ข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) ในขณะที่คุณอ่านข้อกำหนดการใช้งาน โปรดจำไว้ว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท Upfield Europe B.V. และบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดของ Upfield Group ("Upfield") ซึ่งอยู่นอกเหนือจากเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดที่ถูกควบคุมหรือครอบครองโดย Upfield

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา นั่นหมายความว่าคุณยืนยันว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา Upfield ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา

ผู้ใช้ (หรือที่เรียกว่า “คุณ” ด้านล่างนี้) อาจสำรวจเว็บไซต์นี้ และหากเป็นไปได้ อาจมีส่วนร่วมในเนื้อหา (เช่น แสดงความคิดเห็น โพสต์ หรือแสดงเนื้อหามัลติมีเดียอื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม การใช้งาน และ/หรือ การมีส่วนร่วมดังกล่าวไม่ควรผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่อไปนี้:

Upfield อาจลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือ อาจระงับการใช้งานของคุณ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าภายใต้สื่อใด ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่โดยหรือในนามของ Upfield บนเว็บไซต์ของเราถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Upfield หรือผู้ออกใบอนุญาต

ผู้ใช้อาจทำซ้ำเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์) โดยมีเงื่อนไขว่าเนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยอาจมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว (เช่น © Upfield) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าว Upfield อาจมีการตรวจสอบเนื้อหาเป็นครั้งคราวและลบหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอื่น ๆ, กฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ หรือนโยบายของ Upfield อย่างไรก็ตาม Upfield จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีให้บริการในทุกประเทศ หรือไม่ได้หมายความว่าชื่อ คำอธิบายหรือข้อกำหนด การอ้างสิทธิ์ หรือการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเหมือนกันกับที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ คำแนะนำที่เฉพาะเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ควรขอจากบริษัท Upfield ในท้องถิ่นหรือผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน และข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกจัดไว้ให้ “ตามสภาพ” และ “ตามความพร้อม” คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเราโดยยอมรับความเสี่ยงเอง ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมขึ้นโดยสุจริต และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาเหล่านี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ และจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ จาก Upfield เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเหล่านี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

ทั้ง Upfield หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียโดยบังเอิญ หรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง (ยกเว้นว่าขอบเขตการยกเว้นดังกล่าวจะถูกจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) การเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณคือการหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้

ถือเป็นนโยบายของ Upfield ที่จะไม่ยอมรับคำแนะนำที่ไม่ได้รับเชิญใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือแนวคิดทางการตลาดจากภายนอก Upfield คำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับเชิญใดๆ ที่คุณส่งถึงเรา ได้แก่ สูตรอาหารต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาว่าไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นสมบัติของ Upfield โดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ตามดุลยพินิจของเรา

เมื่อคุณอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาใด ๆ นั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด ชื่อ และความสนใจในเนื้อหาดังกล่าว และมีสิทธิ์ที่จะส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การโพสต์ หรือเนื้อหามัลติมีเดียที่คุณส่งเข้ามา คุณยืนยันให้ Upfield ปฏิบัติต่อเนื้อหาดังกล่าวในฐานะข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และคุณอนุญาตให้ Upfield ใช้เนื้อหาที่คุณได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Upfield หรือธุรกิจของบริษัท โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ การจ่ายเงินแบบเต็มจำนวน และมีสิทธิ์ที่จะใช้งานเนื้อหาดังกล่าวได้ทั่วโลก (รวมถึง สามารถเปิดเผย ทำซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ได้ในสื่อทุก ๆ ประเภท)

Upfield ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเว็บไซต์ของเราและเมื่อ Upfield เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะโพสต์ประกาศการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ในหน้านี้และจะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนข้อกำหนดการใช้งานและการแก้ไขดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขคุณควรยุติการใช้งานของคุณ

ในจุดต่างๆ ทั่วทั้งเว็บไซต์ คุณอาจนำเสนอการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ลิงค์) เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ภายนอก Upfield ที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ในบางแง่มุม สิ่งนี้ไม่ได้บ่งบอกว่า Upfield หรือบริษัทในเครือจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์

ทั้ง Upfield หรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้ รวมทั้งเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม การตรวจสอบ หรือการรับรองโดย Upfield

ผู้ใช้จะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการเชื่อมโยงในลักษณะอื่นใดเพื่อนำเสนอความเกี่ยวโยง การอนุมัติ หรือการรับรองใด ๆ จาก Upfield ที่ไม่มีอยู่จริง

เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงได้จากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แต่ละแห่งมีกฎหมายที่อาจแตกต่างจากของสหราชอาณาจักร โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งผู้ใช้และ Upfield ยอมรับว่ากฎหมายของอังกฤษและเวลส์จะมีผลบังคับใช้กับทุกเรื่องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อกำหนดและเนื้อหาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ Upfield จะระบุว่ากฎหมายของประเทศอื่นสามารถบังคับใช้กับองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าหากเราไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ศาลแห่งอังกฤษและเวลส์จะมีเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดกับเรื่องดังกล่าว

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในสถานที่ที่ใช้งาน จะต้องมีการพิจารณาแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อบังคับใช้และจะต้องไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใด

Upfield ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือที่สั่งให้ Upfield เปิดเผยตัวตนของผู้ที่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่เชื่อว่าหรือถูกกล่าวหาว่า (มีความสมเหตุสมผลว่า) เป็นผู้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Upfield (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) และนโยบายคุกกี้ (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ คุกกี้ที่แชร์ในเว็บไซต์นี้

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดส่งข้อมูลไปที่ https://upfield.com/contact/.