Integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 01.08.2019

Upfield är en global ledare inom växtbaserad näring med en historia och en portfölj av varumärken, inklusive Flora, Rama, Becel, Blue Band, Country Crock, I Can’t Believe it’s not Butter och ProActiv. 

Vi vet att du bryr dig om dina personuppgifter och hur dessa används, så vi vill att du ska kunna lita på att Upfield använder dina personuppgifter aktsamt. Detta Integritetsmeddelande kommer hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

När du läser vårt Integritetsmeddelande så kom ihåg att det tillämpas på Upfield B.V och alla företag i Upfield-gruppen ("Upfield"). 

Upfield Europe B.V. är datasamordnaren av personuppgifter som vi samlar in på webbplatsen www.upfield.com.  Upfield Europe B.V. eller den lokala Upfield-enheten kommer att vara datasamordnaren av personuppgifter som vi samlar in på den lokala specifika webbplatsen för varumärket (till exempel, https://www.flora.com/ eller http://www.fruitdor.fr/).  

Ta några minuter att bekanta dig med vår integritetspraxis och ifall du har några frågor så skicka gärna ett e-mail eller skicka en förfrågan genom formuläret “Kontakta oss” på våra webbplatser.

Om du vill veta vilka personuppgifter som Upfield innehar om dig kan du skicka en begäran här.

Om du vill att Upfield ska radera alla personuppgifter som vi kan inneha om dig kan du skicka en begäran här.

Detta integritetsmeddelande tillämpas på personuppgifter som samlats in av Upfield i samband med de produkter som vi erbjuder och användning av denna webbplats.

Personuppgifter betyder information som är förknippad med en identifierad eller identifierbar individ. Denna definition inkluderar personuppgifter som samlats in antingen offline eller online via våra konsumentcenter, direkta marknadsföringskampanjer, tävlingar, webbplatser, applikationer och varumärkessidor på tredje parters plattformar, applikationer som kommits åt eller använts via tredje parters plattformar och våra rekryterings- och jobbansökningskanaler.

Vi kan komma att samla in personuppgifter från en mängd olika källor. Detta inkluderar:

Personuppgifter som du ger oss direkt. 

Vi samlar in personuppgifter som du ger oss när du registrerar dig för nyhetsbrev, slutför en undersökning, deltar i en tävling, kommunicerar med oss genom våra webbplatser och andra kanaler online. Genom att göra så kan du ge oss uppgifter som exempelvis: 

Vissa varumärken från Upfield kan samla in "speciella personuppgiftskategorier" om dig (med ditt uttryckliga samtycke). För mer information om dessa speciella uppgiftskategorier som vi samlar in och hur vi använder dem, läs relevant sektion nedan.

Som en del av vår personalrekrytering samlar vi in personuppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om ett jobb hos Upfield. Till exempel:

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt. 

Vi tar emot och lagrar även vissa typer av personuppgifter när du interagerar med oss online. Till exempel så använder vi cookies och spårningstekniker (för att få veta mer så läs vårt Cookie-meddelande) när din webbläsare öppnar våra webbplatser eller annonser och annat innehåll som betjänas av eller på uppdrag av Upfield på andra webbplatser. 

Exempel på de typer av personuppgifter som vi samlar inkluderar: IP-adress, enhet-ID, platsdata, dator och anslutningsinformation såsom webbläsartyp och version, tidszoninställningar, typer av plug-ins för webbläsare och versioner, operativsystem och inköpshistorik - vilken Upfield ibland samlar in med liknande information från andra konsumenter. Under en del av ditt surfande på Upfields webbplatser kan vi också använda programvaruverktyg för att mäta och samla in information om sessionsinformation, inklusive sidrespons, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation och metoder som används för att bläddra bort från sidan. Vi kan också samla in teknisk information för att hjälpa till att identifiera din enhet för bedrägeribekämpning och diagnostiska ändamål.

Personuppgifter som vi samlar in från andra källor. 

Vi kan samla in personuppgifter från andra källor inklusive: 

Som en del av vår rekryteringsverksamhet kan vi samla in personlig information om dig från sociala medier som LinkedIn (t.ex. där du samverkar med Upfields sidor/innehåll på eller ansöker om ett jobb via LinkedIn).

