Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 01.08.2019

Upfield je globálnym lídrom v rastlinnej výžive s históriou a portfóliom značiek, vrátane značiek Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can't Believe it‘s not Butter a ProActiv. 

Vieme, že vám záleží na vašich osobných údajoch a spôsobe ich používania a chceme, aby ste dôverovali tomu, že spoločnosť Upfield používa vaše osobné údaje opatrne. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vám pomôže pochopiť, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich používame.

Pri čítaní nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov majte na pamäti, že sa vzťahuje na spoločnosť Upfield BV a všetky spoločnosti skupiny Upfield Group („Upfield“). 

Spoločnosť Upfield Europe BV je správcom osobných údajov, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach www.upfield.com.  Spoločnosť Upfield Europe BV alebo miestny subjekt Upfield bude správcom osobných údajov, ktoré zhromažďujeme na miestnej webovej stránke špecifickej značky (napr. https://www.flora.com/ alebo http://www.fruitdor.fr/).  

Venujte chvíľku tomu, aby ste sa oboznámili s našimi postupmi ochrany osobných údajov a dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek otázky zaslaním e-mailu alebo podaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkach.

Ak chcete vedieť, aké osobné informácie/údaje o vás má spoločnosť Upfield, odošlite žiadosť tu.

Ak chcete, aby spoločnosť Upfield vymazala všetky osobné informácie/údaje, ktoré o vás má, odošlite žiadosť tu.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zozbierané spoločnosťou Upfield v súvislosti s produktmi, ktoré ponúkame, a používaním tejto webovej stránky.

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca. Táto definícia zahŕňa osobné údaje zozbierané buď offline alebo online prostredníctvom našich zákazníckych centier, kampaní priameho marketingu, súťaží, webových stránok, aplikácií a značkových stránok na platformách tretích strán, aplikácií prístupných alebo využívaných prostredníctvom platforiem tretích strán a kanálov náboru zamestnancov / uchádzačov o zamestnanie.

Môžeme zbierať osobné údaje z rôznych zdrojov. Toto zahŕňa:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď sa zaregistrujete na marketingový newsletter, vyplníte prieskum, zúčastníte sa súťaže, komunikujete s nami prostredníctvom našich webových stránok alebo iných online kanálov. Môžete pritom poskytovať osobné údaje ako napríklad: 

Niektoré značky spoločnosti Upfield môžu o vás zhromažďovať „špeciálne kategórie osobných údajov“ (s vaším výslovným súhlasom). Viac informácií o osobitných kategóriách údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame, nájdete v príslušnej časti nižšie.

V rámci náborových aktivít našich zamestnancov zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri podávaní žiadosti o zamestnanie v Upfielde. Napríklad:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky

Taktiež prijímame a ukladáme určité typy osobných údajov vždy, keď s nami komunikujete online. Používame napríklad cookies a sledovacie technológie (aby ste sa dozvedeli viac, pozrite si naše Oznámenie o cookies), keď váš webový prehliadač pristupuje k našim webovým stránkam alebo reklamám a ostatnému obsahu, ktorý poskytuje (alebo v mene spoločnosti) Upfield na iných webových stránkach. 

Príklady typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú: IP adresa, ID zariadenia, údaje o polohe, informácie o počítači a pripojení, ako napríklad typ a verzia prehliadača, nastavenie časovej zóny, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a história nákupu - ktoré spoločnosť Upfield niekedy spája s podobnými informáciami od iných spotrebiteľov. Počas niektorých prehliadaní internetu na webových stránkach spoločnosti Upfield môžeme používať aj softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o relácii vrátane času odozvy stránky, chýb pri preberaní, dĺžky návštev na určitých stránkach, informácií o interakcii stránok a metód používaných na prezeranie stránky. Môžeme tiež zhromažďovať technické informácie, ktoré nám pomôžu identifikovať vaše zariadenie na účely predchádzania podvodom a na diagnostické účely.

Osobné údaje, ktoré zbierame z iných zdrojov

Môžeme zhromažďovať osobné údaje z iných zdrojov vrátane: 

Ako súčasť našich náborových aktivít môžeme zhromažďovať osobné údaje o vás zo stránok sociálnych médií, ako je LinkedIn (napr. či sa zaujímate o stránky / obsah Upfieldu alebo žiadate o pracovné miesto cez LinkedIn).

Niektoré kategórie osobných údajov, ako sú rasa, etnický pôvod, náboženstvo, zdravie, sexualita alebo biometrické údaje, sa klasifikujú ako „osobitné kategórie údajov“ a využívajú dodatočnú ochranu podľa právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov.

Obmedzujeme okolnosti, za ktorých tieto špeciálne kategórie údajov zhromažďujeme a spracúvame. Tieto údaje však môžeme zhromažďovať za týchto okolností:

Spoločnosť Upfield zhromažďuje a používa tieto osobné údaje iba v prípade, že ste nám poskytli svoj výslovný súhlas na to, aby sme tak urobili, alebo kde sme zo zákona povinní tieto údaje spracovať. V niektorých prípadoch nám môžete poskytnúť informácie, ktoré priamo nezahŕňajú zhromažďovanie akýchkoľvek špeciálnych kategórií údajov, ale môžu naznačovať alebo navrhovať vaše náboženstvo, zdravie alebo iné špeciálne kategórie údajov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a zverejňujeme za týmito účelmi:

Keď zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na iné účely, budeme vás informovať pred alebo v čase zberu.

Vytvárame tiež profily analýzou informácií o vašom online surfovaní, správaní pri vyhľadávaní a nákupe a vašich interakciách s komunikáciou našej značky vytváraním segmentov (vytváraním skupín, ktoré majú určité spoločné vlastnosti) a umiestnením vašich osobných údajov do jedného alebo viacerých segmentov. Ďalšie informácie nájdete v časti "Profilovanie" nižšie.

Vo všeobecnosti sa spoliehame pri spracovaní vašich osobných údajov na legitímne záujmy (pokiaľ naše legitímne záujmy neodporujú záujmom na ochranu údajov alebo základným právam a slobodám). Naše legitímne záujmy by mohli existovať napríklad vtedy, keď sa zaregistrujete, aby ste získali informácie o jednej z našich značiek alebo vstúpili do súťaže a používame zhromaždené osobné údaje, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich zákazníkov. 

V niektorých prípadoch spracujeme vaše osobné údaje, aby sme vytvorili zmluvu, ktorej ste alebo sa stanete stranou. Musíme napríklad spracovať vaše osobné údaje, aby sme vám umožnili zúčastniť sa niektorej z našich súťaží, alebo poslať vám vzorky, ktoré ste požadovali.

Vaše osobné údaje spracujeme aj vtedy, keď máme zákonnú povinnosť (napr. daňové povinnosti alebo povinnosti sociálneho zabezpečenia) vykonať takéto spracovanie. Napríklad súdny príkaz alebo predvolanie môže vyžadovať, aby sme osobné údaje spracúvali na konkrétny účel.

V prípade potreby (napríklad ak zhromažďujeme osobné údaje osobitnej kategórie pre účely súvisiace s alergénmi, dobrovoľné prieskumy týkajúce sa našich produktov (napr. ich vplyv na hladinu cholesterolu) alebo dôvody rôznorodosti zamestnancov), požiadame o váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak ste súhlasili so spracovaním činností, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.  Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v časti Kontaktujte nás nižšie.

Rovnako ako väčšina organizácií s online prítomnosťou, aj Upfield používa vaše osobné údaje na vytvorenie profilov. Profily vytvárame analýzou informácií o vašom online surfovaní, správaní sa pri vyhľadávaní a nákupe a vašich interakciách s komunikáciou našej značky vytváraním segmentov (vytváranie skupín, ktoré majú určité spoločné vlastnosti) a umiestnením vašich osobných údajov do jedného alebo viacerých segmentov. Tieto segmenty spoločnosť Upfield používa na prispôsobenie webových stránok a našej komunikácie s vami (napríklad zobrazovanie pre vás relevantného obsahu pri návšteve našej stránky alebo v newsletteri) a na zobrazenie relevantných ponúk a reklám značiek Upfield na stránkach Upfield a prostredníctvom webových stránok tretích strán. Segmenty možno použiť aj na kampane tretích strán na stránkach Upfield. Upfield profiluje vaše údaje pomocou cookies tam, kde ste nám na to poskytli súhlas; napríklad akceptovaním nastavenia cookies vo vašom prehliadači online. Viac informácií nájdete v našom Oznámení o cookies

Ak ste požiadali o zasielanie e-mailov alebo SMS správ od nás, sledujeme, či otvoríte, prečítate alebo kliknete na obsah, aby sme videli, čo vás zaujíma, aby sme vám mohli poskytnúť viac obsahu, o ktorom si myslíme, že sa vám bude páčiť.

Tieto údaje používame na profilovanie vašich obľúbených a neobľúbených. Ak napríklad zistíme, že pravidelne na našich webových stránkach sledujete vegánske recepty a prihlásili ste sa na prijímanie e-mailov od nás, mohli by sme vám poskytnúť aktualizáciu o nových vegánskych receptoch, ktoré práve zasiahli váš záujem, alebo náš webový obsah môžeme prispôsobiť, keď navštívite veci, o ktorých si myslíme, že vás najviac zaujmú.

Na základe týchto informácií o profile vám môžeme poskytnúť aj reklamu, o ktorej si myslíme, že sa vám bude páčiť a chceme vidieť, ako si prezeráte obsah od nás alebo zo siete našich vydavateľov, s ktorými inzerujeme. Niekedy môžeme použiť vašu aktuálnu polohu na zobrazovanie reklamy, ktorá súvisí s propagáciami alebo udalosťami, ktoré sa dejú vo vašej blízkosti, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Môžeme tiež použiť informácie, ktoré ste poskytli vybraným tretím stranám a súhlasili s tým, že ich budete zdieľať, ako je váš vek, pohlavie, životné štádium, životný štýl a širšie záujmy, aby sme identifikovali ľudí, o ktorých si myslíme, že budú mať podobné záujmy ako vy a ktorým veríme, že budú mať záujem o podobnú reklamu.

V niektorých prípadoch Upfield spracováva vaše osobné údaje pomocou automatizovaných prostriedkov. Automatizované rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa vykonáva výlučne automatickými prostriedkami, kde sa rozhodovacieho procesu týkajúceho sa vašich osobných údajov nezúčastňujú žiadni ľudia. Napríklad:

Nebudeme prijímať rozhodnutia len na základe automatizovaného rozhodovania, ktoré má na vás významný vplyv. Ak tak urobíme, upozorníme vás a poskytneme vám jasné informácie o našom rozhodnutí spoliehať sa na automatizované spracovanie, aby sme tak mohli urobiť naše rozhodnutie a náš právny základ. Napríklad spoločnosť Upfield spracúva vaše osobné údaje pomocou automatizovaných prostriedkov iba ak je to potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami, alebo keď ste nám dali svoj výslovný súhlas.

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní, a ktoré má pre vás právne alebo iné významné dôsledky. Máte najmä právo:

Spoločnosť Upfield ako globálna spoločnosť zdieľa vaše osobné údaje interne a s vybranými tretími stranami za týchto okolností:

 

 

 

Vaše osobné údaje budú prenesené do iných krajín, ako je krajina, v ktorej máte trvalé bydlisko, a budú spracované v týchto krajinách.  Tieto krajiny môžu mať zákony na ochranu údajov, ktoré sú odlišné od zákonov vašej krajiny.  

Prijali sme však primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme požadovali, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov. Medzi naše bezpečnostné opatrenia patrí napríklad implementácia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos osobných údajov tretími stranami, ktoré nie sú členmi EHP, a medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky spoločnosti chránili osobné údaje, ktoré spracúvajú z EHP v súlade so zákonom Európskej únie o ochrane údajov.  Ďalšie informácie týkajúce sa týchto záruk sú k dispozícii na požiadanie.

Upfield berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Vynakladáme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím, zasahovaním, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.

Naše opatrenia zahŕňajú implementáciu vhodných kontrol prístupu, investovanie do najnovších funkcií zabezpečenia informácií na ochranu IT prostredia, ktoré využívame, a zaistenie, že osobné údaje budeme šifrovať, pseudonymizovať alebo anonymizovať všade, kde je to možné.

Prístup k vašim osobným údajom je povolený len medzi našimi zamestnancami a zástupcami na základe potreby poznať a podliehať prísnym zmluvným záväzkom mlčanlivosti pri spracovaní tretími stranami.

Vaše osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, uchovávame, ak máme legitímne podnikanie, a vaše osobné údaje uchovávame len po dobu potrebnú na splnenie účelu, na ktorý boli pôvodne zhromaždené. Ak nám napríklad zadáte dopyt online, osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá nám umožňuje vybavovať alebo reagovať na akékoľvek sťažnosti alebo obavy týkajúce sa našej odpovede alebo vášho dotazu.  

Vaše údaje sa tiež môžu uchovávať, aby sme mohli aj naďalej zlepšovať vaše skúsenosti s nami a zabezpečiť, aby ste dostali všetky vernostné odmeny, ktoré vám patria.

Osobné údaje, ktoré zbierame priamo, uchovávame na účely zacielenia na čo najkratší čas, po ktorom používame opatrenia na ich trvalé odstránenie.

Budeme aktívne kontrolovať osobné údaje, ktoré uchovávame, a bezpečne ich vymazávať, alebo v niektorých prípadoch ich anonymizovať, keď už nie je potrebná právna, obchodná alebo spotrebiteľská potreba na ich uchovávanie. Ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v zálohových archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až do možného vymazania.

Tieto práva si môžete uplatňovať kedykoľvek. Poskytli sme prehľad týchto práv spolu s tým, čo to pre vás znamená. Svoje práva si môžete uplatňovať zaslaním e-mailu alebo podaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkach.

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov: 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich údajov: Upfield.Privacy@upfield.com

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizujeme, ak je potrebné, aby sa zohľadnila spätná väzba od zákazníkov a zmeny v našich produktoch. Keď uverejníme zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, zrevidujeme dátum „poslednej aktualizácie“. Ak sú zmeny významné, poskytneme výraznejšie oznámenie (vrátane prípadného e-mailového oznámenia zmien v Oznámení o ochrane osobných údajov).

Okrem tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov môžu existovať konkrétne kampane alebo propagačné akcie, ktoré sa budú riadiť ďalšími podmienkami alebo informáciami. Odporúčame vám, aby ste si ich prečítali predtým, ako sa do takýchto kampaní alebo propagačných akcií zapojíte.