H Upfield είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων που υπολογίζει την εξοικονόμηση εκπομπών CO2, όταν οι καταναλωτές επιλέξουν φυτικά προϊόντα έναντι των αντίστοιχων γαλακτοκομικών - Upfield

H Upfield είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων που υπολογίζει την εξοικονόμηση εκπομπών CO2, όταν οι καταναλωτές επιλέξουν φυτικά προϊόντα έναντι των αντίστοιχων γαλακτοκομικών

29 Ιουλίου 2021

H Upfield είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων που υπολογίζει την εξοικονόμηση εκπομπών CO2, όταν οι καταναλωτές επιλέξουν φυτικά προϊόντα έναντι των αντίστοιχων γαλακτοκομικών.

  • Η Upfield εκτιμάται ότι έχει βοηθήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν εκπομπές άνω των 6 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, σε διάστημα ενός έτους, επιλέγοντας τα φυτικά της προϊόντα αντί για τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά.
  • Η Upfield είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων που δημοσιεύει στοιχεία «εξοικονόμησης εκπομπών CO2», για να δείξει πως καταναλωτές και επαγγελματίες της εστίασης, που αγόρασαν φυτικά spreads της εταιρείας αντί για βούτυρο γάλακτος, συνέβαλλαν στην αποφυγή εκπομπών άνω των 6 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς1. Πρόκειται για την ίδια ποσότητα εκπομπών που θα είχαν αποφευχθεί με την καλλιέργεια 100 εκατομμυρίων δενδρυλλίων, σε διάστημα δέκα ετών2.
  • H εκτίμηση «εξοικονόμησης εκπομπών» – που η Upfield ονομάζει “The Upside”/ “Η Ανατροπή”- μετρήθηκε βάσει στοιχείων ανάλυσης του κύκλου ζωής των προϊόντων της και των πωλήσεων, αποτελώντας μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τη φιλοδοξία της Upfield να πετύχει “better than net zero” εκπομπές άνθρακα, μέχρι το 2050.

Η Upfield είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων που εφαρμόζει πιλοτικά μια μεθοδολογία, η οποία υπολογίζει τις εκπομπές άνθρακα που αποφεύγονται, καθαρά από την επιλογή κατανάλωσης των φυτικών της «βουτύρων» αντί του βουτύρου γάλακτος. Η ηγετική αυτή προσέγγιση στον κλάδο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη θέσπιση προτύπων για ένα σταθερό πλαίσιο και μία μεθοδολογία, που θα επιτρέψει στις εταιρείες να ποσοτικοποιήσουν τα οφέλη των προϊόντων τους με τον μικρότερο αντίκτυπο.

Η Sally Smith, Επικεφαλής Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης στην(Upfield, σχολίασε: «Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η επιλογή φυτικών προϊόντων έστω και από μία μόνο εταιρεία, μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αντίστοιχου μεγέθους με τη δενδροφύτευση μιας μεγάλης έκτασης. Η επιστημονική κοινότητα ομόφωνα συμφωνεί πως χρειαζόμαστε μια στροφή προς τα φυτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής και της περιβαλλοντικής κρίσης. Ενθαρρύνουμε τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλογιστούν τα συμπεράσματα αυτής της προσέγγισης για τη βιώσιμη διατροφή παγκοσμίως. Στην Upfield δεσμευόμαστε, επίσης, να τοποθετούμε στο εμπρόσθιο μέρος των συσκευασιών μας πληροφορίες σχετικές με τις εκπομπές άνθρακα των προϊόντων μας, ώστε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής τους και ευελπιστούμε να δούμε και άλλες επιχειρήσεις τροφίμων να κάνουν το ίδιο. Όμως, ενώ η συμβολή του “The Upside” είναι σημαντική, αυτό δεν πρέπει να αναιρεί και τις προσπάθειες μείωσης του δικού μας αποτυπώματος. Έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο, να μειώσουμε τις εκπομπές της Upfield στο μηδέν και συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.»

Η εξοικονόμηση εκπομπών που επιτυγχάνεται οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση φυτικών συστατικών στα προϊόντα μας αντί για χρήση αντίστοιχων ζωικών. Η παραγωγή του ζωικού βουτύρου προκαλεί -σε συνδυασμό με την παραγωγή ζωοτροφών- επιβλαβείς εκπομπές μεθανίου από αγελάδες, ενώ η φυτική παραγωγή βασίζεται μόνο στις καλλιέργειες. Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) ανέφερε ότι η μείωση των εκπομπών από τα βοοειδή, οφείλει να είναι μία από τις άμεσες προτεραιότητες, με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο άμεσο μέλλον3. Στην πραγματικότητα, με τη φυτική μαργαρίνη και τα spreads να έχουν 70% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το ζωικό βούτυρο4, η μεθοδολογία “The Upside” ανέδειξε πως έχουν αποφευχθεί εκπομπές 6 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, διπλάσιες από τις εκπομπές για τις οποίες ήταν υπεύθυνη η Upfield (3 εκατομμύρια τόνοι), το 2020.

Η διαδικασία εκτίμησης εκπομπών “The Upside” μετρήθηκε από την Anthesis, έναν κορυφαίο παγκόσμιο σύμβουλο αειφορίας, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία “Portfolio Footprinting”. Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση των δεδομένων του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment) – που μετρά τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εισροών, της παραγωγής συστατικών, της παραγωγικής διαδικασίας, της συσκευασίας, της μεταφοράς και της χρήσης – και το κλιμακώνει σε επίπεδο χαρτοφυλακίου βασισμένο στα δεδομένα των πωλήσεων. Η ανάλυση του κύκλου ζωής για τα φυτικά spreads της Upfield έδειξε ότι έχουν 70% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, απαιτούν κατά 2/3 λιγότερη έκταση γης και λιγότερο από το μισό όγκο νερού για την παραγωγή τους, συγκριτικά με το βούτυρο που είναι ζωικής προέλευσης.

Ο Simon Davis, Agrifood Lead στην Anthesis, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με την Upfield, ώστε να αναπτύξουμε ένα προσχέδιο μεθοδολογίας, το οποίο χρησιμεύει στο να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη των φυτικών προϊόντων της. Είναι εξίσου συναρπαστικό ότι έχουμε ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας διαδικασίας, που αναδεικνύει το ρόλο που μπορούν να έχουν τα φυτικά προϊόντα στο μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων. Προσκαλούμε, λοιπόν, τις επιχειρήσεις, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν αυτή την προσέγγιση, με στόχο να βελτιώσουμε αυτή τη μεθοδολογία και ανυπομονούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο αυτού του “ταξιδιού”».