Notis Privasi

Terakhir Dikemas Kini: 01.08.2019

Upfield merupakan peneraju global dalam pemakanan berasaskan tumbuhan dengan sejarah dan portfolio jenama termasuk Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can't Believe it's not Butter dan ProActiv. 

Kami tahu bahawa anda mengambil berat tentang data peribadi anda dan cara ia digunakan, dan kami mahu anda mempercayai bahawa Upfield menggunakan data peribadi anda dengan berhati-hati. Notis Privasi ini akan membantu anda memahami data peribadi yang kami kumpul, mengapa kami mengumpulnya dan bagaimana kami menggunakannya.

Semasa anda membaca Notis Privasi, sila ingat bahawa notis ini  terpakai kepada Upfield B.V. dan semua syarikat Kumpulan Upfield ("Upfield"). 

Upfield Europe B.V. merupakan pengawal data bagi data peribadi yang kami kumpul pada laman web www.upfield.com.  Upfield Europe B.V. atau entiti Upfield tempatan akan menjadi pengawal data bagi data peribadi yang kami kumpul pada laman web khusus jenama tempatan (sebagai contoh, https://www.flora.com/ atau http://www.fruitdor.fr/).  

Sila ambil sedikit masa untuk membiasakan diri anda dengan amalan privasi kami dan beritahu kami jika anda mempunyai sebarang soalan dengan menghantar e-mel atau menghantar permintaan melalui borang "Hubungi Kami" di laman web kami.

Sekiranya anda mahu mengetahui tentang Maklumat Peribadi / Data anda yang dipegang oleh Upfield, sila serahkan permintaan di sini.

Sekiranya anda mahu Upfield memadam kesemua Maklumat Peribadi / Data tentang anda yang mungkin kami pegang, sila serahkan permintaan di sini.

Notis Privasi ini terpakai pada data peribadi yang dikumpulkan oleh Upfield berhubung dengan produk yang kami tawarkan dan penggunaan laman web ini.

Data peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan kepada individu yang dikenali atau boleh dikenal pasti. Definisi ini termasuk data peribadi yang dikumpul sama ada luar talian atau dalam talian melalui pusat penglibatan pengguna kami, kempen pemasaran langsung, pertandingan, laman web, laman aplikasi dan penjenamaan di platform pihak ketiga, aplikasi yang diakses atau digunakan melalui platform pihak ketiga dan saluran permohonan kerja / pengambilan kami.

Kami boleh mengumpul data peribadi daripada pelbagai sumber. Ini termasuk:

Data peribadi yang anda berikan kepada kami secara terus. 

Kami mengumpul data peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar untuk surat berita, melengkapkan kaji selidik, menyertai pertandingan, berkomunikasi dengan kami melalui laman web kami atau saluran dalam talian lain. Dengan berbuat demikian, anda boleh memberikan data peribadi, sebagai contoh: 

Sesetengah jenama Upfield mungkin mengumpul "kategori istimewa bagi data peribadi" tentang anda (dengan pengakuan jelas anda). Untuk maklumat lanjut bagi data kategori istimewa yang kami kumpul dan carakami menggunakannya, sila rujuk bahagian relevan di bawah.

Sebagai sebahagian daripada aktiviti perekrutan kakitangan kami, kami mengumpul data peribadi yang telah anda berikan kepada kami semasa memohon jawatan di Upfield. Sebagai contoh:

Data peribadi yang kami kumpul secara automatik. 

Kami juga menerima dan menyimpan sesetengah jenis data peribadi apabila anda berinteraksi dengan kami secara dalam talian. Sebagai contoh, kami menggunakan kuki dan teknologi penjejak (untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Notis Kuki kami) apabila pelayar web anda mengakses laman web kami atau iklan dan kandungan lain yang disediakan oleh atau bagi pihak Upfield di laman web lain. 