Vissa kategorier av personuppgifter, såsom ras, etnicitet, religion, hälsa, sexualitet eller biometrisk data klassificeras som "speciella uppgiftskategorier" och omfattas av ytterligare skydd enligt Europeiska Unionens lagstiftning om uppgiftsskydd.

Vi begränsar omständigheterna där vi samlar in och bearbetar dessa speciella uppgiftskategorier. Vi kan emellertid samla in sådana uppgifter under följande omständigheter:

Upfield samlar endast in och använder dessa personuppgifter där du har gett oss ditt uttryckliga medgivande för att vi ska göra det eller där vi är lagligen skyldiga att behandla sådana uppgifter. I vissa fall kan du ge oss information som inte direkt involverar insamling av några speciella uppgiftskategorier, men som antyder eller föreslår din religion, hälsa eller andra speciella uppgiftskategorier.

Vi samlar, behandlar och avslöjar dina personuppgifter för följande ändamål:

När vi samlar in och använder dina personuppgifter för andra ändamål informerar vi dig innan eller vid tidpunkten för insamlingen.

Vi skapar även profiler genom att analysera information om ditt surfande på nätet, sökande och köpbeteende och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment. För mer information gällande detta, läs "Profilering", nedan.

Vi förlitar oss i allmänhet på legitima intressen för att behandla dina personuppgifter (så länge som våra legitima intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter). Våra legitima intressen kan existera till exempel när du registrerar dig för att få information om ett av våra varumärken eller delta i en tävling och vi använder de samlade personuppgifterna för att bättre förstå våra kunders behov. 

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att uppföra ett kontrakt som du är eller kommer att vara del av. Vi behöver till exempel behandla dina personuppgifter så att du kan delta i en av våra tävlingar, eller att skicka prover som du har begärt.

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi har en laglig skyldighet (t.ex. skatt eller sociala avgifter) att utföra sådan behandling. Till exempel kan en domstolsorder eller en stämning kräva att vi behandlar personuppgifter för ett visst ändamål.

Om det är lämpligt, till exempel om vi samlar in speciella uppgiftskategorier för allergenrelaterade ändamål, frivilliga undersökningar om våra produkter (till exempel deras effekt på kolesterolnivåer) eller skäl gällande personalens mångfald så kommer vi att begära ditt samtycke att behandla personuppgifterna. Om du har gett samtycke till bearbetning så har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.  För mer information om hur du gör det, se sektionen Kontakta oss nedan.

Precis som de flesta organisationer med närvaro online så använder Upfield dina personuppgifter för att bygga profiler. Vi skapar profiler genom att analysera information om ditt surfande online, sökningar och köpbeteende och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment. Dessa segment används av Upfield för att personifiera webbplatsen och vår kommunikation med dig (som att visa relevant innehåll för dig när du besöker vår webbplats eller i ett nyhetsbrev till dig) och att visa relevanta erbjudanden och annonser från Upfields varumärken på Upfields webbplatser och via webbplatser från tredje part. Segmenten kan också användas för kampanjer från tredje part på Upfields webbplatser. Upfield profilerar dina uppgifter med hjälp av cookies där du har gett ditt samtycke till att göra det, till exempel accepterar inställningen av cookies på din webbläsare online. För mer information, läs vårt Cookie-meddelande

Om du har bett om att få kommunikation från oss via e-mail eller SMS så spårar vi om du öppnar, läser eller klickar på innehållet för att se vad du är intresserad av så att vi kan ge dig mer innehåll som vi tror du är mer benägen att tycka om.

Vi använder dessa data för att profilera ditt gillande och ogillande. Om vi till exempel ser att du regelbundet tittar på veganska recept på vår webbplats, och du har valt att ta emot e-mail från oss, så kan vi ge dig en uppdatering när nya veganrecept precis kommer in på webbplatsen eller så kan vi skräddarsy vårt webbinnehåll när du besöker webbplatsen gentemot saker som vi tror du är mest intresserad av.

Baserat på denna profilinformation kan vi också ge dig annonsering som vi tror att du kommer att tycka om och vilja se när du tittar på innehåll från oss eller från vårt nätverk av utgivare som vi annonserar hos. Ibland kan vi använda din nuvarande plats för att leverera annonsering till dig som handlar om kampanjer eller evenemang i din närhet som vi tror att du kanske är intresserad av.

Vi kan också använda information som du har lämnat till utvalda tredje parter och samtyckt till att delas, som din ålder, kön, livsfas, livsstil och bredare intressen för att identifiera personer som vi tror kommer att ha liknande intressen som dig och som vi tror kommer att vara intresserade av liknande reklam.

