Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 01.08.2019

Společnost Upfield je globálním lídrem v oblasti výživy založené na potravinách rostlinného původu s bohatou historií a portfoliem značek jako Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can’t Believe it’s not Butter, ProActiv a další. 

Víme, že vám záleží na vašich osobních údajích a na tom, jak jsou používány. Proto vás chceme ujistit, že společnost Upfield s vašimi osobními údaji vždy nakládá obezřetně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

Při čtení oznámení o ochraně osobních údajů prosím mějte na paměti, že se týká společnosti Upfield B.V. a všech společností skupiny Upfield Group („Upfield“). 

Společnost Upfield Europe B.V. je správcem osobních údajů, které shromažďujeme na webových stránkách www.upfield.com.  Společnost Upfield Europe B.V. nebo místní subjekt společnosti Upfield je správcem osobních údajů, které shromažďujeme na místních webových stránkách příslušné značky (např. https://www.flora.com/ nebo https://www.fruitdor.fr/).  

Vyhraďte si prosím chvíli svého času a seznamte se s našimi postupy v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, dejte nám vědět zasláním e-mailu nebo žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje / údaje o vás společnost Upfield uchovává, odešlete žádost zde.

Pokud chcete, aby společnost Upfield odstranila všechny osobní údaje / údaje, které o vás má, odešlete žádost zde.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromažďované společností Upfield v souvislosti s nabízenými produkty a používáním těchto webových stránek.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají identifikovaného nebo identifikovatelného jednotlivce. Tato definice zahrnuje osobní údaje shromážděné v offline nebo online režimu prostřednictvím našich zákaznických center, kampaní v rámci přímého marketingu, soutěží, webových stránek, aplikací a značkových stránek na platformách třetích stran, aplikací přístupných nebo používaných prostřednictvím platforem třetích stran a kanálů pro nábor zaměstnanců / podávání žádostí o zaměstnání.

Osobní údaje můžeme shromažďovat z různých zdrojů. Lze je tedy rozdělit na:

Osobní údaje, které nám poskytnete přímo

Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, když se zaregistrujete k odběru marketingového zpravodaje, vyplníte průzkum, zapojíte se do soutěže nebo s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek či jiných online kanálů. Tímto způsobem nám můžete poskytovat osobní údaje, jako jsou například: 

Některé značky společnosti Upfield o vás mohou shromažďovat „zvláštní kategorie osobních údajů“ (s vaším výslovným souhlasem). Více informací o zvláštních kategoriích údajů, které shromažďujeme, a způsobu jejich použití naleznete v příslušné sekci níže.

V rámci činností spojených s náborem nových zaměstnanců shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci podávání žádosti o zaměstnání ve společnosti Upfield. Například:

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky

Určité typy osobních údajů přijímáme a ukládáme, kdykoli s námi komunikujete online. Když váš webový prohlížeč přistupuje k našim webovým stránkám nebo reklamám či jinému obsahu, který je poskytován společností Upfield nebo jejím jménem na jiných webových stránkách, používáme soubory cookie a sledovací technologie (více informací naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie).

K typům osobních údajů, jež shromažďujeme, patří: IP adresa, ID zařízení, údaje o poloze, informace o počítači a připojení jako typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a historie nákupů. Společnost Upfield tyto údaje někdy agreguje s podobnými informacemi od jiných zákazníků. Když procházíte webové stránky společnosti Upfield, v některých případech můžeme používat také softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek, informací o interakcích webových stránek a způsobech odchodu ze stránek. Můžeme také shromažďovat technické informace, které nám pomohou identifikovat vaše zařízení pro účely předcházení podvodům a diagnostické účely.

Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. 

Osobní údaje můžeme shromažďovat také z jiných zdrojů, mezi něž patří mimo jiné: 

V rámci náborových činností můžeme shromažďovat vaše osobní údaje ze stránek sociálních sítí, jako je LinkedIn (například pokud navštěvujete stránky společnosti Upfield, projevujete zájem o obsah týkající se společnosti Upfield nebo se ucházíte o zaměstnání u společnosti Upfield prostřednictvím této sítě).

Některé kategorie osobních údajů, jako je rasa, etnický původ, náboženství, zdravotní stav, sexualita nebo biometrické údaje, jsou klasifikovány jako „zvláštní kategorie údajů“ a vztahuje se na ně dodatečná ochrana podle právních předpisů Evropské unie o ochraně údajů.

Ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů tedy přistupujeme jen za specifických okolností. Jedná se zejména o případy jako:

Společnost Upfield tyto osobní údaje shromažďuje a používá pouze v případě, že jste nám k tomu poskytli svůj výslovný souhlas nebo že nám zpracovávat tyto údaje nařizuje zákon. V některých situacích nám můžete poskytnout informace, které přímo nespadají do žádné zvláštní kategorie údajů, mohou ale nepřímo poukazovat na vaše náboženství, zdravotní stav nebo jiné zvláštní kategorie údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a zveřejňujeme k následujícím účelům:

Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pro jakékoli jiné účely, budeme vás informovat ještě před zahájením tohoto shromažďování nebo v jeho průběhu.

