Privacykennisgeving

Laatst bijgewerkt: 01.08.2019

Upfield is een wereldleider op het gebied van plantaardige voeding en heeft een rijke geschiedenis en een uitgebreid portfolio van merken, waaronder Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can not believe it's not butter en ProActiv. 

We weten dat u geeft om uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden gebruikt, en we zien graag dat u erop vertrouwt dat Upfield zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat. Deze Privacykennisgeving zal u helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Als u onze Privacykennisgeving leest, houd er dan rekening mee dat deze van toepassing is op Upfield B.V. en alle bedrijven van de Upfield Group ("Upfield"). 

Upfield Europe B.V. is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die we verzamelen op de website www.upfield.com.  Upfield Europe B.V. of de lokale Upfield-entiteit zal de gegevensbeheerder zijn van de persoonlijke gegevens die we verzamelen op de lokale merkspecifieke website (bijvoorbeeld https://www.flora.com/ of http://www.fruitdor.fr/).  

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken en laat het ons weten als u vragen heeft door ons een e-mail te sturen of door een verzoek in te dienen via het “Contactformulier” op onze websites.

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op persoonlijke gegevens verzameld door Upfield in verband met de producten die wij aanbieden en het gebruik van deze website.

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze definitie omvat persoonlijke gegevens die offline of online werden verzameld via onze centra voor consumentenbetrokkenheid, direct marketingcampagnes, wedstrijden, websites, applicaties en merkpagina's op platforms van derden, toepassingen die geopend of gebruikt werden via platforms van derden en onze kanalen voor rekrutering/sollicitatie.

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen uit verschillende bronnen. Deze bronnen omvatten:

Persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

We verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een marketingnieuwsbrief, een enquête invult, deelneemt aan een wedstrijd, met ons communiceert via onze websites of via andere online kanalen. Door dit te doen kunt u persoonlijke gegevens verstrekken, bijvoorbeeld: 

Sommige Upfield-merken kunnen "speciale categorieën van persoonlijke gegevens" over u verzamelen (met uw uitdrukkelijke toestemming). Voor meer informatie over de speciale gegevenscategorieën die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, raadpleegt u de relevante paragraaf hieronder.

Als onderdeel van onze zoektocht naar geschikt personeel verzamelen wij persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u solliciteert voor een functie bij Upfield. Bijvoorbeeld:

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen

We ontvangen en bewaren ook bepaalde types persoonlijke gegevens wanneer u online met ons communiceert. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies en trackingtechnologieën (voor meer informatie, zie onze Kennisgeving inzake cookies) wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot onze websites of advertenties en andere inhoud die door of namens Upfield op andere websites wordt aangeboden. 

Voorbeelden van de types persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn: IP-adres, apparaat-ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en aankoopgeschiedenis - die Upfield soms verzamelt met vergelijkbare informatie van andere consumenten. Wanneer u surft op de websites van Upfield kunnen we ook softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om een pagina te verlaten. We kunnen ook technische informatie verzamelen om ons te helpen uw apparaat te identificeren voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen van andere bronnen

We kunnen persoonlijke gegevens uit andere bronnen verzamelen, waaronder: 

Als onderdeel van onze rekruteringsactiviteiten kunnen we persoonlijke informatie over u verzamelen van sociale mediasites zoals LinkedIn (bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van Upfield-pagina's/-inhoud of via LinkedIn voor een functie solliciteert).

Bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals ras, etniciteit, religie, gezondheid, seksualiteit of biometrische gegevens, worden geclassificeerd als "speciale gegevenscategorieën" en profiteren van aanvullende bescherming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie.

We beperken de omstandigheden waarin we deze speciale gegevenscategorieën verzamelen en verwerken. We kunnen dergelijke gegevens echter verzamelen in de volgende omstandigheden:

Upfield verzamelt en gebruikt deze persoonlijke gegevens alleen als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen of als wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te verwerken. In sommige gevallen kunt u ons informatie verstrekken die niet rechtstreeks betrekking heeft op het verzamelen van speciale gegevenscategorieën, maar die uw godsdienst, gezondheid of andere speciale gegevenscategorieën kan impliceren of suggereren.

