

Ägna gärna ett ögonblick åt att bekanta dig med vår sekretesspraxis och låt oss veta om du har några frågor genom att skicka ett e-postmeddelande eller en förfrågan via formuläret ”Kontakta oss” på våra webbplatser.

Vi har försökt att hålla detta meddelande så enkelt som möjligt, men om du inte känner till termer som cookies, IP-adresser, och webbläsare, bör du studera dessa nyckeltermer först.

Du har rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter, inklusive användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Se vilka rättigheter du har och hur du använder dem här .

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Upfield styrs av Upfield Holdings B.V., Overschiestraat 61, 5th-floor, 1062XD Amsterdam, The Netherlands, och dess lokala dotterbolag, som tillsammans är personuppgiftsansvariga.

Denna Sekretesspolicy gäller personuppgifter som samlats in av Upfield i samband med de tjänster och produkter vi erbjuder.

Denna Sekretesspolicy gäller för personuppgifter som samlats in av Upfield i samband med de tjänster och produkter vi erbjuder. Hänvisningar till ”Upfield” i denna Sekretesspolicy avser Upfield Holdings B.V. och alla bolag som direkt eller indirekt ägs och/eller kontrolleras av detta, som du interagerar med eller har en affärsrelation med (nedan kallad ”Upfield-koncernen”).

Denna Sekretesspolicy gäller även Upfields marknadsföringsinnehåll, inklusive erbjudanden och annonser för Upfields produkter och tjänster, som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning) skickar till dig på tredje partswebbplatser, plattformar och applikationer baserade på användningsinformationen för din webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har vanligtvis sin egen Sekretesspolicy och sina egna Villkor. Läs dem innan du använder dessa webbplatser.

UpfieldVi kan samla in personuppgifter från en mängd olika källor. Detta inkluderar:

Personuppgifter betyder all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ. Den här definitionen omfattar personuppgifter som samlas in offline via våra konsumentförbindelsecentraler, marknadsföringskampanjer, tävlingar och online via våra webbplatser, applikationer och varumärkessidor på tredje parts plattformar och applikationer som är åtkomliga eller används via tredje parts plattformar.

Du kan bli ombedd att lämna dina personuppgifter när du är i kontakt med oss. Upfield-koncernföretag kan dela dessa personuppgifter med varandra och använda dem på ett sätt som överensstämmer med denna Sekretesspolicy. Vi kan också kombinera dem med annan information för att förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och annonsering.

Du är inte skyldig att ge Upfield de personuppgifter vi begär, men om du väljer att inte göra det, kan vi kanske inte förse dig med våra produkter, tjänster, hög servicekvalitet eller svara på eventuella frågor du kan ha.

SÄTT DÄR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in personuppgifter från en mängd olika källor. Detta inkluderar:

NÄR OCH VARFÖR VI SAMLAR IN "SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER"

Vissa kategorier av personuppgifter, såsom ras, etnicitet, religion, hälsa, sexualitet eller biometriska data klassificeras som ”särskilda kategorier av data” och omfattas av ytterligare skydd enligt den europeiska dataskyddslagstiftningen. Vi begränsar omständigheterna där vi samlar in och bearbetar dessa speciella kategorier av data.

Upfield samlar ibland in data relaterade till din hälsa som allergier, graviditet eller hudtyp för att skicka dig skräddarsydda annonser och relevanta kampanjer. Upfield samlar endast in och använder dessa personuppgifter där du har gett oss ditt samtycke att göra detta. I vissa fall kan du ha begärt tjänster eller produkter som inte direkt involverar insamling av några särskilda kategorier av data, men som kan antyda eller föreslå din religion, hälsa eller andra särskilda kategorier av data. För att illustrera omständigheter där Upfield samlar in och bearbetar särskilda kategorier av data har vi lämnat följande exempel:

HUR SKYDDAR VI BARNS SEKRETESS?

Vi förstår vikten av att vidta extra försiktighetsåtgärder för att skydda barns sekretess och säkerhet med hjälp av Upfields produkter och tjänster.

De flesta av Upfields webbplatser är utformade och avsedda att användas av vuxna. Om en av våra webbplatser är avsedd att användas av en yngre publik, kommer vi att få samtycke från den person som har föräldraansvar innan vi samlar in personuppgifter där det krävs enligt gällande lagar och förordningar (den ålder där samtycke är nödvändigt varierar från Land till Land).

Om du är ett minderårigt barn där föräldrasamtycke krävs i ditt Land ska du granska villkoren i denna Sekretesspolicy med din förälder eller vårdnadshavare för att se till att du förstår och accepterar dem. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare där ett sådant samtycke borde ha erhållits, tar vi bort personuppgifterna så snart som möjligt. Tillgång till vissa delar av Upfields webbplatser och/eller behörighet att erhålla priser, prov eller andra belöningar är i allmänhet begränsade till användare över en viss ålder.