Prostřednictvím analýzy informací o vaší online aktivitě, chování při vyhledávání a nákupování na internetu a vašich interakcích s našimi materiály pro komunikaci značky vytváříme uživatelské profily. Na jejich základě pak sestavujeme segmenty uživatelů (skupiny, které mají určité společné vlastnosti). Vaše osobní údaje při tom můžeme zařadit do jednoho nebo několika segmentů. Další informace k tomuto tématu naleznete v sekci „Profilování“ níže.

Obecně se opíráme o svůj oprávněný zájem o zpracování vašich osobních údajů (pokud náš oprávněný zájem není v rozporu s vašimi zájmy ochrany osobních údajů nebo základními právy a svobodami). Oprávněný zájem může vzniknout například tehdy, když se zaregistrujete k odběru informací o některé z našich značek nebo se zapojíte do soutěže a my shromážděné osobní údaje použijeme k tomu, abychom lépe porozuměli potřebám svých zákazníků. 

V některých případech vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jíž jste účastníkem nebo se jím stát hodláte. Vaše osobní údaje musíme zpracovat, například abyste se mohli účastnit některé z našich soutěží nebo abychom vám mohli zaslat vzorky produktů, o které jste si zažádali.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že nám to ukládá zákon (například v rámci vedení daňové evidence nebo sociálního zabezpečení). Zpracovávat osobní údaje pro určitý účel nám může ukládat například také soudní příkaz nebo předvolání.

Je-li to namístě (např. pokud shromažďujeme osobní údaje zvláštní kategorie pro účely související s alergeny, dobrovolnými průzkumy týkajícími se našich produktů, např. jejich vlivu na úroveň cholesterolu, nebo z důvodů spojenými s dodržováním standardů rozmanitosti mezi zaměstnanci), o souhlas se zpracováním osobních údajů vás vždy požádáme. Jestliže jste souhlas se zpracováním a činnostmi s ním spojenými již uděllili, jste oprávněni kdykoli ho odvolat.  Další informace o tom, jak souhlas můžete odvolat, naleznete v sekci „Kontaktujte nás“ níže.

Podobně jako většina organizací aktivních v online prostoru vaše osobní údaje i společnost Upfield využívá k vytváření profilů. Profily vytváříme pomocí analýzy informací o vaší online aktivitě, chování při vyhledávání a nákupech a vašich interakcích s našimi materiály pro komunikaci značky. Následně sestavujeme segmenty uživatelů (skupiny, které mají určité společné vlastnosti) a zařadíme vaše osobní údaje do jednoho nebo několika segmentů. Tyto segmenty společnost Upfield používá k přizpůsobení webových stránek a komunikace vaší osobě (například zobrazování relevantního obsahu při návštěvě našich webových stránek nebo ve zpravodaji) a zobrazování relevantních nabídek a reklam značek společnosti Upfield na webových stránkách společnosti Upfield a webových stránkách třetích stran. Segmenty lze také používat pro účely kampaní třetích stran na webových stránkách společnosti Upfield. Společnost Upfield vaše údaje profiluje pomocí souborů cookie, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, jako např. prostřednictvím přijetí nastavení souborů cookie v online prohlížeči. Další informace naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie

Pokud jste si zažádali o zasílání našich e-mailů nebo SMS, sledujeme, zda je otvíráte, čtete a používáte proklikávací odkazy v nich, abychom zjistili, co vás zajímá. To nám umožňuje poskytovat vám v budoucnu především obsah, který by se vám mohl líbit.

Tyto údaje používáme k profilování vašich oblíbených a neoblíbených položek. Pokud například zjistíme, že si na našich webových stránkách pravidelně prohlížíte veganské recepty, a přihlásili jste se k odběru e-mailů od naší společnosti, můžeme vás informovat o nových veganských receptech, které byly právě přidány na naše webové stránky a mohly by vás zajímat. Nebo vám na základě vašeho prohlížení konkrétních položek svůj webový obsah můžeme přizpůsobit tak, aby zahrnoval položky, které by vás mohly nejvíce zajímat.

Na základě těchto profilových informací vám rovněž můžeme nabízet reklamu, která by se vám podle nás mohla líbit a být pro vás užitečná. Vycházíme při tom z obsahu, který si prohlížíte na našich webových stránkách nebo který je poskytován sítí inzerentů, s nimiž spolupracujeme. Informace o vaší aktuální poloze můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytli reklamu související s propagačními akcemi nebo událostmi, které se konají ve vašem okolí a o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Můžeme rovněž používat informace, jež jste poskytli vybraným třetím stranám a souhlasili jste přitom s jejich sdílením, jako je váš věk, pohlaví, životní etapa, životní styl a širší zájmy. Tímto způsobem identifikujeme osoby, které by podle nás mohly mít podobné zájmy jako vy a vyhledávat podobnou reklamu.

