Καλύτερη συσκευασία - Upfield

Καλύτερη συσκευασία

Τα φυσικά συστατικά μας προέρχονται από φυτά και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι και η συσκευασία μας προέρχεται από φυτά. Η συσκευασία που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα μας είναι ο τρόπος με τον οποίο τα προστατεύουμε από ζημιές, ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα τροφίμων και διατηρούμε τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων μας. Μέχρι τώρα, ο κλάδος μας βασιζόταν στο πλαστικό ως το βέλτιστο υλικό για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εμείς πρωτοστατούμε στην εξεύρεση ενός νέου τρόπου.

95% χωρίς πλαστικό

Οι πλαστικές μας συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν ανακυκλώνονται όλες. Γι’ αυτό έχουμε θέσει τον φιλόδοξο στόχο να καινοτομήσουμε για να απαλλαγούμε από το πλαστικό μέχρι το 2030. Το να απαλλαγούμε από το πλαστικό είναι ένα τεράστιο έργο – θα αξιοποιήσουμε το μυαλό των Upfielders στο τμήμα Ε&Α, θα δημιουργήσουμε συνεργασίες, θα συνεργαστούμε με οργανισμούς ανακύκλωσης και θα επιτύχουμε τον στόχο μας.

Μέχρι το 2030, όλοι οι νέοι μας περιέκτες θα είναι από υλικά που θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή πιστοποιημένα κομποστοποιήσιμα. Ήδη, το χαρτί και το χαρτόνι που χρησιμοποιούμε προέρχεται από βιώσιμες πηγές και είναι ανανεώσιμο υλικό. Εκτιμούμε το χαρτί και το χαρτόνι, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν με υψηλά επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου. Έχουμε ήδη αρχίσει να λανσάρουμε κάποιες συσκευασίες χωρίς πλαστικό και ακολουθούν πολλά ακόμα.

Διαβάστε την πολιτική μας για την απαλλαγή από το πλαστικό και τη βελτίωση της συσκευασίας εδώ.

Συσκευασίες με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Δεν μεριμνούμε μόνο για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Δεσμευόμαστε, επίσης, να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με τις συσκευασίες μας κατά την ανάπτυξη νέων μορφών συσκευασίας.

Όπως πάντα, θα παρακολουθούμε και θα μετράμε αυτόν τον στόχο με τη διενέργεια Αξιολογήσεων Κύκλου Ζωής (LCA) σχετικά με τον αντίκτυπο των συσκευασιών μας και θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με υλικά συσκευασίας χαμηλότερου αντίκτυπου για να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη κατανάλωση. Αναπτύσσουμε, επίσης, την επισήμανση εκπομπών άνθρακα στις συσκευασίες μας για να προωθήσουμε την περιβαλλοντική διαφάνεια στους καταναλωτές μας. Δείτε το έργο μας σχετικά με την επισήμανση εκπομπών άνθρακα εδώ.

Χαρτοπολτός και Χαρτί: 100% βιώσιμης προέλευσης

Οι συσκευασίες μας χρησιμοποιούν χαρτοπολτό & χαρτί και θα συνεχίσουν να το κάνουν καθώς καινοτομούμε για να ξεφύγουμε από το πλαστικό. Συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council – FSC) και δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε μόνο προμηθευτές χαρτοπολτού και χαρτιού που είναι πιστοποιημένοι από το FSC ή ισοδύναμοι (π.χ. PEFC). Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο υλικό για τα προϊόντα μας. Το 2018, περίπου το 60% του χαρτιού που χρησιμοποιήσαμε προερχόταν από ανακυκλωμένες πηγές.

Επικεντρωνόμαστε στην εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από την εφοδιαστική μας αλυσίδα, καθώς και στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων που προκύπτουν από την υποβάθμιση των δασών και τη μείωση της βιοποικιλότητας. Γι’ αυτό, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να τηρούμε προσεκτικά όλες τις τοπικές και εθνικές πολιτικές, προμηθευόμενοι μόνο ξύλο που έχει συλλεχθεί νόμιμα από το FSC και προέρχεται από βιώσιμες πηγές. Η προστασία των δασών, καθώς και των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες, καθοδηγούν επίσης τις προσπάθειές μας για βιωσιμότητα.

Διαβάστε επίσης: