Condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestei pagini de internet sunt supuse următoarelor condiții de utilizare („Condiții”). Pe măsură ce citiți prezentele condiții de utilizare, rețineți faptul că acestea se aplică pentru Upfield Europe B.V. și pentru toate celelalte companii ale grupului Upfield („Upfield”), pe lângă toate celelalte pagini de internet deținute sau controlate de Upfield.

Prin utilizare paginilor noastre de internet, confirmați acceptarea și respectarea prezentelor condiții. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare, vă rugăm să sistați utilizarea paginilor noastre de internet. Upfield își rezervă dreptul de a opri sau suspenda oricând, în totalitate sau parțial activitatea paginilor noastre de internet.

Utilizatorii (denumiți în continuare „dumneavoastră”) pot explora această pagină de internet și, dacă este posibil, pot contribui cu materiale (precum recenzii, postări sau alt conținut multimedia), cu toate acestea, o astfel de utilizare și/sau contribuție nu ar trebui să fie ilegală sau cu caracter ofensiv în niciun fel. Mai exact, utilizatorilor li se interzice:

Upfield poate elimina imediat, la deplina sa discreție, orice material de pe orice pagină de internet care încalcă prezentele condiții de utilizare și/sau să vă suspende utilizarea.

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor și mărcile comerciale, în orice material publicat de Upfield sau în numele Upfield pe paginile noastre de internet, sunt deținute de Upfield sau de către licențiatorii acestuia.

Cu excepția cazului în care se indică altfel, utilizatorii pot reproduce extrase de pe pagina de internet, pentru referință personală legitimă (respectiv non-comercială), cu condiția să păstreze intacte și să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv orice drepturi de autor care pot apărea pe un astfel de conținut (de ex.: © Upfield).

Conținutul terților, care poate apărea pe paginile noastre de internet, reprezintă responsabilitatea exclusivă a entității care îl pune la dispoziție. Upfield poate revizui conținutul și poate elimina sau refuza afișarea conținutului provenit de la terți, despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților, alte legislații aplicabile sau politicile Upfield, iar Upfield nu își va asuma responsabilitatea pentru niciun conținut provenit de la terți.

Trimiterile către orice produs sau serviciu de pe paginile noastre de internet nu constituie o ofertă de a vinde sau furniza acel produs sau serviciu și nu înseamnă că produsul sau serviciul este disponibil în toate țările sau că numele, descrierea sau specificațiile, cererile sau numele mărcilor înregistrate ale produsului sau ale serviciului vor fi identice cu cele afișate pe pagina de internet. Compania locală Upfield sau distribuitorul în cauză trebuie să acorde indicații specifice privind disponibilitatea și caracterul adecvat al unui anumit produs sau serviciu.

Paginile noastre de internet, inclusiv întregul conținut, funcțiile și informațiile sunt furnizate „CA ATARE” și „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. Sunteți de acord să utilizați paginile noastre de internet pe propria răspundere. Informațiile de pe această pagină de internet au fost introduse cu bună credință, dar sunt destinate scopului de informare generală. Nu trebuie ca acestea să fie informații pe care să se bazeze vreun scop anume și nici nu reprezintă vreo garanție oferită de Upfield în ceea ce privește disponibilitatea, securitatea, exactitatea sau deplinătatea produselor sau serviciilor sale.

Nici Upfield, dar nici funcționarii, angajații sau agenții nu sunt responsabili pentru orice pierdere, daune sau cheltuieli care rezultă din accesul sau utilizarea paginilor noastre de internet sau a conținutului acestora sau a oricărei alte pagini asociate cu aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere de venituri sau profit, pierderea sau prejudiciul indirect, incidental (cu excepția cazului în care această excludere este reglementată de legea aplicabilă). Soluția exclusivă este de a întrerupe utilizarea paginii de internet.

Politica Upfield este de a nu accepta sugestii nesolicitate pentru îmbunătățirea produselor sau serviciilor, sau idei de noi produse, servicii sau de marketing din afara Upfield. Orice sugestii sau informații nesolicitate pe care ni le trimiteți, inclusiv rețete, vor fi tratate ca nebrevetate și neconfidențiale și vor deveni proprietatea Upfield fără despăgubiri, pentru utilizare exclusivă la discreția noastră, fără nicio restricție.

Atunci când încărcați sau trimiteți orice conținut confirmați faptul că dețineți toate drepturile, titlul și avantajele pentru un astfel de conținut și că aveți dreptul de a-l trimite pe pagina de internet. În ceea ce privește recenziile, comentariile, postările sau conținutul multimedia pe care le trimiteți, sunteți de acord că Upfield le va trata ca fiind neconfidențiale și îi acordați companiei Upfield o licență gratuită pentru utilizare, scutită de redevențe, plătită pe deplin, perpetuă, la nivel mondial (inclusiv pentru a dezvălui, reproduce, transmite, publica sau difuza pe orice tip de suport) a conținutului pe care îl furnizați în scopuri legate de Upfield sau afacerile sale.

Upfield își rezervă dreptul de a efectua orice modificări și rectificări pe paginile noastre de internet, atunci când Upfield consideră că este necesar și fără a transmite o notificare prealabilă. Vom afișa avizul de modificare a prezentelor condiții pe această pagină și vor intra imediat în vigoare, în cazul în care nu se indică altfel. Utilizatorii ar trebui să consulte periodic această pagină pentru a revizui prezentele condiții de utilizare și astfel de modificări. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile modificate, trebuie să întrerupeți utilizarea.

În diferite puncte de pe pagina de internet, vi se pot oferi link-uri automate către alte pagini de internet din afara Upfield, relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini. Acest lucru nu înseamnă faptul că Upfield sau filialele sale sunt asociate în mod necesar cu oricare dintre aceste alte pagini de internet sau cu proprietarii acestora.

Nici Upfield, dar nici funcționarii, directorii, angajații și agenții săi nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură pentru aceste alte pagini de internet sau informații conținute de acestea, niciunul dintre acestea nefiind supus controlului, verificării sau aprobării de către Upfield.

Utilizatorii nu trebuie să stabilească o legătură către pagina de internet sau în orice alt mod care să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau susținere din partea Upfield, acolo unde nu există.

Paginile noastre de internet pot fi accesate din diferite țări din întreaga lume. Fiecare țară are legi care pot diferi de cele ale Regatului Unit. Prin accesarea paginilor de internet, atât utilizatorul, cât și Upfield sunt de acord că legile Angliei și Țării Galilor se vor aplica tuturor chestiunilor care decurg din sau referitoare la prezentele condiții de utilizare și conținutul paginilor noastre de internet, cu excepția cazului în care Upfield specifică faptul că legea unei alte țări se aplică anumitor elemente ale paginii de internet. De asemenea, sunteți de acord cu faptul că, mai puțin în cazul în care specificăm altfel, instanțele judecătorești din Anglia și Țara Galilor vor avea competență judiciară neexclusivă cu privire la aceste aspecte.

În cazul în care orice prevedere a prezentelor condiții nu poate fi aplicată în locația de utilizare, se va considera a fi modificată după cum este necesar pentru a fi aplicată și nu va afecta niciuna dintre celelalte condiții.

Upfield își rezervă dreptul de a coopera pe deplin cu autoritățile compentente de aplicare a legii sau hotărârea judecătorească prin care solicită sau îndrumă Upfield să dezvăluie identitatea oricărei persoane care publică orice conținut despre care se crede sau se pretinde (în mod rezonabil sau nu) că încalcă prezentele condiții sau legislația aplicabilă.

Politica de confidențialitate Upfield (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) și Politica de utilizare a cookie-urilor (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) se aplică pentru oricare și toate datele cu caracter personal și/sau pentru cookie-urile distribuite pe sau către această pagină de internet.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prezentele condiții de utilizare, vă rugăm să le trimiteți către https://upfield.com/contact/.