Oznámení o používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 01.08.2019

Ve společnosti Upfield respektujeme vaše obavy týkající se ochrany osobních údajů a ceníme si našeho vzájemného vztahu.

Stejně jako mnoho jiných společností na svých webových stránkách využíváme technologie ke shromažďování informací, jež nám pomáhají, aby naše produkty a služby stejně jako vaše zkušenost s našimi stránkami byly co nejlepší.Soubory cookie, které ve společnosti Upfield používáme, zajišťují správnou funkci našich webových stránek a pomáhají nám zjišťovat, jaké informace a reklamy jsou pro návštěvníky nejužitečnější.

Vyhraďte si prosím chvíli svého času k přečtení tohoto oznámení o používání souborů cookie („oznámení“). Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nám zaslat e-mail na adresu Upfield.Privacy@upfield.com.

Při čtení oznámení o ochraně osobních údajů prosím mějte na paměti, že se týká společnosti Upfield B.V. a všech společností skupiny Upfield Group („Upfield“). 

Společnost Upfield Europe B.V. je správcem osobních údajů, které shromažďujeme na webových stránkách www.upfield.com.  Společnost Upfield Europe B.V. nebo místní subjekt společnosti Upfield bude správcem osobních údajů, které shromažďujeme na místních webových stránkách příslušné značky (např. https://www.flora.com/ nebo https://www.fruitdor.fr/).  

Toto oznámení se vztahuje na všechny webové stránky, aplikace, značkové stránky na platformách třetích stran (např. Facebook nebo YouTube) a aplikace přístupné nebo používané prostřednictvím těchto webových stránek nebo platforem třetích stran (dále jen „naše webové stránky“), které jsou provozovány společností nebo jménem společnosti Upfield. Pokud nesouhlasíte s tímto používáním souborů cookie, změňte prosím odpovídajícím způsobem nastavení svého prohlížeče, proveďte zákaz námi používaných souborů cookie nebo nadále nepoužívejte naše webové stránky. Pokud provedete zákaz námi používaných souborů cookie, může to ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost na našich webových stránkách.

Sekce níže podává stručný přehled o různých typech souborů cookie a dalších podobných technologiích, které používáme na svých webových stránkách, včetně jejich účelu.Toto oznámení také poskytuje informace o tom, jak tyto soubory cookie spravovat.

Soubory cookie, pixelové značky a podobné technologie (souhrnně „soubory cookie“) jsou soubory obsahující malé množství informací, jež jsou při návštěvě webové stránky staženy do jakéhokoli zařízení připojeného k internetu, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet. Soubory cookie jsou pak při každé další návštěvě odeslány zpět na původní webovou stránku nebo na jinou webovou stránku, která tento soubor cookie rozpozná. Soubory cookie mají mnohé další úkoly: slouží například k zapamatování vašich preferencí, a tím i zlepšení vaší obecné zkušenosti s online prostředím, a pomáhají nám nabízet co nejlepší produkty a služby.

Soubory cookie nastavené vlastníkem webových stránek (v tomto případě společností Upfield) se nazývají „soubory cookie první strany“.  Soubory cookie nastavené jinými stranami než vlastníkem webových stránek se nazývají „soubory cookie třetích stran“. Spolupracujeme s celou řadou třetích stran, které při vaší návštěvě našich webových stránek mohou naším jménem na vašem zařízení nastavovat soubory cookie za účelem pokytovánípřizpůsobené reklamy společnosti Upfield v rámci jejich domén, jako je např. Facebook a Google DoubleClick (další informace naleznete v níže uvedené sekci „Cílená reklama“). Mnoho partnerů nám rovněž pomáhá se zajišťováním digitálních zkušeností a funkcí na našich webových stránkách. Při procházení našich webových stránek vám například mohou být nabízeny soubory cookie od třetích stran, které na našich webových stránkách poskytují některé ze svých funkcí (např. video z YouTube).  Další informace o tom, jak nastavit ukládání/používání souborů cookie, naleznete v níže uvedené části „Jak mohu nastavit používání souborů cookie“.

