Kullanım Şartları

Bu web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı aşağıdaki kullanım şartlarına ("Şartlar") tabidir. Bu kullanım şartlarını okurken, bu şartların Upfield Europe B.V. ve diğer tüm Upfield Grup şirketlerinin ("Upfield") yanı sıra Upfield mülkiyetinde veya kontrolünde olan diğer tüm web siteleri için geçerli olduğunu unutmayın.

Web sitelerimizi kullanarak, bu Şartları kabul ettiğinizi ve bu Şartlara uyduğunuzu onaylamış oluyorsunuz. Bu şartlara uymayı kabul etmiyorsanız web sitelerimizi kullanmamalısınız. Upfield, web sitelerimizi herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen durdurma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar (aşağıda "siz" olarak anılmaktadır) bu web sitesinde gezinebilir ve mümkün olduğunda materyal katkısında bulunabilir (örneğin incelemeler, gönderiler veya diğer multimedya içeriği) ancak söz konusu kullanım ve/veya katkı herhangi bir şekilde yasa dışı veya rahatsız edici olmamalıdır. Kullanıcılar için özellikle aşağıdakiler yasaktır:

Upfield, kendi takdirine göre bu kullanım şartlarını ihlal ettiğini düşündüğü materyalleri web sitesinden derhal kaldırabilir ve/veya kullanımınızı askıya alabilir.

Web sitelerimizde Upfield tarafından veya Upfield adına yayınlanan tüm materyallerde yer alan telif hakkı ve ticari markalar dahil tüm fikri mülkiyet hakları Upfield'a veya lisans verenlerine aittir.

Aksi belirtilmediği sürece kullanıcılar, ilgili içerikte bulunabilecek telif hakkı uyarısı (ör. © Upfield) dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarını korumaları ve bu haklara uymaları koşuluyla yasal, kişisel referans (ticari olmayan) için web sitesinden alıntı yapabilir.

Web sitelerimizde yer alabilen üçüncü taraf içerikleri yalnızca bu içeriği sağlayan kuruluşun sorumluluğundadır. Upfield zaman zaman içeriği gözden geçirebilir ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını, yürürlükteki diğer yasaları veya Upfield politikalarını ihlal ettiğini düşündüğü üçüncü taraf içerikleri kaldırabilir veya görüntülemeyi reddedebilir ancak Upfield herhangi bir üçüncü taraf içeriğinden ötürü sorumlu olmaz.

Web sitelerimizde herhangi bir ürüne veya hizmete verilen referans, ilgili ürünü veya hizmeti satmaya veya tedarik etmeye yönelik bir teklif oluşturmaz ve ürünün veya hizmetin tüm ülkelerde erişilebilir olduğu ya da ürün veya hizmetin adının, açıklamasının veya özelliklerinin, iddialarının veya markasının web sitesinde bulunanla aynı olacağı anlamına gelmez. Belirli bir ürünün erişilebilirliği ve uygunluğu ile ilgili olarak yerel Upfield şirketinden veya ilgili distribütörden özel tavsiye istenmelidir.

Tüm içerik, işlevler ve bilgiler dahil olmak üzere web sitelerimiz "OLDUĞU GİBİ" ve "ERİŞİLEBİLİR OLDUĞU ŞEKİLDE" sunulur. Web sitelerimizi riski size ait olmak üzere kullanmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler iyi niyetli olarak eklenmiştir ancak yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Özel bir amaç için kullanılmamalıdır ve Upfield tarafından ürünlerinin veya hizmetlerinin erişilebilirliği, güvenliliği, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili olarak herhangi bir beyan veya garanti verilmez.

Upfield veya yetkilileri, çalışanları veya temsilcileri; gelir veya kar kaybı, dolaylı, arızi veya sonuca bağlı kayıp veya zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; web sitelerimize veya içeriğine ya da bunlardan link verilmiş web sitelerine erişimden veya bunların kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar veya masraftan sorumlu olmayacaktır (bu reddin yürürlükteki yasalarca sınırlandırıldığı durumlar dışında). Tek ve yegane çözümünüz web sitesinin kullanımını durdurmaktır.

