Felhasználási feltételek

A weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak („Felhasználási feltételek” vagy „Feltételek”). A Felhasználási feltételek olvasása során vegye figyelembe, hogy azok az Upfield Europe B.V.-re, az Upfield Csoport valamennyi egyéb társaságára („Upfield”), továbbá az Upfield tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt álló összes többi weboldalra vonatkoznak.

A Weboldal használatával Ön megerősíti, hogy ezeket a Feltételeket elfogadja és betartja. Amennyiben a jelen Feltételekkel nem ért egyet, a weboldalt nem használhatja. Az Upfield fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal működését bármikor – egészben vagy részben – leállítsa vagy felfüggessze.

A felhasználó (a továbbiakban úgy is mint „Ön”) felfedezheti a weboldalt, és amennyiben lehetséges, tartalmakat (pl. véleményeket, hozzászólásokat vagy más multimédiás tartalmakat) adhat hozzá, azonban az ilyen felhasználás vagy közreműködés semmiképp sem lehet jogellenes vagy sértő. A felhasználó különösen az alábbiaktól köteles tartózkodni:

Az Upfield a megítélése szerint a jelen Felhasználási feltételeket sértő minden tartalmat bármely weboldaláról azonnal eltávolíthat, és/vagy a felhasználó használati jogát felfüggesztheti.

Az Upfield által vagy nevében a weboldalon közzétett bármely anyagban található valamennyi szellemi tulajdonjog – így minden szerzői jog és védjegyjog – az Upfield vagy licencadói tulajdonában áll.

Eltérő rendelkezés hiányában a felhasználók a weboldal egyes részeit jogszerű, személyes (azaz nem kereskedelmi) célokra reprodukálhatják, feltéve, hogy ennek során figyelembe veszik és tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogokat, így minden olyan szerzői jogi jelzést, amely az ilyen tartalmakon megjelenhet (pl. © Upfield).

Harmadik személyek tulajdonát képező tartalmak weboldalunkon történő megjelenéséért kizárólag az elérést lehetővé tevő személy vagy szervezet felel. Az Upfield a tartalmakat időről időre áttekintheti, és harmadik személyek tartalmait eltávolíthatja, vagy azok megjelenítését letilthatja, amennyiben okkal feltételezhető, hogy közzétételük harmadik személy szellemi tulajdonjogát, vonatkozó jogszabályt vagy az Upfield szabályzatait sérti. Ugyanakkor az Upfield harmadik személyek tulajdonában álló tartalmakért nem felelős.

A weboldalunkon található bármely termékre vagy szolgáltatásra történő utalás nem jelent a termék vagy szolgáltatás értékesítésére vagy szállítására vonatkozó ajánlatot, továbbá nem jelenti azt, hogy a termék vagy szolgáltatás minden országban elérhető, illetve azt, hogy a termék vagy szolgáltatás neve, leírása, specifikációja, a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kijelentés vagy márkanév a weboldalon közzétettekkel megegyezik. Bármely termék vagy szolgáltatás elérhetőségére vagy megfelelőségére vonatkozó konkrét tanácsot a helyi Upfield társaságtól vagy az érintett forgalmazótól lehet kérni.

Weboldalainkat, beleértve az összes tartalmat, funkciót és információt is, VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL tesszük közé, úgy AHOGYAN ELÉRHETŐ. Ön elfogadja, hogy weboldalunkat a saját felelősségére használja. Az információk a jóhiszeműség követelményének megfelelően kerülnek a weboldalra, de kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. Nem javasoljuk, hogy a felhasználó bármely meghatározott cél esetén ezekre az információkra támaszkodjon, és az információk elérhetőségére, biztonságosságára, megbízhatóságára vagy teljességére, valamint termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozóan az Upfield nem vállal jótállást.

Sem az Upfield, sem annak tisztségviselője, alkalmazottja vagy megbízottja nem felelős a weboldal eléréséből vagy használatából eredő veszteségért, kárért vagy költségért, így többek között bármely elmaradt bevételért vagy haszonért, közvetett, járulékos vagy következményes veszteségért vagy kárért (a felelősség kizárását korlátozó vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével). Az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat az, hogy Ön nem használja tovább az oldalt.

Az Upfield kívülről érkező kéretlen, a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat, új termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ötleteket vagy marketing ötleteket nem fogad el. Az Ön által küldött kéretlen javaslatokat vagy információkat – a recepteket is ideértve – az Upfield nem szabadalmaztatott és nem bizalmas jellegű információként, azok tulajdonjoga ellentételezés nélkül az Upfieldhez kerül, és a kizárólagos felhasználásról korlátozás nélkül saját maga dönthet.

Bármely tartalom feltöltésével vagy más módon történő beküldésével Ön kijelenti, hogy az ilyen tartalomhoz jogos érdeke, joga és jogcíme fűződik, és jogosult azt a weboldalra beküldeni. Az Ön által benyújtott értékelések, megjegyzések, hozzászólások vagy multimédiás tartalmak vonatkozásában Ön elfogadja, hogy az Upfield azokat nem kezeli bizalmas információként, és Ön a rendelkezésre bocsátott tartalmakra az Upfield számára jogdíjmentes, teljes mértékben megfizetett felhasználási engedélyt (ezen belül bármilyen médiában nyilvánosságra hozatali, reprodukciós, továbbítási, közzétételi vagy közvetítési jogot) biztosít az Upfieldhez vagy annak vállalkozásaihoz köthető célokra, időbeli és területi korlátozás nélkül.

Az Upfield fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalainkon – ahogyan és amikor azt megfelelőnek tartja – előzetes értesítés nélkül módosításokat és helyesbítéseket eszközöljön. A jelen Feltételek módosításairól értesítést teszünk közzé ezen az oldalon, és a módosítások ellenkező rendelkezés hiányában azonnal hatályba lépnek. A felhasználóknak érdemes időnként ellátogatniuk erre az oldalra, hogy a Felhasználási feltételeket és azok módosításait áttekintsék. Amennyiben Ön a módosított feltételeket nem fogadja el, a továbbiakban ne használja a weboldalt.

A weboldal különböző pontjain az Upfielden kívüli olyan egyéb internetes weboldalakra mutató automatikus linkeket ajánlhat fel Önnek a rendszer, amelyek kapcsolódnak a weboldal egyes vetületeihez. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az Upfield vagy kapcsolt vállalkozásai ezekkel az egyéb webhelyekkel vagy azok tulajdonosaival kapcsolatban állnak.

Sem az Upfield, sem annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és megbízottjai nem tartoznak felelősséggel ezekért a weboldalakért és az ott található információkért, amelyeket az Upfield nem ellenőriz, előzetesen nem vizsgál, illetve nem hagy jóvá.

A felhasználók nem hozhatnak létre a weboldalra mutató linkeket, illetve más módon sem kelthetik az a látszatot, hogy bármilyen módon kapcsolódnak az Upfieldhez, vagy bírják annak jóváhagyását vagy támogatását.

Weboldalaink a világ különböző országaiból elérhetők. Ezek az országok saját jogszabályokkal rendelkeznek, amelyek eltérhetnek az Egyesült Királyság jogszabályaitól. A weboldal elérésével mind a felhasználó, mind az Upfield elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételekkel és weboldalaink tartalmával kapcsolatban felmerülő vagy azokból eredő kérdésekben Anglia és Wales jogszabályai az irányadók, kivéve, ha az Upfield úgy rendelkezik, hogy a weboldal adott elemére vonatkozóan egy másik ország jogszabályait kell alkalmazni. A felhasználó azzal is egyetért, hogy amennyiben az Upfield másként nem rendelkezik, az ilyen ügyekben Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely előírása a felhasználás helyén nem érvényesíthető, azt szükség szerint módosítottnak kell tekinteni, és ez a többi feltételt nem fogja érinteni.

Az Upfield fenntartja a jogot, hogy a bűnüldöző hatóságokkal való teljes együttműködés, illetve a bírósági végzésbe foglalt kérések vagy utasítások maradéktalan teljesítse érdekében bármely személy személyazonosságát kiadja, amennyiben az adott személy által közzétett tartalom a gyanú vagy feltételezés szerint sérti a jelen Felhasználási feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat (a gyanú vagy feltételezés észszerűségétől függetlenül).

A weboldallal megosztott valamennyi személyes adatra, illetve az oldalon használt valamennyi sütire az Upfield Adatvédelmi nyilatkozata (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) és Sütiszabályzata (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) vonatkozik.

Kérdéseit vagy észrevételeit az alábbi elérhetőségekre várjuk: https://upfield.com/contact/.