Η Upfield συμμετέχει στην Παγκόσμια Συμμαχία Καριτέ - Upfield

Η Upfield συμμετέχει στην Παγκόσμια Συμμαχία Καριτέ

Accra, Γκάνα, 15 Μαρτίου 2021 – Η Upfield, ο παγκόσμιος ηγέτης στη φυτική διατροφή και κορυφαίος παραγωγός φυτικών spreads και προϊόντων εναλλακτικών του τυριού, προσχώρησε στην Παγκόσμια Συμμαχία για το Καριτέ (GSA). Η Upfield έχει επίσης εγγραφεί ως εταίρος βιωσιμότητας της GSA, δεσμευόμενη να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα του καριτέ. Η προσχώρηση στην Παγκόσμια Συμμαχία Καριτέ αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής βιωσιμότητας της Upfield. Εκτός από την Πολιτική Υπεύθυνης Προμήθειας και τη Δήλωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εταιρείας, η θέση της Upfield σχετικά με το καριτέ θα προσανατολίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια εφαρμογής της αειφορίας που καθορίζονται από την Παγκόσμια Συμμαχία Καριτέ.

Με την ένταξή της στην GSA, η Upfield θα συνεργαστεί με ΜΚΟ, ομάδες παραγωγών και ομάδες γυναικών για να υποστηρίξουν από κοινού πρακτικές παραγωγής καριτέ που ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη.

Μιλώντας για την ένταξη, η επικεφαλής του τμήματος βιωσιμότητας της Upfield, Sally Smith, σημείωσε: “Η Upfield έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια όλων των συστατικών μας. Ενώ το καριτέ θεωρείται ευρέως βιώσιμη καλλιέργεια, αναγνωρίζουμε επίσης τους πιθανούς κινδύνους ασφάλειας, εργασίας, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη συλλογή και την επεξεργασία των πυρήνων καριτέ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Global Shea Alliance και τους εταίρους σε όλη την αλυσίδα αξίας του καριτέ για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων”.

Ο Simballa Sylla, πρόεδρος της GSA, δήλωσε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Upfield συμμετέχει! Η Παγκόσμια Συμμαχία Καριτέ χαιρετίζει τη συμβολή τους στην προώθηση της χρήσης του καριτέ στα προϊόντα με βάση τα φυτά, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα που θα οδηγήσει σε πρόσθετες οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες συλλέκτριες/μεταποιητές και τις κοινότητές τους. Προσβλέπουμε πραγματικά σε μια συναρπαστική συνεργασία”.

Η Upfield θα συνεργαστεί με τους προμηθευτές της για την εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας της GSA στις αλυσίδες εφοδιασμού τους για την προμήθεια καριτέ στη Δυτική Αφρική. Ορισμένες από αυτές τις αρχές περιλαμβάνουν την οικονομική ενδυνάμωση και την αύξηση του εισοδήματος των συλλεκτών, τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των συλλεκτών, το σεβασμό των δικαιωμάτων κατοχής γης, την προστασία των γυναικών συλλεκτών, την εφαρμογή μέτρων προστασίας και ανάπλασης του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας.