Zasady poszanowania prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019

Upfield jest światowym liderem w dziedzinie roślinnych produktów spożywczych z bogatą historią i portfolio marek takich jak Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can’t Believe it’s not Butter i ProActiv. 

Wiemy, że kwestia wykorzystywania danych osobowych jest ważna dla naszych użytkowników, dlatego chcemy, aby mieli pewność, że używamy ich z rozwagą. Niniejsze Zasady poszanowania prywatności zawierają informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego to robimy i jak z nich korzystamy.

Warto pamiętać, że Zasady dotyczą spółki Upfield BV i wszystkich spółek Grupy Upfield („Upfield”). 

Spółka Upfield Europe BV jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy na stronie www.upfield.com.  Spółka Upfield Europe BV lub jej lokalny oddział jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy na stronie internetowej lokalnej marki (np. https://www.flora.com/ lub https://www.fruitdor.fr/).  

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań pocztą elektroniczna lub za pośrednictwem formularza „Kontakt” na naszych stron internetowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe/dane Upfield posiada na Twój temat, prześlij wniosek tutaj.

Jeśli chcesz, aby przedsiębiorstwo Upfield usunęło wszystkie dane osobowe/dane, które może przechowywać na Twój temat, prześlij żądanie tutaj.

Niniejsze Zasady poszanowania prywatności dotyczą danych osobowych gromadzonych przez Upfield w związku z oferowanymi przez nas produktami i korzystaniem z tej witryny.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe gromadzone offline lub online za pośrednictwem naszych centrów zaangażowania klientów, kampanii marketingu bezpośredniego, konkursów, stron internetowych, aplikacji i stron naszych marek na platformach usługodawców zewnętrznych, a także aplikacji dostępnych lub wykorzystywanych za pośrednictwem platform usługodawców zewnętrznych oraz naszych kanałów rekrutacji.

Możemy zbierać dane osobowe z różnych źródeł. Obejmuje to:

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. 

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika, gdy subskrybuje newsletter marketingowy, wypełnia ankietę, bierze udział w konkursie, a także komunikuje się z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych lub innych kanałów online. W ten sposób może przekazać nam takie informacje jak: 

Niektóre marki Upfield mogą zbierać „specjalne kategorie danych osobowych” o użytkowniku (za jego wyraźną zgodą). Dodatkowe informacje na temat specjalnych kategorii danych, które gromadzimy, i tego, jak z nich korzystamy, można znaleźć w odpowiedniej sekcji poniżej.

W ramach rekrutacji członków naszego personelu zbieramy dane osobowe, które kandydaci przekazują nam w trakcie ubiegania się o stanowisko w spółce Upfield. Na przykład:

Dane osobowe zbierane automatycznie. 

Otrzymujemy i przechowujemy również określone rodzaje danych osobowych, gdy użytkownik kontaktuje się z nami online. Na przykład używamy plików cookie i technologii śledzenia (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie), gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub reklam i innych treści obsługiwanych przez spółkę Upfield lub w jej imieniu na innych stronach internetowych. 

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują między innymi: adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i historia zakupów. Spółka Upfield czasami łączy te dane z podobnymi informacjami od innych klientów. Podczas przeglądania przez użytkownika niektórych stron internetowych spółki Upfield możemy również korzystać z narzędzi programistycznych do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości wizyt na określonych stronach, informacji dotyczących interakcji ze stroną oraz metod opuszczania strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, które umożliwiają nam zidentyfikowanie urządzenia użytkownika, aby zapobiegać oszustwom oraz w celach diagnostycznych.

Dane osobowe gromadzone z innych źródeł. 

Możemy zbierać dane osobowe z innych źródeł, w tym: 

W ramach działań rekrutacyjnych możemy gromadzić dane osobowe kandydata z serwisów społecznościowych takich jak LinkedIn (np. w przypadku interakcji ze stroną/treściami Upfield lub gdy kandydat aplikuje na stanowisko za pośrednictwem portalu LinkedIn).

Niektóre kategorie danych osobowych, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, zdrowie, orientacja seksualna lub dane biometryczne, są uznawane za „specjalne kategorie danych” i objęte dodatkową ochroną na mocy prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych.