Contoh-contoh jenis data peribadi yang kami kumpul termasuk: alamat IP, ID peranti, data lokasi, maklumat komputer dan sambungan seperti jenis dan versi pelayar, tetapan zon masa, jenis dan versi plug-in pelayar, sistem operasi dan sejarah pembelian - adakalanya Upfield mengagregat dengan maklumat serupa daripada pelanggan lain. Kadangkala semasa anda melayari laman web Upfield, kami juga mungkin menggunakan alat perisian untuk mengukur dan mengutip maklumat sesi, termasuk masa respon halaman, ralat muat turun, tempoh lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman dan kaedah yang digunakan untuk melayar keluar dari halaman. Kami juga mungkin mengumpul maklumat teknikal untuk membantu kami mengalpasti peranti anda untuk pencegahan penipuan dan tujuan diagnostik.

Data peribadi yang kami kumpul daripada sumber yang lain. 

Kami mungkin mengumpul data peribadi daripada sumber lain termasuk: 

Sebagai sebahagian daripada aktiviti perekrutan kami, kami mengumpul data peribadi tentang anda dari laman media sosial anda seperti LinkedIn (misalnya di mana terlibat dengan halaman Upfield / kandungan atau terpakai untuk peranan melalui LinkedIn).

Kategori tertentu data peribadi seperti bangsa, etnik, agama, kesihatan, jantina atau data biometrik diklasifikasikan sebagai "data kategori istimewa" dan manfaat daripada perlindungan tambahan di bawah undang-undang perlindungan data Kesatuan Eropah.

Kami mengehadkan keadaan untuk mengumpul dan memproses kategori data istimewa ini. Walau bagaimanapun, kami boleh mengutip data tersebut dalam keadaan berikut:

Upfield hanya mengumpul dan menggunakan data peribadi ini yang anda telah berikan kebenaran jelas kepada kami untuk melakukan demikian dan kami secara sah perlu memproses data tersebut. Dalam beberapa keadaan, anda memberikan kami maklumat yang tidak terlibat secara langsung dengan pengumpulan sebarang kategori data tetapi boleh menyiratkan atau mencadangkan agama, kesihatan atau kategori istimewa data anda.

Kami mengumpul, memproses dan mendedahkan data peribadi anda bagi tujuan berikut:

Apabila kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda bagi sebarang tujuan, kami akan memaklumkan anda sebelum atau pada masa kutipan.

Kami juga mewujudkan profil dengan menganalisa maklumat tentang pelayaran dalam talian anda, tingkah laku pencarian dan pembelian anda serta interaksi anda dengan komunikasi jenama kami dengan membina segmen (mewujudkan kumpulan dengan ciri-ciri yang sama) dan dengan meletakkan data peribadi anda dalam satu atau lebih segmen. Untuk maklumat lanjut berkenaan ini, lihat "Pemprofilan", di bawah.

Kami biasanya bergantung kepada kepentingan sah untuk memproses data peribadi anda (selagi kepentingan sah kami tidak bertindih dengan kepentingan perlindungan data anda atau hak dan kebebasan asas). Kepentingan sah kami boleh wujud sebagai contoh, apabila anda mendaftar untuk menerima maklumat tentang salah satu jenama kami atau memasuki pertandingan dan kami menggunakan data peribadi yang dikumpul untuk memahami dengan lebih baik keperluan pelanggan kami. 

Dalam sesetengah kes, kami memproses data peribadi untuk membentuk kontrak yang anda menjadi atau bakal menjadi pihak terlibat. Sebagai contoh, kami perlu memproses data peribadi anda untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam salah satu pertandingan kami atau untuk kami menghantarkan sampel yang anda minta.

Kami juga memproses data peribadi anda apabila kami mempunyai kewajipan perundangan (misalnya, kewajipan cukai atau keselamatan sosial untuk melakukan proses tersebut). Sebagai contoh, perintah mahkamah atau sepina yang mungkin memerlukan kami untuk memproses data peribadi untuk tujuan tersebut.

Sekiranya sesuai (seperti jika kami mengumpul data peribadi kategori khas untuk tujuan berkaitan alergi, kaji selidik secara sukarela berkaitan produk kami (cth. Kesannya pada tahap kolesterol) atau sebab kepelbagaian kakitangan), kami akan meminta persetujuan anda untuk memproses data peribadi. Sekiranya anda telah memberikan kebenaran untuk aktiviti pemprosesan, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa.  Untuk maklumat lanjut tentang cara melakukannya, sila lihat bahagian Hubungi Kami di bawah.

