Κέντρο προμηθευτών - Upfield

Όροι και προϋποθέσεις της Upfield

Η Upfield είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής φυτικών τροφίμων στον κόσμο και το όραμά μας για ένα «Καλύτερο μέλλον με βάση τη φυτική διατροφή», μας οδηγεί στο να ενισχύουμε την υγεία των ανθρώπων, να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους, προστατεύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.​

Στην Upfield επιδιώκουμε και παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα σε ό,τι κάνουμε. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων με αμοιβαίο τρόπο και με σεβασμό, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Δεσμευόμαστε να ηγηθούμε και να πάρουμε θέση στην υπεύθυνη προμήθεια / αλυσίδα εφοδιασμού, στη χρήση των πόρων και στην παραγωγή.

Συνεργαζόμαστε με τους επιλεγμένους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη επιχείρηση που θα έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο για ένα «Καλύτερο μέλλον με βάση τη φυτική διατροφή».

Παρακάτω θα βρείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για εσάς όταν συνεργάζεστε με την Upfield, είτε ως προμηθευτής, είτε ως πελάτης, είτε ως συνεργάτης.

Σημείωση: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν εκτός εάν συμφωνηθούν εγγράφως και ειδικά μεταξύ των μερών άλλοι νομικοί όροι. Οι παρόντες όροι μπορούν να αναφέρονται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ως διέποντες τη συμβατική μας σχέση και να θεωρούνται αποτελεσματικοί / έγκυροι.

Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις της Upfield

Όροι και προϋποθέσεις σε άλλες γλώσσες

Όροι και προϋποθέσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών:

Όροι και προϋποθέσεις για την πώληση αγαθών:

Όροι και Προϋποθέσεις για τη δήλωση αποποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έγγραφα πολιτικών και πρακτικών