Privaatsusteatis

Viimati uuendatud: 01.08.2019

Upfield on taimepõhise toitumise ülemaailmne liider, kellel on oma ajalugu ja kaubamärgiportfell, muu hulgas Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can’t Believe it’s not Butter ja ProActiv. 

Teame, et hoolite oma isikuandmetest ja sellest, kuidas neid kasutatakse, ning tahame, et võiksite olla kindel, et Upfield kasutab teie isikuandmeid hoolikalt. Käesolev privaatsusteatis aitab teil aru saada, milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Meie privaatsusteatisega tutvumisel pidage silmas, et see kehtib Upfield B.V. ja kõigi Upfield Groupi ettevõtete (edasipidi Upfield) suhtes. 

Upfield Europe B.V. on isikuandmete, mida kogume veebisaidil www.upfield.com, vastutav töötleja.  Upfield Europe B.V. või kohalik Upfieldi üksus on isikuandmete, mida kogume kohalikule tootemargile pühendatud veebisaidil (näiteks https://www.flora.com/ või http://www.fruitdor.fr/), vastutav töötleja.  

Varuge hetk aega, et tutvuda meie privaatsusreeglitega ja andke meile teada, kui teil on küsimusi, saates meile e-kirja või esitades päringu meie veebisaitide kaudu, kasutades vormi „Kontakt”.

Kui soovite teada, millist teavet või milliseid isikuandmeid on Upfieldil teie kohta, esitage päring siin.

Kui soovite, et Upfield kustutab kogu teie teabe või kõik isikuandmed, esitage taotlus siin.

Seda privaatsusteatist kohaldatakse Upfieldi poolt seoses meie pakutavate toodetega ja selle veebisaidi kasutamisega kogutud isikuandmete suhtes.

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. See määratlus hõlmab isikuandmeid, mis on kogutud kas võrguühenduseta või võrgus meie klientide teenuseid ja tuge pakkuvate veebisaitide, otseturunduskampaaniate, konkursside, veebisaitide, rakenduste ja tootemargi edendamise lehtede kaudu kolmandate isikute platvormidel, rakendustes, millele on juurdepääs või mida kasutatakse kolmanda isiku platvormide kaudu, ning meie värbamis-/tööle kandideerimise kanalite kaudu.

Võime koguda isikuandmeid erinevatest allikatest. See hõlmab järgmist:

Isikuandmed, mida meile otse edastate. 

Kogume isikuandmeid, mida te meile turundusteavet sisaldava uudiskirjaga liitumisel, küsitlustele vastamisel, konkurssidel osalemisel, meiega veebisaitide või muude veebikanalite kaudu suhtlemisel edastate. Seda tehes võite esitada isikuandmeid, näiteks: 

Mõned Upfieldi kaubamärgid võivad teie kohta koguda „isikuandmete eriliike“ (teie sõnaselgel nõusolekul). Lisateavet kogutavate isikuandmete eriliikide ja nende kasutamise kohta leiate all olevast asjakohasest jaotisest.

Ühe osana meie töötajate värbamise tegevusest kogume isikuandmeid, mida annate meile Upfieldi tööle kandideerides. Näiteks:

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume. 

Samuti saame ja säilitame teatud tüüpi isikuandmeid, kui suhtlete meiega võrgus. Näiteks kasutame küpsiseid ja jälgimistehnoloogiaid (rohkem teavet leiab meie küpsiseid käsitlevast teatest, kui teie veebibrauser hangib juurdepääsu meie veebisaitidele või reklaamidele ja muudele veebisaitidele, kus pakutakse Upfieldi või Upfieldi nimel pakutavat sisu. 