Seperti kebanyakan organisasi dengan kewujudan dalam talian, Upfield menggunakan data peribadi anda untuk membina profil. Kami mewujudkan profil dengan menganalisa maklumat tentang pelayaran dalam talian anda, tingkah laku pencarian dan pembelian anda serta interaksi anda dengan komunikasi jenama kami dengan membina segmen (mewujudkan kumpulan dengan ciri-ciri yang sama) dan dengan meletakkan data peribadi anda dalam satu atau lebih segmen. Segmen ini digunakan oleh Upfield untuk menyesuaikan laman web dan komunikasi anda kepada kami (seperti menunjukkan kandungan yang relevan kepada anda semasa lawatan ke laman kami atau dalam surat kepada anda), dan untuk memaparkan tawaran yang relevan dan iklan dari jenama Upfield di laman web Upfield dan melalui laman web pihak ketiga. Segmen ini juga boleh digunakan untuk kempen pihak ketiga dalam laman Upfield. Upfield memprofil data anda menggunakan kuki yang anda perlu memberikan kebenaran kepada kami untuk melakukannya; sebagai contoh, menerima tetapan kuki pada pelayar dalam talian anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Notis Kuki kami

Jika anda telah meminta untuk menerima e-mel atau komunikasi SMS daripada kami, kami menjejak sama ada anda membuka, membaca atau klik pada kandungan untuk melihat perkara yang anda minati supaya kami boleh memberikan kepada anda kandungan yang kami rasakan anda akan nikmati.

Kami menggunakan data ini untuk memprofil perkara yang anda suka dan tidak suka. Sebagai contoh, sekiranya kami dapati anda sering melihat resepi Vegan di laman web kami dan anda telah memilih menerima e-mel daripada kami, kami mungkin memberikan anda kemas kini tentang resepi Vegan yang baharu di laman yang mungkin menarik minat anda atau kami menyesuaikan kandungan web kami apabila anda melawat perkara yang pada fikiran kami paling anda berminat.

Berdasarkan maklumat profil ini, kami mungkin juga memberikan anda pengiklanan yang kami fikir anda akan suka dan ingin lihat semasa anda melihat kandungan daripada kami atau daripada rangkaian penerbit yang kami gunakan. Adakalanya kami menggunakan lokasi semasa anda untuk menyediakan iklan kepada anda yang berkaitan dengan promosi atau acara yang berlaku berhampiran anda yang mungkin anda berminat.

Kami juga boleh menggunakan maklumat yang telah anda berikan kepada pihak ketiga terpilih dan bersetuju untuk dikongsi, seperti umur, jantina, tahap kehidupan, gaya hidup dan minat yang lebih luas untuk mengenal pasti orang yang kami fikir akan mempunyai minat yang serupa kepada anda dan yang kami percaya akan berminat dalam pengiklanan yang sama.

Dalam sesetengah keadaan, Upfield memproses data peribadi anda menggunakan kaedah automatik. Keputusan secara autromatik adalah keputusan yang dibuat secara kaedah automatik, yang tiada penglibatan manusia dalam proses membuat keputusan yang berkaitan dengan data peribadi anda. Sebagai contoh:

Kami tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan keputusan yang dibuat secara automatik yang memberi kesan kepada anda. Jika kami berbuat demikian, kami akan memberitahu anda dan memberi anda maklumat yang jelas tentang keputusan kami untuk bergantung kepada pemprosesan automatik untuk membuat keputusan kami dan dasar yang sah untuk kami melakukannya. Sebagai contoh, Upfield memproses data peribadi anda menggunakan kaedah automatik hanya jika ianya perlu untuk kemasukan atau membuat kontrak dengan anda, atau apabila anda telah memberikan pengakuan yang jelas.

Anda mempunyai hak untuk tidak menjadi subjek kepada keputusan yang hanya berdasarkan pemprosesan automatik dan mempunyai kesan perundangan atau lain-lain kepada anda. Secara khusus, anda mempunyai hak:

Sebagai sebuah perniagaan global, Upfield berkongsi data peribadi anda secara dalaman dan dengan pihak ketiga terpilih dalam keadaan berikut:

 

 

 

Data peribadi anda akan dipindahkan dan diproses di negara-negara selain daripada negara yang anda menetap.  Negara-negara ini mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data yang berbeza dengan undang-undang negara anda.  

