תנאי שימוש

הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש הבאים ("תנאים"). כשאת(ה) קורא(ת) את תנאי השימוש האלה, זכור/זכרי שהם חלים על .Upfield Europe B.V ועל כל שאר החברות של קבוצת ("Upfield") Upfield ‏‎ בתוספת לכל שאר האתרים בבעלות או בשליטה של Upfield.

על ידי שימוש באתרי האינטרנט שלנו, את(ה) מאשר(ת) שאת(ה) מסכים(ה) לתנאים אלה ותציית(י) להם. אם אינך מסכים(ה) לתנאים אלה, אסור לך להשתמש באתרי האינטרנט שלנו.  Upfield שומרת לעצמה את הזכות לעצור או להשעות את אתרי האינטרנט שלנו באופן מלא או חלקי בכל עת.

משתמשים (המכונים אחרת "אתם") רשאים לחקור אתר זה, ובמידת האפשר לתרום לו חומר (כגון ביקורות, פוסטים או תוכן מולטימדיה אחר), אולם שימוש ו / או תרומה כאמור חייבים להיות חוקיים ולא פוגעים באיזשהו אופן. באופן ספציפי, למשתמשים אסור:

Upfield רשאית להסיר באופן מיידי כל חומר מכל אתר, שהיא חושבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר תנאי שימוש אלה ו / או להשעות את השימוש שלך.

כל הזכויות לקניין רוחני, כולל זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, לכל החומרים המפורסמים על ידי או מטעם Upfield באתרי האינטרנט שלנו הם בבעלות Upfield או מורשים שלה.

אם לא צוין אחרת, משתמשים רשאים להעתיק תמציות של האתר לצורך התייחסות חוקית ואישית (כלומר, לא מסחרית) בתנאי הם שומרים על שלמותם ומכבדים את כל זכויות הקניין הרוחני, כולל כל הודעה על זכויות יוצרים שעשויה להופיע בתוכן כזה (למשל © Upfield).

תוכן של צדדים שלישיים שעשוי להופיע באתרי האינטרנט שלנו הוא באחריותו הבלעדית של הגורם, אשר מאפשר את הגישה אליו. Upfield רשאית, מעת לעת, לעיין בתוכן ולסלק או לסרב להציג תוכן של צד שלישי שלדעתנו סביר שמפר את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים, חוקים אחרים החלים או מדיניות Upfield, אולם Upfield לא תהיה אחראית לתוכן כלשהו של צד שלישי.

התייחסות למוצר או שירות כלשהו באתרי האינטרנט שלנו אינם מהווים הצעה למכירה או אספקה של מוצר או שירות זה ואינה אומרת שהמוצר או השירות זמין בכל המדינות או שהשם, התיאור או המפרט, הטענות לגבי או המיתוג של המוצר או השירות יהיו זהים לזה שנכלל באתר. יש לפנות לייעוץ ספציפי בנוגע לזמינותו והתאמתו של מוצר או שירות מסוים כלשהו לחברת Upfield המקומית או לספק הכרוך במוצר או שירות זה.

אתרי האינטרנט שלנו, כולל כל התוכן, הפונקציות והמידע מסופקים "כפי שהם" ו"ולפי הזמינות שלהם". את(ה) מסכים(ה) להשתמש באתרי האינטרנט שלנו על אחריותך בלבד. המידע באתר זה נכלל בתום לב, אך הוא הינו למטרות הסברה כלליות בלבד. אין להסתמך עליו לכל מטרה ספציפית ולא תינתן שום התחייבות או אחריות על ידי Upfield בכל הקשור לזמינותו, לאבטחתו, לדיוקו או לשלמותו או למוצריה או שירותיה.

לא Upfield ולא שום נושא משרה, עובדים או סוכנים יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או הוצאה, הנובעים מגישה או שימוש כלשהו באתרי האינטרנט שלנו, או לתוכנם או לאתר כלשהו המקושר, לרבות, ללא הגבלה, אובדן הכנסה או הפסד, או נזק רווחיים עקיפים, מקריים או תוצאתיים (למעט במידה וחוסר אחריות כזה מוגבל על ידי החוק החל). הסעד היחיד והבלעדי שלך הוא להפסיק את השימוש באתר.