Ograniczamy sytuacje, w których gromadzimy i przetwarzamy specjalne kategorie danych. Możemy jednak gromadzić takie dane w następujących okolicznościach:

Spółka Upfield gromadzi i wykorzystuje te dane osobowe tylko wtedy, gdy otrzyma na to wyraźną zgodę danej osoby, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania takich danych. W niektórych przypadkach użytkownik może przekazać nam informacje, które nie wiążą się bezpośrednio z gromadzeniem specjalnych kategorii danych, ale mogą sugerować lub wskazywać na wyznanie użytkownika, stan jego zdrowia, lub inne specjalne kategorie danych.

Zbieramy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

Kiedy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe do jakichkolwiek innych celów, informujemy o tym użytkownika przed rozpoczęciem gromadzenia danych lub w chwili ich pobrania.

Tworzymy również profile, analizując informacje na temat korzystania z Internetu, zachowań związanych z wyszukiwaniem i kupowaniem produktów oraz komunikacji z naszą marką przez tworzenie segmentów (tworzenie grup o wspólnych cechach) oraz umieszczanie danych osobowych użytkownika w jednym lub kilku segmentach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Profilowanie” poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów (chyba że kwestie ochrony danych lub podstawowe prawa i wolności są nadrzędne w stosunku do naszych uzasadnionych interesów). O naszych uzasadnionych interesach można mówić wtedy, gdy użytkownik rejestruje się, aby otrzymywać informacje o jednej z naszych marek lub wziąć udział w konkursie, a my wykorzystujemy zebrane dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów. 

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, w której użytkownik jest lub będzie stroną. Na przykład musimy przetwarzać dane osobowe, aby umożliwić użytkownikom wzięcie udziału w naszych konkursach lub wysłać klientom próbki, o które poprosili.

Przetwarzamy również dane osobowe, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (zobowiązania podatkowe lub ubezpieczenia społeczne). Na przykład nakaz sądowy lub wezwanie sądowe mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych w określonym celu.

Jeśli to konieczne (np. w przypadku gromadzenia danych osobowych kategorii specjalnej do celów związanych z alergenami, dobrowolnymi ankietami dotyczącymi naszych produktów (np. ich wpływu na poziom cholesterolu) lub kwestii związanych z różnorodnością personelu), poprosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

Podobnie jak większość organizacji działających online spółka Upfield wykorzystuje dane osobowe do tworzenia profili użytkowników. Tworzymy je, analizując informacje na temat korzystania z Internetu, zachowań związanych z wyszukiwaniem i kupowaniem produktów oraz komunikacji z naszą marką przez tworzenie segmentów (tworzenie grup o wspólnych cechach) oraz umieszczanie danych osobowych użytkownika w jednym lub kilku segmentach. Segmenty te są wykorzystywane przez spółkę Upfield do personalizowania treści na stronach internetowych i komunikatów skierowanych do użytkowników (np. wyświetlania odpowiednich treści podczas odwiedzania naszej strony lub newslettera) oraz do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam marek Upfield na stronach internetowych spółki Upfield i na stronach usługodawców zewnętrznych. Segmenty mogą być również wykorzystywane do kampanii usługodawców zewnętrznych na stronach internetowych spółki Upfield. Spółka Upfield profiluje dane za pomocą plików cookie, wtedy gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, na przykład akceptując ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie

Jeśli użytkownik chce otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub SMS, śledzimy, czy je otwiera, czyta lub klika ich zawartość, aby zobaczyć, co go interesuje, co umożliwi nam dostarczanie m treści, które według nas najbardziej go zainteresują.

Używamy tych danych do profilowania upodobań użytkowników. Na przykład jeśli zauważymy, że użytkownik regularnie przegląda wegańskie przepisy na naszej stronie internetowej, a zdecydował się na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, możemy przekazać mu informację o nowych przepisach wegańskich, które właśnie trafiły na naszą stronę, lub dostosowywać zawartość strony wyświetlaną podczas użytkownika tak, aby znalazły się tam elementy, które mogą go najbardziej zainteresować.

Na podstawie profilowanych informacji możemy również wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem będą podobać się użytkownikom i które będą chcieli oglądać podczas wyświetlania naszych treści lub treści z sieci reklamodawców, z którymi współpracujemy. Czasami wykorzystujemy aktualną lokalizację użytkownika do wyświetlania reklam związanych z promocjami lub wydarzeniami, które mają miejsce w pobliżu, a które naszym zdaniem mogą go zainteresować.

