Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston käyttö on seuraavien käyttöehtojen (“Ehdot”) alaista. Kun luet näitä käyttöehtoja, pidä mielessä, että ne pätevät Upfield Europe B.V. -yhtiöön ja kaikkiin muihin Upfield-konsernin yhtiöihin (”Upfield”) kaikkien muiden Upfieldin omistamien ja hallitsemien verkkosivustojen lisäksi.

Käyttämällä verkkosivustojamme vahvistat, että hyväksyt ja noudatat näitä Ehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa käyttää verkkosivustojamme. Upfield pidättää oikeuden lopettaa tai keskeyttää verkkosivustomme kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa.

Käyttäjät (muutoin jäljempänä ”sinä”) voivat selata tätä verkkosivustoa ja mahdollisuuksien mukaan lisätä materiaalia (kuten arvosteluja, julkaisuja tai muuta multimediasisältöä) sille, mutta kyseinen käyttö ja/tai lisääminen ei saa olla laitonta tai loukkaavaa millään tavalla. Käyttäjiltä on kiellettyä erityisesti:

Upfield voi poistaa välittömästi minkä tahansa sellaisen materiaalin miltä tahansa verkkosivustolta, jonka se katsoo yksinomaisen harkintansa mukaan rikkovan näitä käyttöehtoja, ja/tai keskeyttää käyttösi.

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet ja tavaramerkit, kaikissa materiaaleissa, jotka Upfield julkaisee tai jotka julkaistaan Upfieldin puolesta verkkosivustoillamme, ovat Upfieldin tai sen lisenssinantajien omistamia.

Ellei toisin ilmoiteta, käyttäjät voivat jäljentää otteita verkkosivustosta laillisina, henkilökohtaisina viittauksina (eli ei-kaupallisina), jos he pitävät kaikki immateriaalioikeudet koskemattomina ja kunnioittavat niitä, mukaan lukien mahdollinen tekijänoikeushuomautus, joka voi näkyä kyseisessä sisällössä (esim. © Upfield).

Verkkosivustoillamme mahdollisesti esiintyvä kolmansien osapuolten sisältö on sen saataville asettavan tahon vastuulla. Upfield voi ajoittain tarkastella sisältöä ja poistaa tai kieltää näyttämästä sellaista kolmannen osapuolen sisältöä, jonka uskomme tietyin perustein rikkovan kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, muuta sovellettavaa lakia tai Upfieldin käytäntöjä, mutta Upfield ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sisällöstä.

Viittaus mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun verkkosivustoillamme ei muodosta tarjousta myydä tai toimittaa kyseistä tuotetta tai palvelua, eikä se tarkoita sitä, että tuote tai palvelu olisi saatavilla kaikissa maissa tai että nimi, kuvaus, tuotetiedot, väitteet tai tuotteen tai palvelun brändäys tulisivat olemaan samat kuin verkkosivustolla esiintyvät. Minkä tahansa yksittäisen tuotteen tai palvelun saatavuutta ja sopivuutta koskevia erityisneuvoja tulisi pyytää paikalliselta Upfield-yhtiöltä tai asianomaiselta jakelijalta.

Verkkosivustomme, mukaan lukien kaikki sisältö, toiminnot ja informaatio tarjotaan ”SELLAISENAAN” tai ”SAATAVILLA OLEVANA”. Hyväksyt käyttää verkkosivustojamme omalla vastuullasi. Tällä verkkosivustolla oleva informaatio on sisällytetty hyvässä uskossa mutta ainoastaan yleisessä informatiivisessa tarkoituksessa. Siihen ei tulisi nojata missään tietyssä tarkoituksessa, eikä Upfield anna mitään esitystä tai takuuta sen saatavuudesta, turvallisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä tai sen tuotteista tai palveluista.

Niin Upfield kuin kukaan toimihenkilö, työntekijä tai edustaja ei ole vastuussa mistään menetyksestä, vahingosta tai kulusta, joka aiheutuu verkkosivustojemme tai niiden sisällön tai niille/siihen linkitetyn verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien muun muassa tulojen tai tuoton menetys, epäsuora, satunnainen tai seurauksellinen menetys tai vahinko (paitsi siltä osin kuin sovellettava laki rajoittaa kyseistä vastuunrajausta). Ainoa ja yksinomainen korjauskeinosi on lopettaa verkkosivuston käyttö.