Näited isikuandmetest, mida me kogume: IP-aadress, seadme ID, asukoha andmed, arvuti ja ühenduse teave, näiteks brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja ostuajalugu – neid andmeid võib Upfield aeg-ajalt koondada teistelt tarbijatelt saadud sarnase teabega. Kui sirvite Upfieldi veebisaite, võime mõnikord kasutada ka tarkvaravahendeid, et mõõta ja koguda teavet seansi kohta, sealhulgas lehe reageerimise aega, allalaadimisel esinenud tõrkeid, teatavate lehtede külastamise pikkust, teavet lehe koostoimimise kohta, ning teavet lehelt lahkumise meetodite kohta. Võime ka koguda tehnilist teavet, et saaksime teie seadme tuvastada pettuste ennetamise ja diagnostika eesmärkidel.

Muudest allikatest kogutud isikuandmed. 

Võime koguda isikuandmeid teistest allikatest, muu hulgas on sellised allikad: 

Osana meie värbamistegevusest võime koguda teie kohta isiklikku teavet sellistest sotsiaalmeedia saitidest nagu LinkedIn (nt kui te uurite Upfieldi lehti/sisu või kandideerite LinkedIni kaudu tööle).

Teatavad isikuandmete liigid, näiteks rass, etniline päritolu, religioon, tervis, seksuaalsus või biomeetrilised andmed, liigitatakse „konkreetset liiki isikuandmeteks“ ja neile tagatakse Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktide alusel täiendav kaitse.

Me piiritleme asjaolusid, mille puhul me kogume ja töötleme selliseid isukuandmete eriliike. Võime selliseid andmeid siiski järgmistel asjaoludel koguda:

Upfield kogub ja kasutab neid isikuandmeid ainult siis, kui olete meile andnud meile selgesõnalise nõusoleku seda teha või kui me oleme seaduslikult kohustatud neid andmeid töötlema. Mõnikord võite anda meile teavet, mis ei hõlma otseselt isikuandmete eriliikide kogumist, kuid neist võib teha järeldusi teie usuliste veendumuste, tervise või muude konkreetset liiki isikuandmete kohta.

Kogume, töötleme ja avalikustame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Kui kogume ja kasutame teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, teavitame teid sellest enne või kogumise ajal.

Koostame ka profiile, analüüsides teavet teie veebis surfamise, otsingute ja ostukäitumise kohta ning teie tegevuse kohta seoses meie tootemargi kommunikatsiooniga, milleks koostame segmente (loome teatavate ühiste omadustega rühmi) ja salvestame teie isikuandmed ühte või mitmesse segmenti. Täiendavat teavet selle kohta leiate all jaotisest „Profiilianalüüs“.

Tavaliselt tugineme teie isikuandmete töötlemisel õigustatud huvidele (nii kaua, kui teie andmekaitsega seotud huvid või põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles meie õigustatud huvi), Meil võib olla õigustatud huvi näiteks siis, kui registreerute, et saada teavet mõne meie tootemargi kohta, või osalete konkursil. Kasutame kogutud isikuandmeid, et paremini mõista meie klientide vajadusi. 

Mõnel juhul töötleme teie isikuandmeid lepingu täitmiseks, mille pooleks olete või saate olema. Näiteks peame töötlema teie isikuandmeid, et võimaldada teil osaleda mõnel meie konkursil või saata teile soovitud kaubanäidised.

Töötleme teie isikuandmeid ka siis, kui oleme selleks juriidiliselt kohustatud (nt maksude või sotsiaalkindlustusega seotud kohustused). Näiteks võib kohtumäärus või kohtukutse kohustada meid isikuandmeid teatud eesmärgil töötlema.

Vajadusel (näiteks kui kogume konkreetset liiki isikuandmeid allergeenidega seotud eesmärkidel, viime läbi vabatahtlikega uuringuid meie toodete kohta (nt nende mõju kolesteroolitasemele) või töötajate mitmekesisusega seotud põhjustel) küsime teilt nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks. Kui olete andnud töötlemiseks nõusoleku, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta.  Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, vaadake all jaotisest „Kontakt“.