Soubory cookie používané na webových stránkách společnosti Upfield mohou být obecně kategorizovány následujícím způsobem: 

Typy souborů cookie

Kdo tyto soubory cookie používá

Základní soubory cookie na webových stránkách: Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k poskytování služeb dostupných prostřednictvím našich webových stránek a používání některých jejich funkcí, jako je například přístup k zabezpečeným oblastem.  

Upfield (www.upfield.com)
Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají, aby pro vás nabízená reklamní sdělení byla co nejrelevantnější.Zajišťují například prevenci opakovaného výskytu stejné reklamy, aby reklamy inzerentů byly zobrazovány tak, jak mají, a v některých případech rovněž výběr reklam založený na tom, co vás zajímá.

Google (www.google.com

Informace o tom, jak kontrolovat používání těchto souborů cookie, naleznete v níže uvedené části „Jak mohu nastavit používání souborů cookie“.

Soubory cookie nejsou jediným způsobem, jak rozpoznat nebo sledovat návštěvníky webových stránek.  Čas od času můžeme používat jiné podobné technologie jako například webové signály (někdy nazývané „sledovací pixely“ nebo „prázdné soubory gif").  Jedná se o malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, když někdo navštíví naše webové stránky [nebo otevře e-mail, který jsme mu zaslali].  Díky tomu můžeme například sledovat vzorce chování uživatelů na našich webových stránkách (např. přecházení z jedné stránky na jinou), poskytovat soubory cookie nebo s nimi komunikovat, zjistit, zda jste naše webové stránky navštívili prostřednictvím online reklamy zobrazené na webových stránkách třetích stran, zlepšit výkonnost našich webových stránek a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní.  V mnoha případech jsou tyto technologie závislé na správném fungování souborů cookie, a proto zakázání souborů cookie negativně ovlivní jejich funkci.

Třetí strany mohou ve vašem počítači nebo mobilním zařízení využívat soubory cookie k zobrazování reklamy prostřednictvím našich webových stránek. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránek k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Rovněž mohou používat technologii, která slouží k měření účinnosti reklam. K tomuto účelu mohou sloužit soubory cookie nebo webové signály umožňující shromažďování informací o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránek za účelem poskytování relevantní reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Takto shromážděné informace nám neposkytují přítup k vašemu jménu, kontaktním údajům ani jiným osobním informacím, pokud se sami nerozhodnete nám tyto údaje poskytnout.

Soubory cookie používáme z následujících důvodů:

Většina internetových prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby automaticky přijímala soubory cookie. Pokud nechcete, aby naše webové stránky ukládaly soubory cookie do vašeho zařízení, můžete změnit nastavení prohlížeče, abyste předtím, než dojde k uložení určitých souborů cookie, obdrželi varování. Nastavení můžete také upravit tak, aby váš prohlížeč odmítl většinu našich souborů cookie nebo pouze určité soubory cookie třetích stran. 

Pokud zakážete námi používané soubory cookie, může to ovlivnit vaši zkušenost s webovými stránkami společnosti Upfield. Nebudete například moci navštěvovat určité oblasti webových stránek nebo dostávat personalizované informace při návštěvě webových stránek.

Pokud k přístupu na webové stránky společnosti Upfield a jejich prohlížení používáte různá zařízení (např. počítač, chytrý telefon, tablet), nastavení každého prohlížeče vyhovující vašim preferencím týkajícím se souborů cookie budete muset provést na každém zařízení zvlášť.

Postup ke změnění vašeho nastavení a souborů cookie se v jednotlivých prohlížečích liší. V případě potřeby použijte funkci nápovědy ve vašem prohlížeči nebo klikněte na některý z níže uvedených odkazů a přejděte přímo do uživatelské příručky vašeho prohlížeče.


Více informací o souborech cookie naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Z hlediska doby platnosti můžeme na našich webových stránkách používat dva různé typy souborů cookie:

Pokud provedeme nějakou významnou aktualizaci tohoto oznámení, budeme vás po přiměřenou dobu před uplatněním změny a po něm informovat prostřednictvím automaticky otevíraného okna na svých webových stránkách. V horní části tohoto oznámení budeme upravovat také datum „poslední aktualizace“. Aktuální verzi oznámení si můžete přečíst na našich webových stránkách po kliknutí na odkaz „Oznámení o používání souborů cookie“.