Δράση για το κλίμα - Upfield

Δράση για το περιβάλλον

Καθώς παράγουμε τρόφιμα με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, είναι σημαντικό για εμάς να μετράμε τις επιπτώσεις μας στο κλίμα και το περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με τρίτους για τη διενέργεια λεπτομερών αναλύσεων αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA), παρακολουθώντας κάθε αντίκτυπο που έχουν τα τρόφιμά μας – από το φυτό, το φυτικό έλαιο, τη συσκευασία μέχρι και το τελικό προϊόν επάλειψης (spread). Αυτές οι αναλύσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων εξετάζουν τα συστατικά, την παραγωγή, τη μεταφορά και πολλά άλλα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, μπορέσαμε επίσης να εκτιμήσουμε την «εξοικονόμηση εκπομπών άνθρακα» – που εμείς στην Upfield ονομάζουμε “The Upside”/ “Η Ανατροπή”. Η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται από τους καταναλωτές και τους σεφ που επιλέγουν να καταναλώσουν τα φυτικά μας spreads αντί του βουτύρου γάλακτος.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής και αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φυτικών προϊόντων μας

Συνεργαστήκαμε με την Quantis, μια διεθνή εταιρεία συμβούλων βιωσιμότητας που ειδικεύεται στις αναλύσεις κύκλου ζωής (LCA). Διεξήγαγαν μια σειρά αξιολογήσεων του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κυκλοφορύν στην Ελλάδα.

Δεν κάναμε αξιολογήσεις μόνο για ένα ή δύο προϊόντα. Το 2018, η Quantis ολοκλήρωσε μια μεγάλης κλίμακας αξιολογήσεις που κάλυψαν 212 από τα φυτικά μας spreads που πωλούνται σε 21 διαφορετικές αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Χρησιμοποιούμε επίσης τις αναλύσεις κύκλου ζωής σε συνεχή βάση για να βοηθήσουμε στην ενημέρωση για την ανάπτυξη συνταγών, τις επιλογές συσκευασίας και την καινοτομία των προϊόντων.

Από την έρευνα γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στο δικό μας αποτύπωμα προέρχεται από τις καλλιέργειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε δράση για να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια των φυσικών μας συστατικών. Δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Παρακολουθούμε επίσης τις άλλες επιπτώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας. Δείτε εδώ την πολιτική μας σχετικά με τη συσκευασία.

Σύγκριση βασικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων

Πέρα από το δικό μας αποτύπωμα, θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες επιλογές όσον αφορά στη διατροφή. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό είναι να μοιραζόμαστε όσα μαθαίνουμε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων τροφίμων.

Όταν η Quantis ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της, ανέλυσε επίσης τον αντίκτυπο των βουτύρων γάλακτος στις ίδιες χώρες, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τον αντίκτυπο των προϊόντων μας με τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μάθαμε ότι σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, τα φυτικά μας spreads έχουν κατά μέσο όρο 70% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, απαιτούν κατά 2/3 λιγότερη έκταση γης και λιγότερο από τον μισό όγκο νερού για την παραγωγή τους συγκριτικά με το βούτυρο γάλακτος.

Σε σύγκριση με 1 κιλό βουτύρου γάλακτος, η ίδια ποσότητα φυτικού μας spread είναι υπεύθυνη για 9 κιλά λιγότερες εκπομπές ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα ή αερίων του θερμοκηπίου, απαιτεί 8 m2 (τετραγωνικά μέτρα) λιγότερη έκταση γης ετησίως και χρησιμοποιεί 100 λίτρα λιγότερο νερό κατά την παραγωγή του.

Υπόβαθρο της μελέτης

Μια Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) προϊόντος είναι μια συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση νερού, ενέργειας και γης. Υπολογίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, από τις πρώτες ύλες έως το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Η Quantis ακολουθεί μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία για τις ΑΚΖ της, η οποία συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14040 και 14044 για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η μελέτη ΑΚΖ των προϊόντων μας αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή τριών εμπειρογνωμόνων σε θέματα όπως η ΑΚΖ, η γεωπονία και η παραγωγή γαλακτοκομικών και δημοσιεύθηκε στο International Journal of Life Cycle Assessment.