Upfieldin käytäntönä on olla hyväksymättä pyytämättömiä ehdotuksia tuotteiden tai palveluiden parantamiseen tai uusia tuote-, palvelu- tai markkinointi-ideoita Upfieldin ulkopuolelta. Kaikkia pyytämättömiä ehdotuksia tai informaatiota, mukaan lukien reseptejä, jotka lähetät meille, kohdellaan ei-omistusoikeudellisina ja ei-luottamuksellisina, ja niistä tulee Upfieldin omaisuutta ilman korvausta yksinomaiseen käyttöömme oman rajoittamattoman harkintamme mukaan.

Jos lataat tai muulla tavalla lähetät sisältöä, esität, että sinulla on kaikki oikeudet ja intressit kyseiseen sisältöön ja oikeus lähettää se verkkosivustolle. Suhteessa kaikkiin arvosteluihin, kommentteihin, julkaisuihin ja multimediasisältöön, jonka lähetät, hyväksyt, että Upfield kohtelee niitä ei-luottamuksellisina, ja myönnät Upfieldille rojaltittoman, kokonaan maksetun, päättymättömän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden (mukaan lukien oikeuden paljastaa, jäljentää, siirtää, julkaista tai lähettää missä tahansa tiedotusvälineessä) sisältöön, jonka tarjoat, Upfieldiin tai sen liiketoimintoihin liittyvissä tarkoituksissa.

Upfield pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia verkkosivustoihimme, kun Upfield katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, ilman ennakkoilmoitusta. Julkaisemme ilmoituksen muokkauksista näihin ehtoihin tällä sivulla, ja ne tulevat voimaan välittömästi, ellei toisin ilmoiteta. Käyttäjien tulisi tarkistaa nämä käyttöehdot ja kyseiset muokkaukset tältä sivulta aika ajoin. Jos et hyväksy muokattuja ehtoja, sinun tulisi lopettaa käyttö.

Sinulle voidaan tarjota verkkosivuston eri kohdissa sellaisia automaattisia linkkejä muille internetverkkosivustoille Upfieldin ulkopuolella, jotka ovat aiheellisia tämän verkkosivuston jonkin tietyn näkökohdan kannalta. Tämä ei merkitse sitä, että Upfield tai tytäryhtiöt välttämättä liittyvät mihinkään näistä muista verkkosivustoista tai niiden omistajista.

Niin Upfield kuin kukaan sen toimihenkilöistä, johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei ole minkäänlaisessa vastuussa tai velvoitteessa suhteessa näihin muihin verkkosivustoihin tai niiden sisältämään informaatioon, joista mikään ei ole Upfieldin hallinnassa tai sen vahvistamaa tai hyväksymää.

Käyttäjät eivät saa muodostaa linkkiä verkkosivustoon tai millään muulla tavalla antaa ymmärtää minkäänmuotoista assosiaatiota, hyväksyntää tai tukea Upfieldiltä, kun sellaista ei ole olemassa.

Verkkosivustojamme voi käyttää monista muista maista käsin ympäri maailmaa. Kullakin näistä paikoista on lakeja, jotka voivat poiketa Yhdistyneen kuningaskunnan laeista. Käyttämällä verkkosivustoja sekä käyttäjä että Upfield hyväksyvät, että Englannin ja Walesin lakeja sovelletaan kaikkiin asioihin, jotka kumpuavat näistä käyttöehdoista ja verkkosivustojemme sisällöistä tai liittyvät niihin, ellei Upfield täsmennä, että toisen maan laki soveltuu verkkosivuston tiettyihin osiin. Hyväksyt myös, että ellemme muutoin määritä, Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta suhteessa kyseisiin asioihin.

Jos jokin näiden ehtojen säännöksistä on toimeenpanokelvoton käyttösijainnissa, se katsotaan tarpeen mukaan muokatuksi soveltamista varten eikä sillä ole vaikutusta muihin ehtoihin.

Upfield pidättää oikeuden tehdä täyttä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten tai sellaisen oikeuden määräyksen kanssa, joka pyytää tai määrää Upfieldia paljastamaan sellaisen henkilön henkilöllisyyden, joka julkaisee sisältöä, jonka uskotaan tai väitetään (tietyin perustein tai perusteetta) rikkovan näitä ehtoja tai sovellettavaa lakia.

Upfieldin tietosuojailmoitusta (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) ja evästeitä koskevaa ilmoitusta (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin ja/tai evästeisiin, joita jaetaan tällä tai tälle verkkosivustolle.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja näistä käyttöehdoista, lähetä ne osoitteessa https://upfield.com/contact/.