Upfield'in politikası, Upfield dışından ürün veya hizmet iyileştirmeleri, yeni ürün veya hizmet fikirleri veya pazarlama fikirlerine yönelik istenmeyen önerileri kabul etmemektir. Tarifler dahil olmak üzere bize gönderdiğiniz istenmeyen öneriler veya bilgilerin tescilli ve gizli olmadığı kabul edilir ve bunlar sınırsız takdirimize bağlı olarak münhasır kullanım için telafi edilmeksizin Upfield mülkiyetine geçer.

İçerikleri karşıya yüklediğinizde veya başka bir şekilde gönderdiğinizde, bu içerikle ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatin size ait olduğunu ve bunu web sitesine gönderme hakkına sahip olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. Gönderdiğiniz incelemeler, yorumlar, gönderiler veya multimedya içeriği ile ilgili olarak, Upfield'ın bunları gizli olmayan nitelikte değerlendireceğini kabul etmiş oluyorsunuz ve Upfield'a sunduğunuz içeriği Upfield veya işletmeleri ile ilgili amaçlar için kullanmak üzere (herhangi bir ortamda açıklamak, çoğaltmak, iletmek, basmak veya yayınlamak dahil) telifsiz, tamamen ödenmiş, sürekli ve dünya çapında lisans vermiş oluyorsunuz.

Upfield, uygun bulduğunda ve önceden bildirimde bulunmaksızın web sitelerimizde değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutar. Bu şartlarda yapılan değişiklikler bu sayfada duyurulacak ve aksi belirtilmedikçe derhal yürürlüğe girecektir. Kullanıcılar bu kullanım şartlarını ve söz konusu değişiklikleri incelemek için zaman zaman bu sayfaya başvurmalıdır. Değiştirilen şartlara uymayı kabul etmiyorsanız kullanımınızı sonlandırmalısınız.

Web sitesindeki çeşitli noktalarda, bu web sitesinin belirli bir öğesiyle ilgili olarak Upfield dışındaki başka web sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu durum, Upfield'ın veya bağlı şirketlerinin diğer web siteleriyle veya bunların sahipleriyle ilişkisi olduğunu göstermez.

Upfield veya yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya aracıları; Upfield tarafından kontrol edilmeyen veya doğrulanmayan ya da onaylanmayan diğer web siteleri veya bunların içerdiği bilgiler açısından herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

Kullanıcılar, böyle bir durum söz konusu olmadığı halde Upfield ile ilişki ve Upfield tarafından doğrulama veya onay belirtecek şekilde web sitesine link vermemelidir.

Web sitelerimize dünya çapındaki çeşitli ülkelerden erişim sağlanabilir. Bu konumların her biri Birleşik Krallık yasalarından farklı olabilecek yasalara sahiptir. Web sitelerine erişim sağlandığında, Upfield web sitesinin belirli unsurları için başka bir ülkenin yasalarının geçerli olduğunu belirtmediği sürece kullanıcı ve Upfield, bu kullanım şartları ve web sitelerimizin içeriğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm hususlar için İngiltere ve Galler yasalarının geçerli olduğunu kabul eder. Ayrıca aksi tarafımızdan belirtilmediği sürece, İngiltere ve Galler mahkemelerinin söz konusu hususlar açısından münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz.

Bu şartların herhangi bir hükmünün kullanım konumunda uygulanamaz olması durumunda, ilgili hüküm geçerli olacak şekilde değiştirilmiş kabul edilir ve diğer şartları etkilemez.

Upfield, Upfield'ın bu şartları veya yürürlükteki yasaları ihlal ettiği düşünülen veya iddia edilen (makul veya makul olmayan şekilde) içerikler gönderen kişilerin kimliğini açıklamasını talep eden veya bu doğrultuda yönlendirmede bulunan emniyet yetkilileri veya mahkeme kararları ile tam iş birliği yapma hakkını saklı tutar.

Upfield Gizlilik Politikası (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) ve Çerez Politikası (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) bu web sitesinde veya bu web sitesiyle paylaşılan tüm kişisel veriler ve/veya çerezler için geçerlidir.

Bu kullanım şartlarıyla ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen şu adrese gönderin: https://upfield.com/contact/.