Μια τεχνική περίληψη της Μελέτης, που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη βάση των συγκριτικών μας ισχυρισμών, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκπομπές μεθανίου

Διαφάνεια για το αποτύπωμα μεθανίου μας

Γνωρίζουμε ότι η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι ένα επείγον ζήτημα – το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για το υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω του μεθανίου (το μεθάνιο έχει περισσότερες από 80 φορές τη δυναμική υπερθέρμανσης του CO2 σε μία περίοδο 20 ετών), πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση των εκπομπών μεθανίου τώρα, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στο κλίμα την επόμενη δεκαετία. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο τομέας των τροφίμων και της γεωργίας συμβάλλει περισσότερο στις ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου.

Για να μειώσουμε τις εκπομπές μεθανίου, πρέπει πρώτα να τις μετρήσουμε. Και για να αναλάβουμε την ευθύνη για τις εκπομπές μεθανίου που μας αναλογούν, πρέπει να τις δημοσιοποιήσουμε. Η διαφάνεια ως προς το αποτύπωμα μεθανίου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού τομέα, αλλά όχι ακόμα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας.

Είμαστε η πρώτη μεγάλη εταιρεία τροφίμων, η οποία παρουσίασε δημόσια το εταιρικό της αποτύπωμα μεθανίου και προσκαλούμε κι άλλες εταιρείες τροφίμων να πράξουν το ίδιο.

Πώς το πραγματοποιήσαμε;

Συνεργαστήκαμε με τις συμβουλευτικές εταιρείες βιωσιμότητας Anthesis και Quantis, για τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση των εκπομπών μεθανίου και τη δημοσιοποίησή τους. Μπορείτε να διαβάσετε τη μεθοδολογία εδώ. Μιλήσαμε, επίσης, με ενδιαφερόμενα μέρη για τα σχέδιά μας να δημοσιοποιήσουμε τις εκπομπές μεθανίου, ώστε να συγκεντρώσουμε σχόλια σχετικά με την προσέγγισή μας. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι ένα πρώτο βήμα και καλωσορίζουμε κάθε σκέψη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσής της. Επικοινωνήστε με το medialine@upfield.com εάν θέλετε να στείλετε τα σχόλιά σας.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Διαπιστώσαμε ότι το μεθάνιο αποτελεί το 7,5% (0,237 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2) του συνολικού μας αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου, το οποίο δεν είναι μικρό.

Και τι μπορούμε να κάνουμε για το αποτύπωμα μεθανίου μας;

Θέλαμε να μάθουμε τι προκαλεί το αποτύπωμα μεθανίου μας, οπότε εξετάσαμε τις πιθανές πηγές. Φάνηκε ότι η μικρή περιεκτικότητα των γαλακτοκομικών συστατικών στα προϊόντα μας (1% επί του συνόλου των συστατικών μας) ήταν υπεύθυνη για τις περισσότερες εκπομπές μεθανίου. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτύπωμα μεθανίου μας περιλαμβάνουν τα φυτικά έλαια, τη συσκευασία και τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Δεδομένου του δυσανάλογου αντίκτυπου που έχουν τα γαλακτοκομικά συστατικά στις εκπομπές μεθανίου (63% επί του συνόλου) και στις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (8% επί του συνόλου), γνωρίζουμε ότι η δέσμευσή μας να εξαλείψουμε τα γαλακτοκομικά συστατικά από όλα τα προϊόντα μας τα επόμενα χρόνια θα συμβάλλει στη μείωση τόσο του αποτυπώματος μεθανίου, όσο και του συνολικού μας αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου.

Οι προοδευτικές κινήσεις συχνά δέχονται κριτική

Αναμένουμε κριτική από την βιομηχανία κτηνοτροφίας σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εκπομπών μεθανίου. Ως εταιρεία φυτικών προϊόντων, γνωρίζουμε ότι το μεθάνιο αποτελεί μικρότερο ποσοστό του αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου μας από τις εταιρείες παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ενδέχεται να μας επικρίνουν για τη μεθοδολογία μας ή για το ότι ρίχνουμε τα φώτα της δημοσιότητας στο μεθάνιο. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι το σωστό και ότι οι εταιρείες τροφίμων που επιλέγουν να έχουν διαφάνεια σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου τους, θα μας βοηθήσουν να πιέσουμε για την ταχεία παγκόσμια μείωση του μεθανίου που απαιτείται.

