Küpsiseteatis

Viimati uuendatud: 01.08.2019

Upfieldis austame teie muret privaatsuse pärast ja väärtustame meievahelist suhet.

Nagu paljud ettevõtted, kasutame oma veebisaitidel tehnoloogiat, et koguda teavet, mis aitab meil teie kogemust ning meie tooteid ja teenuseid täiustada. Upfieldi kasutatavad küpsised võimaldavad meie veebisaitidel toimida ja aitavad meil mõista, milline teave ja reklaam on külastajatele kõige kasulikum.

Võtke endale aega selle küpsiseteatisega (edaspidi: teatis) tutvumiseks ja kui teil on küsimusi, saatke need meie e-posti aadressile Upfield.Privacy@upfield.com.

Meie privaatsusteatisega tutvumisel pidage silmas, et see kehtib Upfield B.V. ja kõigi Upfield Groupi ettevõtete (edasipidi Upfield) suhtes. 

Upfield Europe B.V. on isikuandmete, mida kogume veebisaidil www.upfield.com veebisaidil, vastutav töötleja.  Upfield Europe B.V. või kohalik Upfieldi üksus on isikuandmete, mida kogume kohalikule tootemargile pühendatud veebisaidil (näiteks https://www.flora.com/ või https://www.fruitdor.fr/), vastutav töötleja.  

Käesolev teatis kehtib kõigi veebisaitide, rakenduste, tootemargi edendamise lehtede suhtes kolmandate isikute platvormidel (nt Facebook või YouTube) ning rakenduste suhtes, millele on juurdepääs või mida kasutatakse selliste veebisaitide või kolmandate isikute platvormide (edaspidi meie veebisaidid) kaudu, mida käitab Upfield või mida käitatakse Upfieldi nimel. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega sel moel, peate oma brauseri seaded vastavalt seadistama, keelama meie kasutatavad küpsised, või üldse loobuma meie veebisaitide kasutamisest. Kui keelate meie kasutatavad küpsised, võib see mõjutada teie kasutajakogemust veebisaitide külastamisel.

Allpool esitatakse kokkuvõte meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste liikidest ja muudest sarnastest tehnoloogiatest koos nende vastavate eesmärkidega. Käesolev teatis annab teavet ka selliste küpsiste haldamise kohta.

Küpsised, pikslimärgid ja muud sarnased tehnoloogiad (ühiselt küpsised) on väheses mahus teavet sisaldavad failid, mis laaditakse veebisaidi külastamisel mis tahes internetipõhisesse seadmesse, näiteks arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse. Küpsised saadetakse seejärel igal järgneval külastusel tagasi veebisaidile, kust need pärinevad, või mõnele muule veebisaidile, mis küpsise ära tunneb. Küpsised täidavad mitmeid erinevaid ja kasulikke ülesandeid, näiteks jätavad meelde teie eelistused, parandavad üldiselt teie veebikogemust ja aitavad meil pakkuda teile parimaid tooteid ja teenuseid.

Veebisaidi omaniku (antud juhul Upfieldi) seatud küpsiseid nimetatakse „esimese isiku küpsisteks“.  Kolmandate isikute seatud küpsiseid nimetatakse „kolmanda isiku küpsisteks“. Me kasutame mitmeid kolmandaid isikuid, kes võivad meie nimel teie seadmesse küpsiseid seada, kui külastate meie veebisaite. Selle eesmärk on võimaldada neil oma domeenides, näiteks Facebookis ja Google DoubleClickis, pakkuda kohandatud Upfieldi reklaame (täiendava teabe saamiseks vt all jaotist „Suunatud reklaam“). Kasutame oma veebisaitidel digitaalsete kogemuste ja funktsioonide pakkumiseks ka erinevaid partnereid. Näiteks võidakse teile meie veebisaitide sirvimise ajal pakkuda küpsiseid kolmandatelt isikutelt, kes pakuvad meie veebisaitidel teatavaid funktsioone (nt YouTube'i videod).  Täiendavat teavet küpsiste salvestamise / kasutamise kohta saate täpsemalt all jaotisest „Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?“.

Upfieldi veebisaitidel kasutatavaid küpsiseid võib üldiselt liigitada järgmiselt. 

Küpsiste liigid

Kes neid küpsiseid pakuvad?