Możemy również wykorzystywać informacje, które użytkownik przekazał wybranym stronom trzecim i wyraził zgodę na ich udostępnianie, takie jak wiek, płeć, etap życia, styl życia i szersze zainteresowania, aby zidentyfikować osoby, które naszym zdaniem mają podobne upodobania, i które według nas będą chciały oglądać podobne reklamy.

W niektórych przypadkach spółka Upfield przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane decyzje dotyczące danych osobowych to decyzje podejmowane jest automatycznie, bez udziału człowieka. Na przykład:

Nie będziemy podejmować decyzji, które mogą mieć znaczący wpływ na użytkownika, wyłącznie w oparciu o przetwarzanie automatyczne. Jeśli to robimy, powiadamiamy o tym użytkownika oraz przekazujemy mu jasne informacje dotyczące naszej decyzji o automatycznym przetwarzaniu danych i podstawy prawnej takiego działania. Spółka Upfield przetwarza dane osobowe w sposób automatyczny tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem lub gdy wyraził na to wyraźną zgodę.

Użytkownik ma prawo do niepodlegania automatycznej decyzji niosącej dla niego skutki prawne lub inne istotne konsekwencje. Uprawnienia te obejmują w szczególności:

Upfield, jako spółka międzynarodowa, udostępnia dane osobowe wewnętrznie oraz wybranym osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 

 

 

Dane osobowe użytkowników są przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż te, w których zamieszkują.  Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju danego użytkownika.  

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować, że dane osobowe pozostaną chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Na przykład nasze zabezpieczenia obejmują wdrożenie standardowych klauzuli umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych osobom trzecim spoza EOG oraz między spółkami w naszej grupie, które wymagają od wszystkich firm ochrony danych osobowych pochodzących z obszaru EOG zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych.  Dalsze informacje dotyczące tych zabezpieczeń są dostępne na żądanie.

Spółka Upfield bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasze środki obejmują wdrożenie odpowiednich kontroli dostępu, inwestowanie w najnowsze funkcje zapewniające bezpieczeństwo informacji w celu ochrony wykorzystywanych przez nas środowisk informatycznych oraz zapewnienie szyfrowania, pseudonimizacji lub anonimizacji danych osobowych tam, gdzie to możliwe.

Dostęp do danych osobowych jest dozwolony tylko dla naszych pracowników i przedstawicieli na zasadzie ścisłej potrzeby i podlega rygorystycznym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności przy przetwarzaniu przez osoby trzecie.

Przechowujemy dane osobowe zebrane od użytkowników wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Na przykład gdy użytkownik przesyła zapytanie online, przechowujemy jego dane osobowe przez czas, który umożliwi nam zareagowanie lub udzielenie odpowiedzi na wszelkie skargi lub wątpliwości dotyczące naszej odpowiedzi lub danego zapytania.  

Dane mogą być również przechowywane w celu dalszego poprawiania wrażeń klientów i zapewnienia, że każdy użytkownik otrzyma przysługujące mu nagrody lojalnościowe.

Dane osobowe zebrane bezpośrednio w celu ukierunkowywania treści przechowujemy możliwie jak najkrócej, po czym stosujemy środki mające na celu ich trwałe usunięcie.

Aktywnie sprawdzamy przechowywane przez nas dane osobowe i usuwamy je w bezpieczny sposób, a w niektórych przypadkach je anonimizujemy, gdy nie ma już potrzeby prawnej, biznesowej lub związanej z oczekiwaniami klientów, aby je przechowywać. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład ponieważ dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i oddzielimy je od dalszego przetwarzania do momentu, gdy usunięcie będzie możliwe.

Można skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z wyjaśnieniem, co oznaczają dla użytkownika. Z praw można skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail lub za pośrednictwem formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z ochroną danych: 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z danych osobowych należy się z nami skontaktować pod adresem: Upfield.Privacy@upfield.com

W razie potrzeby zaktualizujemy niniejsze Zasady poszanowania prywatności, uwzględniając opinie naszych klientów lub zmiany w produktach. Po opublikowaniu zmian w niniejszych Zasadach zmienimy datę ich ostatniej aktualizacji na stronie. Jeśli zmiany są znaczące, udostępnimy bardziej widoczne powiadomienie (w tym ewentualnie wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianach w Zasadach poszanowania prywatności).

Możemy organizować określone kampanie lub promocje, które poza niniejszymi Zasadami będą regulowane dodatkowymi warunkami lub powiadomieniami. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wzięciem udziału w takich kampaniach lub promocjach.