Nagu enamik internetis esindatud organisatsioone kasutab Upfield teie isikuandmeid profiilide koostamiseks. Koostame profiile, analüüsides teavet teie veebis surfamise, otsingute ja ostukäitumise kohta ning teie tegevuse kohta seoses meie tootemargi kommunikatsiooniga, milleks koostame segmente (loome teatavate ühiste omadustega rühmi) ja salvestame teie isikuandmed ühte või mitmesse segmenti. Neid segmente kasutab Upfield veebisaitide ja meilt teile saadetavate teavituste (näiteks näitame teile asjakohast sisu, kui külastate meie veebilehte, või meie uudiskirjas) isikupärastamiseks ning Upfieldi tootemarkide asjakohaste pakkumiste ja reklaamide Upfieldi veebisaitidel ja kolmandate isikute veebisaitidel kuvamiseks. Segmente saab kasutada ka kolmandate isikute kampaaniate jaoks Upfieldi saitidel. Upfield profiilianalüüsib teie andmeid küpsiste abil, kus olete andnud selleks nõusoleku, näiteks olete lubanud võrgus küpsiste salvestamise brauseris. Rohkem teavet leiab meie küpsiseid käsitlevast teatest.

Kui olete palunud meil saata teile e-kirju või SMS-sõnumeid, jälgime, kas avate ja loete sisu või klõpsate sellele, et saada teada, millest olete huvitatud, et saaksime teile pakkuda rohkem sellist sisu, mille kohta me arvame, et see tõenäoliselt meeldib teile.

Kasutame neid andmeid seleks, et profiilianalüüsida, mis teile meeldib ja mis mitte. Näiteks kui näeme, et vaatate meie veebisaidil sageli vegantoitude retsepte ja olete andnud nõusoleku meilt e-kirju saada, võime saata teile huvipakkuva, äsja saidil üles pandud retsepti kohta, või kohandada meie veebisisu, kui meie veebisaiti külastate, et pakkuda teile infot, mis meie arvates võib teid kõige rohkem huvitada.

Profiiliteabest lähtudes võime teile saata ka just selliseid reklaame, mida arvame teile meeldivat ja mida tahaksite näha, kui vaatate meie või meie väljaandjate võrgustiku, mida me reklaamimiseks kasutame, pakutavat sisu. Mõnikord võime kasutada teie asukohta, et saata teile reklaami, mis on seotud kampaaniate või üritustega, mis toimuvad teie lähedal ja mida me arvame teid huvitavat.

Võime kasutada ka teavet, mida olete esitanud valitud kolmandatele isikutele ja mille jagamisega olete nõustunud, näiteks teie vanus, sugu, eluetapp, elustiil ja laiemad huvid, et leida inimesi, kelle kohta arvame, et neil on teiega sarnased huvid ja keda me usume tundvat huvi sarnaste reklaamide vastu.

Mõnel juhul töötleb Upfield teie isikuandmeid automatiseeritud vahenditega. Automatiseeritud otsus on otsus, mis tehakse ainult automaatsete vahendite abil, mille puhul teie isikuandmeid hõlmav otsustusprotsess ei kaasa ühtegi inimest. Näiteks:

Me ei tee otsuseid, mis põhinevad ainult automatiseeritud otsuste tegemisel, kui sellel on teile oluline mõju. Kui me seda peaksime tegema, teavitame teid sellest ja anname teile selget teavet meie otsuse kohta tugineda otsustamisel automatiseeritud töötlemisele, ja meie seadusliku aluse kohta. Näiteks töötleb Upfield teie isikuandmeid automatiseeritud vahenditega ainult siis, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks või kui olete andnud selleks oma sõnaselge nõusoleku.

Teil on õigus mitte olla otsuse subjekt, kui see põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel ja sellel on teile õiguslik või muu oluline mõju. Eelkõige on teil õigus:

Ülemaailmse äriühinguna jagab Upfield teie isikuandmeid organisatsiooni sees ja valitud kolmandate isikutega järgmistel asjaoludel.