Vi använder ibland dina personuppgifter för att utföra kontroller för åldersverifiering och tillämpa sådana åldersbegränsningar.

Vi samlar in, behandlar och avslöjar dina personuppgifter endast för specifika och begränsade ändamål. För att, till exempel, behandla dina betalningar, bedöma och hantera eventuella klagomål, utveckla och förbättravåra produkter, tjänster, kommunikationsmetoder och funktionaliteten hos våra webbplatser, tillhandahålla personligaprodukter, kommunikation och riktade annonser samt produktrekommendationer till dig.

Vi skapar också profiler genom att analysera informationen om hur du surfar, söker och köper på nätet, och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment.

Upfield behandlar även dina personuppgifter med hjälp av automatiska sätt. Ett automatiskt beslut är ett beslut som uteslutande görs automatiskt, där inga människor är inblandade i beslutsprocessen i samband med dina personuppgifter.

Vi samlar in, behandlar och avslöjar dina personuppgifter endast för följande ändamål.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål eller för andra ändamål, informerar vi dig innan eller vid tidpunkten för insamlingen.

I förekommande fall, kommer vi att be om ditt samtycke för att behandla personuppgifterna. Om du har gett ditt samtycke till bearbetningsaktiviteter, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

I vissa fall baseras vår behandling av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna.

Vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på våra följande berättigade intressen:

Berättigat intresse som laglig grund används endast där det är nödvändigt att uppnå ett berättigat intresse, till exempel för att hjälpa till att utföra ett kontrakt eller för att optimera en tjänst och åsidosätter inte dina rättigheter som individ. Denna rättsliga grund kommer bara att åberopas när det inte finns något sätt att behandla dina personuppgifter som är mindre inkräktande.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra avtal i vilket du är part. Vi behöver, till exempel, behandla dina personuppgifter för att leverera en produkt eller en tjänst du har köpt, så att du kan delta i en av våra tävlingar, eller för att skicka prov som du har begärt.

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi har en laglig skyldighet (t.ex. skyldigheter som rör skatt eller socialförsäkring) att göra detta. En domstolsorder eller en kallelse att inställa sig till en domstol kan, till exempel, kräva att vi behandlar personuppgifter för ett visst ändamål, eller vi kan vara tvungna att behandla personuppgifter för att rapportera misstänkta transaktioner enligt lokala regler, för bekämpning av penningtvätt.

PROFILERING

Upfield använder dina personuppgifter för att bygga profiler. Vi skapar profiler genom att analysera informationen om hur du surfar, söker och köper på nätet, och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment. Dessa segment används av Upfield för att göra webbplatsen personlig och vår kommunikation till dig (som att visa relevant innehåll till dig när du besöker webbplatsen eller i ett nyhetsbrev till dig) och att visa relevanta erbjudanden och annonser från Upfield-varumärkena på Upfields webbplatser och via webbplatser från tredje part. Segmenten kan också användas för kampanjer från tredje part på Upfield-sidorna. Upfield profilerar dina uppgifter där du har gett oss samtycke till att göra det, till exempel genom att acceptera inställningen av cookies på din webbläsare online eller registrera dig för nyhetsbrev via e-post från ett av våra varumärken.

Du kan återkalla ditt samtycke för att förhindra att dina personuppgifter används på det här sättet, genom att använda hantera cookies-avsnittet i vår Cookie-meddelande [cookie] eller genom att avbryta prenumerationen på din e-postadress om du har loggat in på någon av våra webbplatser eller registrerat dig till några marknadsföringsnyhetsbrev.

Se nedan som exempel på sådan profilering som vi utför:

AUTOMATISKA BESLUT

I vissa fall, behandlar Upfield även dina personuppgifter med hjälp av automatiska metoder. Ett automatiskt beslut är ett beslut som uteslutande görs automatiskt, där inga människor är inblandade i beslutsprocessen i samband med dina personuppgifter.

Exempel på automatiska beslut:

 • Upfield använder spelsimuleringar av vetenskapsbaserade beteendebedömningar och datavetenskapsteknik för att bedöma potentiella anställda. Kandidaterna får spela en uppsättning spel och beteendemönstren som uppvisas under spelet utvärderas av en Upfield-anpassad algoritm för att förutsäga kandidatens potential för en specifik roll. Denna algoritm testas regelbundet för att säkerställa att den förblir rättvis, effektiv och opartisk.
 • Vi fattar inte beslut som enbart bygger på ett automatiskt beslutsfattande som har stor inverkan på dig. Om vi gör det, meddelar vi dig och ger dig tydlig information om vårt beslut att förlita oss på automatiserad bearbetning för att fatta vårt beslut och vår lagliga grund för att göra det. Upfield behandlar, till exempel, dina personuppgifter endast med hjälp av automatiska medel, om det är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, eller när du har gett ditt uttryckliga samtycke.

  Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut, som endast grundar sig på automatisk bearbetning och som orsakar juridiska eller andra betydande effekter på dig. I synnerhet har du rätt:

  Som en global verksamhet delar Upfield dina personuppgifter internt och med utvalda tredje parter. Vi delar till exempel dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer, andra tredje parter, såväl som vid företagsöverföringar eller juridisk information. 

  Som en global verksamhet delar Upfield dina personuppgifter internt och med utvalda tredjeparter under följande omständigheter:

  Upfield delar personuppgifter internt eller med tredje part för ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

  Upfield skickar endast personuppgifter som samlats in inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet(EES) till länder utanför EES i följande fall:

  Om vi överför personuppgifter utanför EES kommer Upfield att se till att dessa skyddas på samma sätt

  som om de användes inom EES. Vi använder en av följande skyddsåtgärder:

  Upfield tar säkerheten för dina personuppgifter på mycket stort allvar. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter från missbruk, störningar, förluster, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande. Våra åtgärder omfattar genomförande av lämpliga åtkomstkontroller, investeringar i de senaste möjligheterna för informationssäkerhet för att skydda IT-miljöer som vi utnyttjar och säkerställa att vi krypterar, pseudonymiserar och anonymiserar personuppgifter om möjligt.

  Tillgång till dina personuppgifter är endast tillåtet bland våra anställda och ombud på grundval av nödvändig information och omfattas av strikta avtalsförpliktelser när de behandlas av tredje part.

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver det för det syfte de behandlas för. När du, till exempel, gör inköp online hos oss, behåller vi uppgifterna i samband med ditt köp, så vi kan utföra det specifika avtalet du har ingått och därefter lagrar vi personuppgifterna för en period som gör att vi kan hantera eller svara på eventuella klagomål, frågor eller farhågor som rör köpet.

  Dina uppgifter kan också behållas så att vi kan fortsätta att förbättra din upplevelse hos oss och se till att du får alla lojalitetsbelöningar som du ska erhålla. Vi behåller de identifierbara data som vi samlar in direkt för målgruppsändamål, så kort tid som möjligt, varefter vi vidtar åtgärder för att permanent radera dessa.

  Vi kommer aktivt att granska personuppgifterna vi håller och radera dessa säkert, eller i vissa fall anonymisera dessa, när det inte längre finns ett juridiskt, affärs- eller konsumentbehov för att de ska behållas.

  Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, hur de behandlas. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan, tillsammans med vad det här innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande eller skicka en förfrågan via formuläret "Kontakta oss" på våra webbplatser. 

  Ytterligare information och råd om dina rättigheter kan erhållas från datasäkerhetsmyndigheten i ditt land.

  Upfields utsedda Chief Privacy Officer är som kan kontaktas på eller via e-post .

  Om du har några frågor eller farhågor om Upfields Sekretesspolicy eller databearbetning eller om du vill lämna ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala lagar om sekretess, var vänlig gör det genom att skicka ett e-post eller skicka en begäran genom formuläret ”Kontakta oss” på våra webbplatser.

  När en sekretessfråga eller åtkomstförfrågan har mottagits har vi ett dedikerat team som behandlar kontakterna och ska att ta itu med den specifika farhåga eller fråga som du vill ta upp. Om din fråga är mer materiell till sin natur kan vi behöva be om mer information från dig. Alla sådana materiella kontakter får ett svar. Om du inte är nöjd med det svaret du fick, kan du skicka ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i ditt land. Om du frågar oss, ser vi till att ge dig information om relevanta sätt för klagomål, som kan gälla dina omständigheter.

  Vi uppdaterar denna Sekretesspolicy vid behov för att återspegla kundernas feedback och ändringar i våra produkter och tjänster. När vi gör ändringar i detta dokument kommer vi att revidera det ”senast uppdaterade” datumet högst upp i denna Policy. Om ändringarna är viktiga, kommer vi att ge ut ett mer framträdande meddelande(inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelande om ändringar av Sekretesspolicyn). Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna Sekretesspolicy i ett arkiv för din granskning.

  Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna Sekretesspolicy utan ditt samtycke.

  YTTERLIGARE SEKRETESSVILLKOR OCH POLICYER

  Utöver denna Sekretesspolicy kan det finnas specifika kampanjer eller marknadsföring som regleras av ytterligare sekretessvillkor eller policyer. Vi uppmanar dig att läsa dessa ytterligare villkor eller policyer innan du deltar i sådana kampanjer eller marknadsföring, eftersom du måste följa dem om du deltar. Eventuella ytterligare sekretessvillkor eller policyer kommer att göras tydligt tillgängliga för dig.