Olulised veebisaidi küpsised: need küpsised on tingimata vajalikud selleks, et pakkuda teile meie veebisaitide kaudu kättesaadavaid teenuseid ja et saaksite kasutada mõningaid nende funktsioone, näiteks juurdepääsu turvalistele aladele.  

Upfield (www.upfield.com)
Reklaamiküpsised: neid küpsiseid kasutatakse reklaamteadete teie jaoks asjakohasemaks muutmiseks.  Need täidavad selliseid ülesandeid nagu sama reklaami pideva taasesitamise ennetamine, reklaamide kuvamise tagamine vastavalt reklaamija nõuetele ning mõningatel juhtudel reklaamide valimine vastavalt teie huvidele.

Google (www.google.com

Nende küpsiste kasutamise kontrollimise kohta lugege all jaotist „Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?“.

Küpsised ei ole ainus viis veebisaidi külastajate tuvastamiseks või jälgimiseks.  Võime aeg-ajalt kasutada muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks veebimajakaid (mõnikord nimetatakse neid jälgimispiksliteks või selgeteks gif-ideks).  Need on väikesed graafikafailid, mis sisaldavad unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab meil ära tunda, kui keegi on meie veebisaite külastanud [või avanud e-kirja, mille talle saatsime].  See võimaldab meil näiteks jälgida kasutajate liiklusmustreid meie veebisaitidel ühelt lehelt teisele, salvestada küpsiseid või vahetada nendega teavet, et saaksime teada, kas jõudsite meie veebisaidile kolmanda isiku veebisaidil kuvatavat veebipõhist reklaami jälgides, parandada saidi jõudlust ja mõõta e-posti turunduskampaaniate edukust.  Paljudel juhtudel sõltuvad sellised tehnoloogiad korralikult toimimiseks küpsistest, mistõttu küpsiste kadumine kahjustaks nende toimimist.

Kolmandad isikud võivad teie arvutis või mobiilseadmes kasutada küpsiseid, et end meie veebisaitide kaudu reklaamida. Sellised ettevõtted võivad kasutada teavet teie selle ja teiste veebisaitide külastuste kohta, et pakkuda asjakohaseid reklaame teie huvitavate kaupade ja teenuste kohta. Samuti võivad nad kasutada reklaami tõhususe mõõtmiseks kasutatavat tehnoloogiat. Seda saab teha küpsiste või veebimajakate abil, et koguda teavet teie selle ja teiste saitide külastuste kohta selleks, et pakkuda asjakohaseid reklaame kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Selle protsessi käigus kogutud teave ei võimalda meil ega neil tuvastada teie nime, kontaktandmeid ega muid isikut tuvastavaid andmeid, välja arvatud juhul, kui otsustada ise selliseid andmeid esitada.

Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

Enamik internetibrausereid on algselt seadistatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Kui te ei soovi, et meie veebisaidid teie seadmes küpsiseid talletaksid, saate muuta oma brauseri seadeid, et saaksite hoiatuse enne teatavate küpsiste salvestamist. Samuti saate seadeid kohandada nii, et teie brauser keeldub enamikust küpsistest või ainult teatavatest küpsistest kolmandatelt isikutelt. 

Kui keelate meie kasutatavad küpsised, võib see mõjutada Upfieldi veebisaitidel saadavaid kogemusi, näiteks ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi teatavaid lehti külastada või te ei saa veebisaidi külastamisel isikupärastatud teavet.

Kui kasutate Upfieldi veebisaidi vaatamiseks ja kasutamiseks erinevaid seadmeid (nt arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti), peate veenduma, et iga seadme iga brauser oleks kohandatud vastavalt teie küpsistega seotud eelistustele.

Seadete ja küpsiste muutmise kord on erinevates brauserites erinev. Vajadusel kasutage brauseri abi funktsiooni või klõpsake ühel linkidest all, et minna otse brauseri kasutusjuhendisse.


Rohkem teavet küpsiste kohta www.allaboutcookies.org.

Kestuse poolest võime meie veebilehtedel kasutada kahte erinevat tüüpi küpsiseid:

Kui peaksime seda teatist oluliselt uuendama, teavitame teid sellest veebisaidil hüpikakna abil mõistliku aja jooksul enne ja pärast uuendusi. Ühtlasi muudame teatise alguses olevat „viimati uuendatud“ kuupäeva. Teatisega saate tutvuda, kui külastate saiti ja klõpsate lingile „Küpsiseteatis“.