 

 

 

Teie isikuandmed edastatakse ja neid töödeldakse muudes riikides kui riigis, kus te elate.  Nendes riikides võivad kehtida andmekaitseseadused, mis erinevad teie riigi seadustest.  

Oleme siiski võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid, et nõuda teie isikuandmete kaitsmist vastavalt sellele privaatsusteatisele. Näiteks hõlmavad meie kaitsemeetmed Euroopa Komisjoni lepingu üldtingimuste rakendamist isikuandmete edastamisel EMP välistele kolmandatele isikutele ja meie grupi ettevõtete vahel, mille kohaselt peavad kõik ettevõtjad kaitsma kõiki nende töödeldavaid EMPst pärinevaid isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu andmekaitset käsitlevatele õigusaktidele.  Lisateave nende kaitsemeetmete kohta on saadaval nõudmisel.

Upfield suhtub teie isikuandmete turvalisusse väga tõsiselt. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse, sekkumise, kaotsimineku, volitamata juurdepääsu, muutmise või avalikustamise eest.

Meie meetmed hõlmavad asjakohaste juurdepääsukontrollide rakendamist, investeerimist värskeimasse infoturbe suutlikkusse, et kaitsta IT-keskkondi, mida me kasutame, ning tagada, et võimaluse korral isikuandmed alati krüpteeritakse, pseudonümiseeritakse või anonümiseeritakse.

Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult meie töötajad ja esindajad teadmisvajaduse alusel ning kui andmeid töötlevad kolmandad isikud, peavad nad täitma rangeid lepingulisi konfidentsiaalsuskohustusi.

Säilitame teilt kogutud isikuandmeid, kuni meil on selleks jätkuval õigustatud ärihuvil põhinev vajadus ning säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks need algselt koguti. Näiteks – kui esitate meile elektrooniliselt päringu, hoiame teie isikuandmeid alles ajavahemiku jooksul, mis võimaldab meil käsitleda ja vastata kaebustele või probleemidele seoses meie vastuse või teie päringuga.  

Teie andmeid võidakse säilitada ka selleks, et saaksime jätkata teie meie juures saadavate kogemuste täiustamist ja tagada, et saate kätte teile kuuluvad lojaalsustasud.

Säilitame isikuandmeid, mida kogume otseselt konkreetsel eesmärgil, nii vähe aega kui võimalik, mille järel rakendame meetmeid nende jäädavaks kustutamiseks.

Vaatame aktiivselt üle meie valduses olevad isikuandmed ja kustutame need turvaliselt või mõnikord muudame need anonüümseks, kui enam ei ole isikuandmete säilitamiseks õiguslikku, äritegevusega või tarbijavajadustega seotud alust. Kui see ei ole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on salvestatud varukoopiatesse), siis salvestame teie isikuandmeid turvaliselt ja eraldame need edasisest töötlemisest, kuni neid on võimalik kustutada.

Neid õigusi saate teostada igal ajal. Oleme all andnud ülevaate nendest õigustest koos sellega, mis sellega kaasneb. Te saate oma õigusi teostada, saates e-kirja aadressile email või saates päringu meie veebisaitidel oleva vormi „Kontakt” kaudu.

Teil on järgmised andmekaitseõigused. 

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses teie isikuandmete kasutamisega, võtke meiega ühendust järgmiselt: Upfield.Privacy@upfield.com

Uuendame seda privaatsusteatist, kui see on vajalik, et kajastada klientide tagasisidet ja muudatusi meie toodetes. Privaatsusteatise muudatuste avalikustamisel, muudame me „viimati uuendatud“ kuupäeva. Kui muudatused on olulised, anname neist silmatorkavamalt teada (sh võime saata e-kirja privaatsusteatise muutmise kohta).

Lisaks sellele privaatsusteatisele võime läbi viia spetsiaalseid kampaaniaid või pakkumisi, mida reguleerivad täiendavad tingimused või teated. Soovitame teil nendega enne kampaaniates või pakkumistes osalemist tutvuda.