V některých případech společnost Upfield vaše osobní údaje zpracovává pomocí automatizovaných prostředků. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí učiněné výhradně automatizovanými prostředky, do rozhodovacího procesu týkajícího se vašich osobních údajů tedy nejsou zapojeni žádní lidé. Například:

Rozhodnutí, která by pro vás měla signifikantní důsledky, však pouze na základě automatizovaného rozhodování zásadně nikdy nečiníme. Pokud o vás učiníme automatizované rozhodnutí, tuto skutečnost vám oznámíme a poskytneme vám jasné informace o tom, proč jsme se při rozhodování opírali pouze o automatizované prostředky, včetně právního základu pro tento krok. Společnost Upfield vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků zpracovává například pouze v případech, kdy je to nezbytné pro uzavření smlouvy s vaší osobou nebo její plnění, nebo pokud jste k tomu poskytli svůj výslovný souhlas.

Rozhodnutí, které o vás bylo učiněno pouze na základě automatizovaných prostředků a které pro vás má právní nebo jiné signifikantní důsledky, pro vás nikdy není závazné. Máte zejména právo:

Jako globální společnost Upfield vaše osobní údaje sdílí interně a s vybranými třetími stranami, a to za následujících okolností:

 

 

 

Vaše osobní údaje převádíme do zemí, které nejsou vaší zemí trvalého pobytu, a zde je dále zpracováváme.  Zákonné předpisy upravující ochranu osobních údajů platné v těchto zemích se od zákonů vaší země mohou lišit.  

Přijali jsme však odpovídající bezpečnostní opatření, která vyžadují, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. V rámci svých bezpečnostních opatření jsme například zavedli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí pro převody osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny a třetími stranami, které nesídlí v zemích EHP. Tyto doložky vyžadují, aby všechny společnosti chránily zpracovávané osobní údaje pocházející ze zemí EHP v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů Evropské unie.  Další informace týkající se těchto bezpečnostních opatření jsou k dispozici na vyžádání.

Společnost Upfield bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Vynakládáme maximální úsilí k zajištění ochrany vašich osobních údajů před zneužitím, narušením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem k nim.

V rámci svých opatření jsme zavedli příslušné mechanismy kontroly přístupu, investovali do nejnovějších funkcí zabezpečení informací, které chrání námi využívaná IT prostředí, a tam, kde to je možné, zajistili šifrování, pseudonymizaci nebo anonymizaci osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům je umožněn pouze našim zaměstnancům a zástupcům, a to pouze v případě, že je to nezbytně nutné, a při zpracování třetími stranami podléhá přísným smluvním závazkům mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme na základě oprávněné obchodní potřeby. Vaše osobní údaje rovněž uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná ke splnění účelu, pro nějž byly původně shromážděny. Pokud nám například online zašlete dotaz, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, která nám umožní vyřídit jakékoli stížnosti či obavy týkající se naší odpovědi nebo vašeho dotazu nebo na tyto reagovat.  

Vaše údaje také mohou být uchovávány, abychom mohli dále zlepšovat vaši zkušenost s naší společností a zajistit, že obdržíte jakékoli věrnostní odměny, na něž máte nárok.

Osobní údaje, které shromažďujeme přímo pro účely cílení, uchováváme co nejkratší dobu a po jejím uplynutí používáme prostředky k jejich trvalému odstranění.

Uchovávané osobní údaje aktivně revidujeme a bezpečným způsobem odstraňujeme (nebo je v některých případech anonymizujeme), jakmile přestane existovat právní, obchodní nebo zákaznická potřeba je uchovávat. Pokud to není možné (např. proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně vaše osobní údaje uložíme a izolujeme, aby nemohly být dále zpracovávány, dokud je nebudeme moci odstranit.

Svá práva můžete uplatnit kdykoli. Jejich přehled včetně významu pro vaši osobu naleznete níže: Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu nebo žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

V souvislosti s ochranou údajů máte následující práva: 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese: Upfield.Privacy@upfield.com

Toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme s ohledem na zpětnou vazbu od našich zákazníků a změny našich produktů. Jestliže v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme nějaké změny, upravíme datum „poslední aktualizace“. Pokud budou změny významné, dáme vám o nich vědět důraznějším způsobem (například e-mailovým upozorněním na změny oznámení o ochraně osobních údajů).

Kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se konkrétní kampaně nebo propagační akce mohou řídit dalšími podmínkami nebo oznámeními. Pokud se takovýchto kampaní nebo propagačních akcí chcete účastnit, doporučujeme vám, abyste si příslušné podmínky nebo oznámení předem pročetli.