Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi információ és anyag Ön általi használatát.

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kivéve) az Upfield Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127., telephely: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-09-270250) kezeli (továbbiakban: „Upfield”).

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. Az Upfield kapcsolt vállalkozásainak egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve különösen a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Upfield vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel és magánhasználat keretében teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Upfield Hungary. Minden jog fenntartva.

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Upfield nem szavatolja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A webhelyen szereplő információk egyike sem jelent felhívást az Upfield, illetve bármely kapcsolt vállalkozásába történő befektetésre, és nem használható alapként semmilyen befektetési döntéshez.

A törvény által megengedett mértékig az Upfield – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Upfield – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységének vagy mulasztásának a következménye.

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak, vagy más külső, nem az Upfield által üzemeltetett webhelyekre mutatnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Upfieldnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. A nem az Upfield által üzemeltetett webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (uk.docs.yahoo.com/info/terms.html) is elfogadja.

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, továbbá kijelenti, szavatolja és teljes felelősséget vállal az Upfield irányában azért, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait, ideértve mindenfajta korlátozás nélkül harmadik felek személyiségi jogait (pl. a becsülethez és jóhírnévhez, a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogát), valamint szellemi alkotáshoz fűződő jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím és az esetlegesen az Upfield rendelkezésére bocsátott egyéb adatok használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak [insert link to the relevant Privacy Policy] megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana. A webhelyen használt sütikre vonatkozó részletekről a sütikre vonatkozó szabályzatban [insert link to the relevant Cookie Policy] tájékozódhat.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Upfield Hungary Kft. (cím: 1138 Budapest, Váci út 182.) vagy vevoinfo@upfield.hu

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára Magyarország joga irányadó.