Walau bagaimanapun, kami telah mengambil langkah perlindungan yang sewajarnya untuk menghendaki agar data peribadi anda tetap dilindungi menurut Notis Privasi ini. Sebagai contoh, kawalan keselamatan kami termasuk melaksanakan Klausa Kontraktual Standard Suruhan Eropah untuk pindahan data peribadi kepada pihak ketiga bukan berasaskan EEA dan di antara kumpulan syarikat kami, yang memerlukan semua syarikat untuk melindungi data peribadi yang mereka proses dari EEA mengikut undang-undang perlindungan data Kesatuan Eropah.  Maklumat lanjut berkenaan perlindungan ini tersedia mengikut permintaan.

Upfield memandang serius keselamatan data peribadi anda. Kami berusaha untuk melindungi data peribadi anda daripada disalahguna, gangguan, hilang, akses tanpa kebenaran, pengubahan atau pendedahan.

Langkah kami termasuk melaksanakan kawalan akses yang sesuai, melabur dalam keupayaan keselamatan maklumat terkini untuk melindungi persekitaran IT yang kami sewa, dan memastikan kami menyulitkan, menggunakan nama samaran atau menyiarkan data peribadi yangmungkin.

Akses kepada data peribadi anda hanya dibenarkan dalam kalangan pekerja dan ejen-ejen kami atas dasar perlu mengetahui dan tertakluk kepada kewajipan kerahsian kontrak yang ketat apabila diproses oleh pihak-pihak ketiga.

Kami mengekalkan data peribadi yang kami kumpul daripada anda bagi tujuan keperluan perniagaan yang sah dan kami hanya mengekalkan data peribadi anda tidak lebih daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan asal ia dikumpulkan. Sebagai contoh, apabila anda mengemukakan pertanyaan kepada kami secara dalam talian, kami akan menyimpan data peribadi tersebut selama tempoh yang membolehkan kami mengurus atau memberi respon kepada sebarang aduan atau kebimbangan berkenaan respon kami atau pertanyaan anda.  

Data anda juga boleh disimpan supaya kami boleh terus meningkatkan pengalaman anda dengan kami dan untuk memastikan bahawa anda menerima sebarang ganjaran kesetiaan yang perlu diberikan kepada anda.

Kami menyimpan data peribadi yang kami kumpul secara terus untuk tujuan sasaran sesingkat mungkin, yang kemudiannya kami mengambil langkah menghapuskannya secara kekal.

Kami akan menyemak semula secara aktif data peribadi yang kami simpan dan menghapuskannya secara selamat atau dalam kebanyakan kes menampanamakan ia, apabila tiada lagi keperluan perundangan, perniagaan atau pelanggan untuk disimpan. Sekiranya ini tidak mungkin (contohnya, kerana data peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandar), maka kami akan menyimpan data peribadi anda dengan selamat dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga boleh dihapuskan.

Anda boleh menggunakan hak-hak ini pada bila-bila masa. Kami telah menyediakan gambaran keseluruhan hak-hak ini seperti di bawah berserta dengan apa yang anda perlukan. Anda boleh menggunakan hak anda dengan menghantar e-mel atau mengemukakan permintaan melalui borang "Hubungi Kami" di laman web kami.

Anda mempunyai hak perlindungan data berikut: 

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang cara kami menggunakan data peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan butiran berikut:Upfield.Privacy@upfield.com

Kami akan mengemas kini Notis Privasi ini apabila perlu untuk menunjukkan maklum balas pelanggan dan perubahan dalam produk kami. Apabila kami menghantar perubahan kepada Notis Privasi ini, kami akan mengubah tarikh "kemas kini terakhir". Jika perubahan adalah penting, kami akan menyediakan notis yang lebih menonjol (termasuk pemberitahuan melalui e-mel bagi perubahan Notis Privasi).

Tambahan kepada Notis Privasi ini, terdapat kempen atau promosi khusus yang akan dikawal oleh terma atau notis tambahan. Kami menggalakkan anda untuk membacanya sebelum mengambil bahagian dalam sebarang kempen atau promosi.