Wij verzamelen, verwerken en openbaren uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen vóór of op het moment van verzamelen.

We maken ook profielen door de informatie over uw online surf-, zoek- en koopgedrag en uw interacties met onze merkcommunicatie te analyseren door segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) samen te stellen en door uw persoonlijke gegevens in een of meer segmenten te plaatsen. Zie "Profilering" hieronder voor meer informatie hierover.

We beroepen ons in het algemeen op legitieme belangen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zolang onze legitieme belangen niet worden ondermijnd door uw belangen inzake gegevensbescherming of door uw fundamentele rechten en vrijheden). Onze legitieme belangen kunnen bijvoorbeeld bestaan wanneer u zich registreert om informatie over een van onze merken te ontvangen of deel te nemen aan een wedstrijd en we de verzamelde persoonlijke gegevens vervolgens gebruiken om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen. 

In sommige gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om een contract uit te voeren waarbij u een partij bent of gaat zijn. We moeten uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verwerken zodat u aan een van onze wedstrijden kunt deelnemen of om u monsters te sturen die u hebt aangevraagd.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook wanneer we een wettelijke verplichting hebben (bijvoorbeeld belastings- of socialezekerheidsverplichtingen) om dergelijke verwerking uit te voeren. Een rechterlijk bevel of een dagvaarding kan bijvoorbeeld vereisen dat wij persoonlijke gegevens voor een bepaald doel verwerken.

Wanneer van toepassing (zoals wanneer we speciale categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen voor aan allergieën gerelateerde doeleinden, vrijwillige onderzoeken naar onze producten (bijv. hun effect op het cholesterolgehalte) of redenen van personeelsdiversiteit), zullen we uw toestemming vragen om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor verwerkingsactiviteiten, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.  Raadpleeg het onderstaande gedeelte Contact voor meer informatie over hoe u dit doet.

Zoals de meeste organisaties met een online aanwezigheid, gebruikt Upfield uw persoonlijke gegevens om profielen op te stellen. We stellen profielen op door informatie over uw online surf-, zoek- en koopgedrag en uw interacties met onze merkcommunicatie te analyseren door segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) samen te stellen en door uw persoonlijke gegevens in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden vervolgens door Upfield gebruikt om de website en onze communicatie te personaliseren (zoals het feit dat u relevante inhoud ziet wanneer u onze site bezoekt of in onze nieuwsbrieven), en om relevante aanbiedingen en advertenties van de Upfield-merken op de Upfield-sites en via websites van derden weer te geven. De segmenten kunnen ook worden gebruikt voor campagnes van derden op de Upfield-sites. Upfield profileert uw gegevens met behulp van cookies waar u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen; bijvoorbeeld, door de cookiesinstellingen in uw browser online te accepteren. Raadpleeg onze Kennisgeving inzake cookies voor meer informatie. 

Als u verzocht hebt om e-mails of sms-berichten van ons te ontvangen, volgen we of u de inhoud opent, leest of erop klikt om te zien waarin u geïnteresseerd bent, zodat we u meer inhoud kunnen geven waarvan we denken dat deze bij u past.

We gebruiken deze gegevens om te profileren wat u leuk en wat u niet leuk vindt. Als we bijvoorbeeld zien dat u regelmatig veganistische recepten bekijkt op onze website en u zich aangemeld hebt voor het ontvangen van e-mails van ons, kunnen we u een update geven over de nieuwe veganistische recepten die net op de site zijn verschenen, of we kunnen onze webinhoud aanpassen zodat u de zaken bezoekt waarvan wij denken dat u er het meest in geïnteresseerd bent.