המדיניות של Upfield היא לא לקבל הצעות לא רצויות לשיפור מוצרים או שירותים, רעיונות חדשים למוצרים או שירותים או רעיונות שיווקיים מחוץ ל Upfield. כל הצעה או מידע בלתי רצויים שתשלחו אלינו, כולל מתכונים, יטופלו כלא קנייניים ולא חסויים ויהפכו לרכוש של Upfield ללא פיצוי, לשימוש בלעדי לפי שיקול דעתנו הבלתי מוגבל.

כשאת(ה) מעלה, או מגישה(ה) בדרך אחרת תוכן כלשהו, את(ה) מצהיר שאת(ה) בעל(ת) כל הזכויות, הכותרת והעניין של תוכן כזה, ויש לך את הזכות להגיש אותו לאתר. ביחס לכל ביקורות, הערות, פוסטים או תכני מולטימדיה שתגיש(י), את(ה) מסכים(ה) כי Upfield תתייחס אליהם כאל לא סודיים, ואת(ה) מעניק(ה) ל- Upfield רישיון לשימוש מלא ללא תשלום, תמידי ברחבי כל העולם (כולל לחשוף, לשכפל, להעביר, לפרסם או לשדר בכל מדיה) את התוכן שאת(ה) מספק(ת) למטרות הנוגעות ל- Upfield או לעסקים שלה.

Upfield שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותיקונים באתרי האינטרנט שלנו כאשר Upfield רואה לנכון וללא הודעה מוקדמת. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף זה, והם ייכנסו לתוקף באופן מיידי, אם לא צוין אחרת. משתמשים צריכים לעיין בדף זה מעת לעת כדי לבדוק את תנאי השימוש הללו ושינויים המתרחשים. אם אינך מסכים לתנאים ששונו, עליך להפסיק את השימוש שלך.

במקומות שונים באתר, ייתכן שיציעו לך קישוריות אוטומטיות לאתרי אינטרנט אחרים מחוץ ל- Upfield, הרלוונטיים להיבט מסוים של אתר זה. זה לא מצביע על כך ש- Upfield, או חברות מסונפות שלה, בהכרח קשורים לאחד מאתרי האינטרנט האחרים האלה או לבעליהם.

לא ל- Upfield ולא לנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה, תהיה כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא לאתרי אינטרנט אחרים אלה או למידע כלשהו כלול בהם, ואף אחד מהם אינו נתון לשליטת או אושר על ידי Upfield .

אסור למשתמשים לעשות קישורית לאתר או בשום דרך אחרת להציע כל סוג של קישור או אישור מטעם Upfield, כאשר הוא אינו קיים.

ניתן לגשת לאתרי האינטרנט שלנו ממדינות שונות ברחבי העולם. לכל אחד מהמקומות הללו חוקים, שעשויים להיות שונים מאלה של בריטניה. על ידי כניסה לאתרים הן המשתמש והן Upfield מסכימים כי חוקי אנגליה ווילס יחולו על כל הנושאים הנובעים או קשורים לתנאים אלה, שימוש ותכנים באתרי האינטרנט שלנו, אלא אם כן Upfield מציינת כי החוק של מדינה אחרת חל על אלמנטים מסוימים של אתר אינטרנט. את(ה) גם מסכים(ה) כי אם לא נקבע אחרת, לבתי המשפט באנגליה ובוויילס תהיה סמכות השיפוט הלא בלעדית בכל הקשור לעניינים מסוג זה.

אם הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה ניתנת לאכיפה במקום השימוש, היא תיחשב בתור זו ששונתה כך שיהיה ניתן ליישם אותה, וזה לא ישפיע על אף אחד מהתנאים האחרים.

Upfield שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק או עם צו בית משפט המבקש או דורש מ- Upfield לחשוף את זהותו של כל אחד שמפרסם תוכן כלשהו, אשר מאמינים או טוענים (באופן מנומק או לא) שהוא מפר תנאים אלה או את החוק החל.

מדיניות פרטיות של Upfield (
(https://upfield.com/privacypolicy/index.htm ומדיניות קובצי cookiel (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html)
חליות על כל הנתונים האישיים ו / או קבצי cookie המשותפים באתר זה או לאתר זה.

אם יש לך שאלות או הערות ביחס לתנאי שימוש אלה, אנא שלח(י) אותם לכתובת https://upfield.com/contact/.