I vissa fall behandlar Upfield dina personuppgifter med hjälp av automatiska medel. Ett automatiskt beslut är ett beslut som uteslutande görs automatiskt, där ingen människor är inblandade i beslutsprocessen i samband med dina personuppgifter. Till exempel:

Vi fattar inte beslut som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande som har stor inverkan på dig. Om vi gör det meddelar vi dig och ger dig tydliga uppgifter om vårt beslut att förlita oss på automatisk bearbetning för att fatta vårt beslut och vår lagliga grund för att göra det. Upfield behandlar till exempel dina personuppgifter endast med hjälp av automatiska medel om det är nödvändigt för ingående eller genomförande av ett kontrakt med dig eller när du har uttryckt ditt samtycke.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande är baserat på automatisk bearbetning och som ger rättsliga eller andra betydande effekter på dig. I synnerhet har du rättighet:

Som ett globalt företag delar Upfield dina personuppgifter internt och med utvalda tredje parter under följande omständigheter:

 

 

 

Dina personuppgifter kommer att överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt.  Dessa länder kan ha lagar om dataskydd som skiljer sig från ditt lands lagar.  

Vi har emellertid vidtagit de lämpliga skyddsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska förbli skyddade i enlighet med detta Integritetsmeddelande. Till exempel inkluderar våra garantier genomförandet av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till icke-EES-baserade tredje parter och mellan våra koncernföretag som kräver att alla företag skyddar de personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s skyddslagstiftning.  Ytterligare information om dessa skyddsåtgärder finns tillgänglig på begäran.

Upfield tar säkerheten för dina personuppgifter väldigt seriöst. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter från missbruk, ingripande, förlust, obehörig åtkomst, ändring eller att avslöjas.

Våra åtgärder omfattar genomförande av lämpliga åtkomstkontroller, investeringar i de senaste informationssäkerhetsfunktionerna för att skydda de IT-miljöer som vi utnyttjar och säkerställer att vi krypterar, pseudonymiserar eller anonymiserar personuppgifter om möjligt.

Tillgång till dina personuppgifter är endast tillåtet bland våra anställda och agenter på begäran och i enlighet med strikta avtalsförpliktelser när de behandlas av tredje part.

Vi behåller de personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har en pågående legitim anledning att behöva göra det och vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som de ursprungligen samlades in för. Till exempel, där du gör en förfrågan till oss online, kommer vi att behålla personuppgifterna under en period som gör det möjligt för oss att hantera eller svara på eventuella klagomål eller problem angående vårt svar eller din fråga.  

Dina uppgifter kan också behållas så att vi kan fortsätta att förbättra din erfarenhet hos oss och se till att du får lojalitetsbelöningar som du tjänat.

Vi behåller personuppgifterna som vi samlar in direkt, så lite tid som möjligt, varefter vi utför åtgärder för att permanent radera dem.

Vi kommer aktivt att granska de personuppgifter som vi sparar och radera dem säkert, eller i vissa fall anonymisera dem, när det inte längre finns något juridiskt, företagsrelaterat eller konsumentbehov för att de ska behållas. Om detta inte är möjligt (till exempel, för att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) så sparar vi dina personuppgifter säkert och isolerar den från ytterligare bearbetning till dess att borttagning är möjlig.

Du kan utöva dessa rättigheter när som helst. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan tillsammans med vad det här innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-mail eller skicka en förfrågan genom formuläret “Kontakta oss” på våra webbplatser.

Du har följande skydd för personuppgifter: 

Om du har några frågor eller funderingar gällande användningen av dina personuppgifter så kontakta oss via följande e-mailadress: Upfield.Privacy@upfield.com

Vi uppdaterar detta Integritetsmeddelande vid behov för att återspegla kundernas feedback och ändringar i våra produkter. När vi gör ändringar i det här Integritetsmeddelandet kommer vi att ändra datumet för "senast uppdaterat". Om ändringarna är betydelsefulla så kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande (inklusive eventuellt e-mail om ändringar av Integritetsmeddelandet).

Utöver detta Integritetsmeddelande kan det finnas specifika kampanjer som regleras av ytterligare villkor eller meddelanden. Vi uppmuntrar dig att läsa dessa innan du deltar i sådana kampanjer.