Upfield hits the target for 100% sustainable palm oil

Πώς πετύχαμε το στόχο του 100% βιώσιμου φοινικέλαιου

Εδώ στην Upfield, έχουμε ένα όραμα για “Ένα καλύτερο μέλλον με βάση τη φυτική διατροφή”. Ένα μέλλον που οδηγεί στην καινοτομία για την προμήθεια συστατικών, στην προστασία των πολύτιμων οικοσυστημάτων του κόσμου και στη διατήρηση του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.

Τον Απρίλιο του 2019 δημοσιεύσαμε την πολιτική μας για την προμήθεια βιώσιμου φοινικέλαιου, η οποία περιγράφει τη δέσμευσή μας για την προμήθεια βιώσιμου φοινικέλαιου σύμφωνα με τα πρότυπα RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), καθώς και τις αρχές NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι από τον Οκτώβριο του 2019, όλο το φοινικέλαιο που αγοράζεται απευθείας από την Upfield είναι 100% φυσικά πιστοποιημένο.

Πώς πετύχαμε τον στόχο για 100% βιώσιμο φοινικέλαιο

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα να πετύχουμε τον στόχο του 100% βιώσιμου φοινικέλαιου, θα αναρωτιέστε.

Σημαίνει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μας έχει αξιολογηθεί βάσει αυστηρών κριτηρίων που έχει θέσει ο RSPO.

Για παράδειγμα, στην αλυσίδα εφοδιασμού μας δεν πραγματοποιείται καμία αποψίλωση σε περιοχές που περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις βιοποικιλότητας (π.χ. απειλούμενα είδη) ή εύθραυστα οικοσυστήματα, ή σε περιοχές που είναι θεμελιώδεις για την ικανοποίηση βασικών ή παραδοσιακών πολιτιστικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων (περιοχές υψηλής αξίας διατήρησης).
Άλλες αρχές του RSPO περιλαμβάνουν τη σημαντική μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και πυρκαγιών, τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, σύμφωνα με τα τοπικά και διεθνή πρότυπα για τα εργασιακά δικαιώματα και την ανάγκη ενημέρωσης και διαβούλευσης με τις τοπικές κοινότητες πριν από την ανάπτυξη νέων φυτειών στη γη τους.
Αγοράζοντας φυσικά πιστοποιημένο φοινικέλαιο, συμβάλλουμε στην επίτευξη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 35% σε σύγκριση με το μη πιστοποιημένο φοινικέλαιο.

Συνεργασίες για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών

Χρησιμοποιούμε την καινοτόμο τεχνολογική πλατφόρμα δορυφορικής παρακολούθησης για να υποστηρίξουμε περαιτέρω τις προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από την αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Η Starling, που δημιουργήθηκε από την Airbus και την Earthworm, χρησιμοποιεί εικόνες υψηλής ανάλυσης και δεδομένα ραντάρ για την παρακολούθηση των αλλαγών στην κάλυψη της γης.

Με τη χαρτογράφηση της θέσης των ελαιοτριβείων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας, θα είμαστε σε θέση να δούμε πού συνεχίζεται η αποψίλωση των δασών, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι αρχές της NDPE που απαιτούμε από τους προμηθευτές μας.

Το έργο αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά πρώτα στην Ινδονησία, όπου βρίσκεται το 50% του φοινικέλαιου και το 70% των ελαιοτριβείων υψηλού κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Τα σχέδιά μας για τη βιωσιμότητα για το 2020

Το 2020 σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τη χρήση της τεχνολογίας Starling για να καλύψουμε την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού μας με φοινικέλαιο.

Αυτό το κάνουμε για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των κινδύνων αποψίλωσης με τους προμηθευτές μας.

Εκτός από τη διασφάλιση ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων, επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη της αλλαγής σε ολόκληρο τον τομέα, καθώς τα επιτεύγματα και η πολιτική μας από μόνα τους δεν θα λύσουν την αποψίλωση των δασών.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, διότι επί του παρόντος μόνο το 20% της παραγωγής φοινικέλαιου παγκοσμίως έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του RSPO.

Πιστεύουμε ότι το αξιόπιστο, ισχυρό, βιώσιμο φοινικέλαιο πρέπει να γίνει ο κανόνας.

Ένα καλύτερο μέλλον είναι κοινή μας ευθύνη

Ένα βιώσιμο μέλλον είναι ευθύνη όλων μας.

Η κοινή ευθύνη είναι απαραίτητη αν θέλουμε να επιτύχουμε πραγματικό μετασχηματισμό της αγοράς και ο καθένας πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του.

Από τα δισεκατομμύρια των καταναλωτών, τα εκατομμύρια των αγροτών και τις χιλιάδες των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε κυβερνήσεις, ΜΚΟ και την ευρύτερη βιομηχανία.

Όλοι πρέπει να εργαστούμε για τον κοινό στόχο της μη αποψίλωσης των δασών και να αναλάβουμε την ευθύνη για τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές να προτιμούν την αγορά βιώσιμων προϊόντων, οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούν παντού τις δεσμεύσεις “No Deforestation, No Peat, and No Exploitation”, οι αγρότες πρέπει να ενθαρρυνθούν για να βρουν τρόπους να προστατεύσουν τόσο το δάσος όσο και τις οικογένειές τους και εταιρείες όπως εμείς πρέπει να κάνουν το χρέος τους αγοράζοντας μόνο βιώσιμο φοινικέλαιο.

Θα συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε τους καταναλωτές για τους λόγους για τους οποίους επιλέγουμε το βιώσιμο φοινικέλαιο, ενημερώνοντας τους καταναλωτές μας μέσω της συσκευασίας των προϊόντων μας, με διαδικτυακή καμπάνια και μοιραζόμενοι την ιστορία μας, ενώ παράλληλα θα συνηγορούμε υπέρ ευρύτερων αλλαγών και λύσεων που τελικά θα εξασφαλίσουν τη μη αποψίλωση των δασών σε ολόκληρο τον τομέα.

Διαβάστε περισσότερα για το πώς χτίζουμε μια βιώσιμη επιχείρηση εδώ.