Op basis van deze profielinformatie kunnen we u ook advertenties aanbieden waarvan we denken dat u ze leuk vindt en dat u ze wilt zien wanneer u inhoud van ons of van ons netwerk van uitgevers waarmee we adverteren bekijkt. Soms kunnen we uw huidige locatie gebruiken om advertenties weer te geven die te maken hebben met plaatselijke promoties of evenementen waarvan wij denken dat u er misschien in geïnteresseerd bent.

We kunnen, met uw toestemming, ook informatie die u heeft verstrekt aan geselecteerde derden gebruiken zoals uw leeftijd, geslacht, levensfase, levensstijl en bredere interesses om mensen te identificeren waarvan wij denken dat ze dezelfde interesses hebben als u en waarvan wij denken dat ze geïnteresseerd zijn in soortgelijke reclame.

In sommige gevallen verwerkt Upfield uw persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die uitsluitend met automatische middelen wordt genomen, waarbij geen mensen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld:

We nemen geen beslissingen die een aanzienlijke impact op u hebben uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Als we dat doen, stellen we u op de hoogte en geven we u duidelijke informatie over onze beslissing om te vertrouwen op geautomatiseerde verwerking om onze beslissing te nemen en onze wettige basis om dit te doen. Upfield verwerkt uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld alleen met geautomatiseerde middelen als dit nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract met u, of als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en die juridische of andere significante gevolgen voor u heeft. In het bijzonder heeft u het recht:

Als wereldwijde onderneming deelt Upfield uw persoonlijke gegevens intern en met geselecteerde derden in de volgende omstandigheden:

 

 

 

Uw persoonlijke gegevens zullen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont.  Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.  

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te vereisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan niet-EER-gebaseerde derden en tussen de bedrijven van onze groep. Deze standaardcontractbepalingen eisen van alle bedrijven dat wanneer ze persoonlijke gegevens uit de EER verwerken, ze deze gegevens beschermen in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetgeving.  Meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen is op aanvraag beschikbaar.

Upfield neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

Onze maatregelen omvatten het implementeren van geschikte toegangscontroles, investeren in de nieuwste informatiebeveiligingsmogelijkheden om de IT-omgevingen die we gebruiken te beschermen, en ervoor te zorgen dat we persoonlijke gegevens waar mogelijk coderen, pseudonimiseren of anonimiseren.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is alleen toegestaan voor onze werknemers en agenten op need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen bij verwerking door derden.

We bewaren de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, waar we een permanente legitieme zakelijke behoefte hebben, en we bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld te vervullen. Wanneer u ons bijvoorbeeld online een vraag stelt, bewaren wij de persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt klachten of zorgen over ons antwoord of uw vraag te behandelen of erop te antwoorden.  

Uw gegevens kunnen ook worden bewaard om uw ervaring met ons te blijven verbeteren en ervoor te zorgen dat u de loyaliteitsbeloningen ontvangt die aan u zijn verschuldigd.

We bewaren de persoonlijke gegevens die we direct verzamelen voor targetingdoeleinden zo snel mogelijk, waarna we maatregelen nemen om deze permanent te verwijderen.

We zullen de persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben actief beoordelen en verwijderen, of in sommige gevallen anonimiseren, wanneer er geen verdere wettelijke, zakelijke of consumentenbehoefte is om deze te bewaren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen. We hebben hieronder een overzicht van deze rechten gegeven, samen met wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen of een verzoek in te dienen via het "Contactformulier" op onze websites.

U hebt de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming: 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: Upfield.Privacy@upfield.com

We zullen deze Privacykennisgeving indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze Privacykennisgeving publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum aanpassen. Als de wijzigingen significant zijn, zullen we deze wijzigingen op een meer prominente manier communiceren (inclusief, mogelijk kennisgeving per e-mail van de wijzigingen in de privacykennisgeving).

Naast deze Privacykennisgeving kunnen er specifieke campagnes of promoties waarop aanvullende voorwaarden of kennisgevingen van toepassing zijn. We raden u aan deze te lezen voordat u deelneemt aan dergelijke campagnes of promoties.