Betingelser for brug

Adgang til og brug af dette websted er underlagt følgende betingelser for brug (“Betingelserne”). Når du læser disse betingelser for brug, skal du huske, at de gælder for Upfield Europe B.V. og alle andre Upfield Group-virksomheder ("Upfield") på alle andre websteder, der ejes eller kontrolleres af Upfield.

Ved at bruge vores websteder bekræfter du, at du accepterer og overholder disse betingelser. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, må du ikke bruge vores websteder. Upfield forbeholder sig til enhver tid retten til at stoppe eller indstille brugen af vores websteder helt eller delvist.

Brugere (ellers omtalt nedenfor som "du") kan udforske dette websted og, hvor det er muligt, bidrage med materiale til det (såsom anmeldelser, indlæg eller andet multimedieindhold), men sådan brug og/eller bidrag må dog ikke på nogen måde være ulovligt eller stødende. Det er specifikt ikke tilladt brugerne at:

Upfield kan straks fjerne ethvert materiale fra ethvert websted, som det vurderer, efter eget skøn, overtræder disse betingelser for brug og/eller kan indstille din brug.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret og varemærker, i alt materiale, der er offentliggjort af eller på vegne af Upfield på vores websteder, ejes af Upfield eller dets licensgivere.

Medmindre andet er angivet, kan brugerne gengive uddrag af webstedet med henblik på lovlig, personlig henvisning (dvs. ikke-kommercielt), forudsat at de holder oplysningerne intakte og respekterer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder enhver copyright-meddelelse, der kan vises på sådant indhold (f.eks. © Upfield).

Ansvar for det indhold, der tilhører tredjeparter, og som vises på vores websteder, tilfalder udelukkende den enhed, der gør det tilgængeligt. Upfield kan fra tid til anden gennemgå indholdet og fjerne eller nægte at vise tredjepartsindhold, som vi med rimelighed mener, krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, anden gældende lovgivning eller Upfield-politikker, men Upfield er ikke ansvarlig for indhold tilhørende tredjeparter.

Henvisning til ethvert produkt eller tjeneste på vores websteder udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste og det betyder ikke, at produktet eller tjenesten er tilgængelig i alle lande, eller at navn, beskrivelse eller specifikation, krav eller branding af produktet eller tjenesten vil være det samme som det, der fremgår af webstedet. Specifik rådgivning om tilgængeligheden og egnetheden af ​​et bestemt produkt eller tjeneste skal indhentes hos den lokale Upfield-virksomhed eller den pågældende distributør.

Vores websteder, inklusive alt indhold, funktioner og oplysninger, leveres "SOM DE ER" og "SOM TILGÆNGELIGT". Du indvilliger i, at brugen af vores websteder sker på eget ansvar. Oplysningerne på dette websted er angivet i god tro, men er kun til generelle informationsformål. De skal ikke påberåbes til noget specifikt formål, og Upfield giver ingen garanti med hensyn til oplysningernes/webstedets tilgængelighed, sikkerhed, nøjagtighed eller fuldstændighed eller webstedets produkter eller tjenester.

Hverken Upfield eller nogen tjenestemænd, ansatte eller repræsentanter agenter er ansvarlige for tab, skader eller omkostninger, der måtte opstå som følge af adgang til eller brug af vores websteder eller deres indhold eller et websted, der er knyttet til det, herunder blandt andet tab af indtægter eller fortjeneste, indirekte, tilfældige eller følgeskader (undtagen i det omfang en sådan udelukkelse er begrænset af gældende lov). Dit eneste og specifikke retsmiddel er at afbryde brugen af ​​webstedet.

Det er Upfields politik ikke at acceptere uopfordrede forslag til produkt- eller serviceforbedringer, nye produkt- eller serviceideer eller markedsføringsideer, der kommer eksternt fra. Eventuelle uopfordrede forslag eller oplysninger, som du sender til os, inklusive opskrifter, vil blive behandlet som ikke-ejendomsretlige og ikke-fortrolige og kommer til at tilhøre Upfield uden kompensation, til eksklusiv brug efter vores ubegrænsede skøn.

Når du uploader eller på anden måde indsender noget indhold, accepterer du, at du ejer al ret, titel og interesse for sådant indhold og har ret til at indsende det til webstedet. I forbindelse med eventuelle anmeldelser, kommentarer, opslag eller multimedieindhold, du sender, accepterer du, at Upfield skal behandle det som ikke-fortroligt, og du giver Upfield gratis, evig, verdensomspændende licens til brug (herunder til at afsløre, gengive, overføre, offentliggøre eller udsende i ethvert medie) det indhold, du leverer til formål, der vedrører Upfield eller dets forretninger.

Upfield forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rettelser på vores websteder, når Upfield finder det passende, og uden forudgående varsel. Vi sender meddelelse om ændringer af disse vilkår på denne side og de vil være gældende med det samme, medmindre andet er angivet. Brugere skal fra tid til anden henvise til denne side for at følge op på disse brugsbetingelser og sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du afbryde din brug.

På forskellige steder på webstedet kan du blive tilbudt automatiske links til andre internetwebsteder uden for Upfield, der er relevante for et bestemt aspekt af dette websted. Dette indikerer ikke, at Upfield eller tilknyttede virksomheder nødvendigvis er forbundet med nogen af ​​disse andre websteder eller deres ejere.

Hverken Upfield eller virksomhedens tjenestemænd, direktører, ansatte og repræsentanter påtager sig noget ansvar af nogen art overhovedet for disse andre websteder eller oplysninger indeholdt i dem, hvoraf ingen er underlagt kontrol af eller er verificeret eller godkendt af Upfield.

Brugere må ikke etablere links til webstedet eller på anden måde antyde nogen form for tilknytning, godkendelse eller støtte fra Upfield, hvor der ikke findes nogen.

Der kan skabes adgang til vores websteder fra forskellige andre lande i verden. Hvert af disse steder har love, der er anderledes end de britiske. Ved at tilgå webstederne accepterer både brugeren og Upfield, at lovene i England og Wales skal gælde for alle forhold, der opstår på baggrund af eller i relation til disse betingelser, brugen og indholdet på vores websteder, medmindre Upfield specificerer, at loven i et andet land gælder for bestemte elementer af webstedet. Du accepterer også, at medmindre vi specificerer andet, udgør domstolene i England og Wales den ikke-eksklusive jurisdiktion med hensyn til sådanne anliggender.

Hvis en bestemmelse i disse betingelser ikke kan håndhæves på brugsstedet, betragtes den som ændret grundet nødvendighed for anvendelse, og den vil ikke påvirke nogen af ​​de andre vilkår.

Upfield forbeholder sig retten til fuldt ud at samarbejde med retshåndhævende myndigheder eller en retsafgørelse, der anmoder eller instruerer Upfield i at afsløre identiteten af ​​enhver, der udstiller indhold, der menes eller påstås (med rimelighed eller ikke) at være i strid med disse vilkår eller gældende lov.

Upfields fortrolighedspolitik (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) og cookie-politik (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) gælder for alle personlige data og eller cookies, der deles på eller til dette website.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til disse betingelser for brug, skal de sendes til https://upfield.com/contact/.