Χαιρετίζουμε κάθε σχόλιο σχετικά με το πώς να πιέσουμε για υπευθυνότητα ως προς το μεθάνιο στο σύστημα τροφίμων και πώς να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία μας για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε την πιο ακριβή και χρήσιμη δημοσιοποίηση που είναι εφικτή.

Η Ανατροπή

Στην Upfield χρησιμοποιούμε τον όρο “The Upside”/ “Η Ανατροπή” για να περιγράψουμε την εκτίμηση «εξοικονόμησης εκπομπών CO2» που επιτεύχθηκε από την επιλογή των καταναλωτών και των επαγγελματιών της εστίασης να αγοράσουν φυτικά spreads της εταιρείας μας αντί για βούτυρο γάλακτος. Η εξοικονόμηση εκπομπών που επιτυγχάνεται οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση φυτικών συστατικών στα προϊόντα μας, αντί για χρήση των αντίστοιχων ζωικών. Η παραγωγή του αγελαδινού βουτύρου προκαλεί -σε συνδυασμό με την παραγωγή ζωοτροφών- επιβλαβείς εκπομπές μεθανίου από αγελάδες, ενώ η φυτική παραγωγή βασίζεται μόνο στις καλλιέργειες. Στην πραγματικότητα, η φυτική μαργαρίνη και τα spreads έχουν 70% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το βούτυρο γάλακτος. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω, περισσότερες λεπτομέρειες για τη μελέτη Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των προϊόντων μας.

Πώς έγινε η μέτρηση;

Η διαδικασία εκτίμησης εκπομπών “The Upside” μετρήθηκε με βάση τα δεδομένα της Upfield και τις πωλήσεις προϊόντων κατά το ημερολογιακό έτος 2020, από την Anthesis, έναν κορυφαίο παγκόσμιο σύμβουλο αειφορίας, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία “Portfolio Footprinting”. Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση των δεδομένων του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment) – που μετρά τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εισροών, της παραγωγής συστατικών, της παραγωγικής διαδικασίας, της συσκευασίας, της μεταφοράς και της χρήσης – και το κλιμακώνει σε επίπεδο χαρτοφυλακίου βασισμένο στα δεδομένα των πωλήσεων

Τι σημαίνει αυτό;

Με απλά λόγια, σημαίνει ότι εάν επιλέγατε ένα από τα φυτικά προϊόντα της Upfield αντί για το αντίστοιχο γαλακτοκομικό, θα μπορούσατε να αποφύγετε ή να εξοικονομήσετε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – μειώνοντας τελικά το ανθρακικό σας αποτύπωμα.

Η Upfield εκτιμάται ότι έχει βοηθήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν εκπομπές άνω των 6 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, σε διάστημα ενός έτους, επιλέγοντας τα φυτικά της προϊόντα αντί για τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά. Πρόκειται για την ίδια ποσότητα εκπομπών που θα είχαν αποφευχθεί με την καλλιέργεια 100 εκατομμυρίων δενδρυλλίων, σε διάστημα δέκα ετών.

Επισήμανση άνθρακα

Οι άνθρωποι, γενικά, τείνουν να υποτιμούν το αποτύπωμα του άνθρακα των τροφίμων που καταναλώνουν. Πιστεύουμε ότι το να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε τους ανθρώπους να επιλέγουν τρόφιμα που δεν είναι μόνο πιο υγιεινά, αλλά και πιο βιώσιμα, είναι ένα κρίσιμο βήμα στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Έχουμε δεσμευτεί να εισαγάγουμε την επισήμανση άνθρακα στην ετικέτα σε 100 εκατομμύρια συσκευασίες των φυτικών μας spreads μέχρι το τέλος του 2021. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων που επιλέγουν.

Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική μας για την επισήμανση άνθρακα εδώ.

Μάθετε περισσότερα για το πώς υπολογίζουμε τις ετικέτες άνθρακα στις συσκευασίες μας εδώ.